Minggu Kesedaran Stres Antarabangsa

Minggu Kesedaran Stres Antarabangsa (4 Nov -8 Nov) tahun ini menekankan pengurusan stres dan isu kesihatan mental dalam era #COVID19

Keterbatasan pergerakan dan aktiviti sosial, berjauhan daripada keluarga dan kehilangan pekerjaan boleh mencetuskan stres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *