Welcome to MaGICX

Welcome to MaGICX

Usaha yang dijalankan oleh MaGICX sebuah pusat kecemerlangan hasil kerjasama strategik antara UTM dengan Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar (IRDA) adalah selaras dengan perkembangan teknologi digital semasa.

MaGICX yang ditubuhkan pada tahun 2013 memainkan peranan yang penting sebagai pendorong utama untuk Industri Media Digital dan Teknologi Gamifikasi serta sebagai sebuah pusat kecemerlangan gamifikasi pertama di Malaysia yang memfokuskan kepada penyelidikan, pembangunan bakat serta pengkomersilan produk.