Books and Book Chapters – updated up to 2016

Book Chapter: Latifah Abdul Raub, Mohammad Yusof Arshad, Mohd Shafie Rosli & Nurbiha A. Shukor (2016). The Use of Contextual Learning to Promote Scientific Literacy in Science Classroom. In Dr. Aqeel Khan, Prof. Dr. Mohamed Najib Abdul Ghafar, Associate Prof. Dr. Abdul Rahim Hamdan & Dr. Rohaya Talib. Research on Educational Studies. Serial Publication Pvt. Ltd.

Book Chapter: Baharuddin Aris dan Mohd. Shafie Rosli (2010). Proses Pembangunan Perisian Kursus Multimedia yang Berkesan dan Mesra-pengguna. Dalam Ahmad Fauzi Mohd Ayub dan Aida Suraya Md Yunus. Pembangunan dan Penilaian Perisian Kursus Multimedia. Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Book Chapter: Baharuddin Aris, Mohd Rizal Mohd Arshad dan Mohd. Shafie b.  Rosli (2012). Pembangunan Laman Web Pembelajaran Berasaskan Masalah bagi Subtopik Graviti. Dalam Zaidatun Tasir, Norah Md Noor dan Noor Dayana Abd Halim, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasakan Komputer. Penerbit UTM.

Book Chapter: Baharuddin Aris, Norsyafrina Abd Rahman dan Mohd. Shafie b. Rosli (2012). Pembangunan Kamus Fizik Interaktif Berasaskan Laman Web.  Dalam Zaidatun Tasir, Norah Md Noor dan Noor Dayana Abd Halim, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasakan Komputer. Penerbit UTM.

Book Chapter: Baharuddin Aris, Nur Lidiana Edyanti Mohd Esa dan Mohd Shafie b. Rosli (2012). Pembangunan Web Pendidikan Berasaskan Pembelajaran Aktif bagi Subtopik Cahaya. Dalam Zaidatun Tasir, Norah Md Noor dan Noor Dayana Abd Halim, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasakan Komputer. Penerbit UTM.