Pembentangan Penilaian Lisan Sarjana Falsafah Mod Campuran: Kimia: Pengkhususan

Tahniah diucapkan kepada Sani Ibrahim yang telah berjaya menyelesaikan pengajian Sarjana Falsafah Mod Campuran di bawah seliaan Dr. Naharullah Jamaluddin dan Dr. Khairil Juhanni sebagai penyelia bersama. Sesi viva voce ini telah dijalankan pada 3 Mei 2023 secara lisan. Beliau telah dinilai oleh Prof. Madya Dr. Norazah Basar (pemeriksa dalam I) dan Dr. Mohd Fuad Mohamad (pemeriksa dalam II). Prof. Madya ChM. Dr. Shajarahtunnur Jamil merupakan pengerusi bagi sesi pembentangan tersebut.
(sumber: Berita Kimia Mei 2023, Jabatan Kimia, Fakulti Sains, UTM)
Digital Banner. From left: Dr. Nahar, Dr. Fuad, Sani, Dr. Azah, Dr. Juhanni, and Dr. Shaja.

Hello Universiti Teknologi Malaysia!

Selamat datang dan setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Dr. Naharullah bin Jamaluddin di atas perlantikan sebagai pensyarah kanan (DS51). Beliau telah melapor diri pada 20 Mac 2022 di Jabatan Kimia, Fakulti Sains. Dr. Naharullah berasal dari Sabak Bernam, Selangor, telah berumahtangga dengan dikurniakan seorang putera yang kini berusia 4 tahun. Beliau merupakan lulusan PhD dari Osaka University di dalam Kimia Polimer. Selamat berkhidmat dan semoga dapat menyumbang kepada kecemerlangan Jabatan Kimia khasnya serta Fakulti Sains dan UTM amnya. (sumber: Berita Kimia Mac 2022, Jabatan Kimia, Fakulti Sains, UTM)

Digital Banner. (sumber: Facebook Fakulti Sains, UTM)