Undergraduate Final Year Projects

1 Nor Sidah Bt M. Amin
Year : 92/93
Title : Pembaris dan Jangkalukis – Sejarah dan Perkembangannya

2 Rohana Bt Naharani @ Aloi
Year : 93/94
Title : Segiempat Sama Ajaib: Pembinaan & Penggunaannya

3 Wan Razana Bt Hj. Wan Musa
Year : 93/94
Title : Mengkaji Kesesuaian Matematika dalam Pembelajaran Kalkulus Untuk Pelajar Universiti

4 Mohd Tamrin Abdul Wahab
Year : 94/95
Title : Teori Nombor – Sejarah dan Perkembangannya

5 Mohd Zuhairi Bin Ariffin
Year : 94/95
Title : Pembelajaran Berbantukan Komputer bagi Tajuk Matriks bagi Pelajarpelajar Tahun Satu dan Tahun Dua di Universiti Teknologi Malaysia

6 Chen Seng Wen
Year : 98/99
Title : Satu Pengembaraan ke Dunia e

7 Haslina bte Che Mat
Year : 99/00
Title : Meneroka ke alam pai

8 Norsheila Rosli/Rosalie
Year : 99/00
Title : Lagi Tentang Segiempat Sama Ajaib

9 Nasyrah Mahmud
Year : 99/00
Title : Empat Dalam Tiga : Apa Sebenarnya?

10 Roaini Mohd Hashim
Year : 99/00
Title : Segi tiga Dalam Segi empat

11 Suriyani Jusoh
Year : 99/00
Title : Peranan Teorem Nilai Min

12 Mohd Fairus Sarkavi
Year : 00/01
Title : Kisah Punca 2

13 Tan Chui Thing
Year : 00/01
Title : Matriks Simetri dan Aplikasinya

14 Mass Anim Fadzallah Mahat
Year : 00/01
Title : Nombor Sempurna

15 Khoo Hui Chew
Year : 01/02
Title : Nombor Karib

16 S. M. Shazzad Hossain
Year : 01/02
Title : Some Applications of Group Theory in Chemistry

17 Fong Wan Heng
Year : 02/03
Title : Applications of Group Theory in Physics And Chemistry

18 Abiramy Subramaniam
Year : 02/03
Title : Applications of Eigen Values in Chemistry & Biology

19 Brindha a/p Vijendran Vellupillai
Year : 02/03
Title : Applications of Eigen Values in Quantum Mechanics

20 Hasmawi Md Yusof
Year : 03/04
Title : Aplikasi Teori Kumpulan Dalam Getaran Molekul Ammonia

21 Mohd Rizuan Baharon
Year : 03/04
Title : Arimetik Modulo dan Kekongruenan – Kaitan dan Aplikasinya

22 Nik Mohd Hazli bin Baharom
Year : 03/04
Title : Aljabar Boolean dan Rangkaian Logik

23 Mohd Sham Mohamad
Year : 03/04
Title : Aplikasi Teori Kumpulan Dalam Getaran Molekul Air

24 Nur Idalisa Norddin
Year : 04/05
Title : Formal Language Theory and its Applications In Splicing System

25 Deborah Lim Shin Fei
Year : 04/05
Title : Watson-Crick Automata

26 Widya Masshor
Year : 04/05
Title : Aplikasi Teori Kumpulan Dalam Kristalografi

27 Ghazali Semil @ Ismail
Year : 06/07
Title : Crystallographic Point Group D(2h)

28 Juperi Abd Majid
Year : 07/08
Title : An Application of Group Theory in Molecular Vibrations : Great Orthogonal Theorem

29 Fadila Normahia Abd Manaf
Year : 08/09
Title : Modelling of Multiple Antenna Systems Using Group Theory

30 Damia Dayana Rameli
Year : 08/09
Title : Generator Polynomial Permutation In Bose, Chaudhuri and Hocquenghem Error Detection and Correction

31 Azrul Azim Mohd Yunus
Year : 09/10
Title : The Homological Functors of Some Special Linear Groups

32 Hazzirah Izzati Mat Hassim
Year : 09/10
Title : The Homological Functors of 2-Engel Groups of Order At Most 20

33 Atikah Mohd Sani
Year : 11/12
Title : Colours in Crystals

34 Siti Norziahidayu Amzee binti Zamri
Year : 11/12
Title : Classification of Crystals into Groups

35 Yap Soo Juan
Year : 13/14
Title : Group Theory and Its Chemical Applications

36 Nurul Huda Bilhikmah
Year : 14/15
Title : The Conjugate Graph of Metacyclic 2-Groups of Negative Type

37 Ain Asyikin Ibrahim
Year : 14/15
Title : The Conjugate Graph of Metabelian Groups of Order Sixteen

38 Nurhidayah Zaid (YES Program)
Year : 15/16
Title : The Probability That An Element Of Metabelian Group of Order 12 Fixes A Set And Its Generalized Conjugacy Class Graph

39 Nur Idayu Alimon
Year : 16/17
Title : Energy of Some Graphs of Some Metacyclic 2-Groups of Order at Most 32

40 Sharmilly Thurai Raja
Year: 17/18
Title: The Homological Functors of Subgroups of Symmetric Group of Order 24

41 Nur Athirah Farhana Omar Zai
Year: 18/19
Title: The Probability and Zero-Divisor Graphs of Commutative and Non-Commutative Rings

