Saya terlibat dengan pelbagai aktiviti di dalam pengajian separuh masa pra-siswazah (SPACE). Gambar-gambar ini diharapkan dapat menggambarkan aktiviti-aktiviti SPACE.