42 Hue Sook Yan
Year: 19/20
Title: A Digital Signature based on the Easy Simple Factoring-based Cryptosystem

43 Muhammad Danial Bin Abd Jafri
Year: 20/21
Title: Cryptanalysis of RSA Variant with Phony Modulus

44 Nabil Asyraf bin Aidi Rosman
Year: 21/22
Title: Probabilities and Graph of Prime Ideal Based Product

45 Nik Abd Hadi bin Noor Nasran
Year 22/23
Title: Laplacian Energy of Graphs Related to a Family of Non-Abelian Groups

46 Ahmad Farhan Bin Rooh Azzam
Year 22/23
Title: Maximum Degree Energy of Cayley Graph Associated to Some Non-Abelian groups

SPACE Students

1 Ahmad Nazri Alias
Course: 4 SSK
Year : 99/00
Title : Kamiran Berganda dan Aplikasinya

2 Rusmidah Dayat
Course: 4 SSK
Year : 99/00
Title : Matriks Simetri dan Aplikasinya

3 Agatha Patris
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Aplikasi Lanjutan Matriks Simetri

4 Chin Lian Hong
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Mendalami Teorem Nilai Min dan Akasnya

5 Dei Soo Lee
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Sistem Persamaan Linear dan Aplikasinya dalam Bidang Elektrik Serta Ekonomi

6 Liew Si Fong
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Penjelmaan Linear dan Penggunaannya

7 Ng Mei Shuen
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Pengembaraan ke Dunia i

8 Tiang Ming Siew
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Mengenali Ketakterhinggaan dan Ciri-cirinya

9 Khoo Siew Lan
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Mendalami Penentu dan Penggunaannya

10 Tin Chiew Ping
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Pierre de Fermat dan Beberapa Sumbangannya Dalam Bidang Matematik

11 Tin Chiew Ping
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Pierre de Fermat dan Beberapa Sumbangannya Dalam Bidang Matematik

12 Tee Boon Chiew
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Aplikasi Teori Graf & Matriks Dalam Rangkaian Letrik Dan Pensuisan

13 Zarinah Mat Lais
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Menjejaki Nombor Fibonacci

14 Norshemah Haron
Course: 4 SSK
Year : 00/01
Title : Sempurna Itu Istimewa

15 Waheeda Rahmat
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Nombor Rajahan

16 Noraizah Ngadiah
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Meneroka Nombor Perdana Mersennes

17 Roziayana Othman
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Lebih & Kurang

18 Hasnah Sulaiman
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Pelbagai Ciri Matriks-matriks Terpilih

19 Nallammal a/p Pachappan
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Keratan Emas: Phi dan phi

20 Shamsatun Nahar Ahmad
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Teorem Nilai Min Untuk Kamiran

21 Chin Fung Chin
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Aksiom-aksiom Dalam Nombor Nyata

22 Hamzah B. Salleh
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Segiempat Sama Ajaib

23 Vijayaletchumi Maniveloo
Course: 4 SSK
Year : 01/02
Title : Penjelmaan, Matriks Serta Aplikasinya

24 Susila Devi a/p Chelliah
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Ruang Vektor & Aplikasinya

25 Sharmila a/p Vasudevan Nair
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Bulatan Ajaib

26 Ng Soon Hee
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Berkenalan Dengan Kuasa Bagi 2

27 Sarugunan a/l Shanmugam
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Sumbangan Zermelo & Euklid Kepada Aksiom Dalam Matematik

28 Shiyhaamhalhaa Thevi a/p Ponnampalan
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Permutation And Combination

29 So Gim Keok
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Kumpulan: Sifat-sifat, Jenis & Aplikasi yang Berkaitan

30 Hasenah Daud
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Kumpulan Simetri

31 Chew Geok Chuan
Course: 4 SSK
Year : 02/03
Title : Mengenali Gelanggang, Domain Integer & Medan

32 Nor Naila Abd Hadi
Course: 4 SSK
Year : 03/04
Title : Penulisan Cuneiform di Mesopotamia

33 Faiz Khan b Abdullah
Course: 4 SSK
Year : 04-06
Title : Bintang-bintang Ajaib

34 Wan Safura bt Meor Abd Malik
Course: 4 SSK
Year : 04-06
Title : Penggunaan Matematik Dalam Bidang Biologi

35 Jora binti Natijo
Course: 4 SSK
Year : 04-06
Title : Teori Graf dan Pohon

36 Normadiya bt Antahamin
Course: 4 SSK
Year : 04-06
Title : Segitiga Aritmetik Teritlak

37 Sarinah bt Abu Bakar
Course: 4 SSK
Year : 04-07
Title : Fungsi dan Aplikasinya

38 Rubiah bt Abd Hamid
Course: 4 SSK
Year : 05-06
Title : Nombor Perdana dan Jenis-jenisnya

39 Rosazura bt Jasmi
Course: 4 SSK
Year : 06-07
Title : Aplikasi Matematik Dalam Filem

40 Siti Ramathan bt Mahamed
Course: 4 SSK
Year : 06-07
Title : Penggunaan Statistik Dalam Genetik

41 Sakilah Che Omar
Course: 4 SSK
Year : 07-08
Title : Pemodalan Sistem Pengangkutan Darat Di Malaysia Menggunakan Algoritma Djikstra dan Algoritma Kruskal