INTELECTUAL PROPERTIES

 

COPYRIGHT

 

1.              IP/CR/2016/1006 : Innovation Product For Simplification Of Fractions For Mathematics Year 4 Primary School

2.              IP/CR/2016/1004 : Produk Inovasi Mengumpul Semula Bagi Pembelajaran Matematik Tahun 3 Sekolah Rendah

3.              IP/CR/2016/1007 : Permainan Kad Minda Purba Membantu Murid Dalam Penguasaan Kemahiran Mengenal Pasti Bagi                                                      Mata Pelajaran Sejarah

4.              IP/CR/2016/1016 : Produk Inovasi Mengenalpasti Nombor Panggilan Buku Di Perpustakaan

5.              IP/CR/2016/1026 : Produk Inovasi Pembelajaran Topik Kedatangan Kuasa Luar Bagi Mata Pelajaran Sejarah Darjah 5                                                          Sekolah Rendah

6.              IP/CR/2016/2159 : Bahan Bantuan Membantu Murid Menyebut Suku Kata Kvkv Bahasa Melayu

7.              IP/CR/2016/2161 : Alat Bantu Mengajar Matematik Bagi Topik Bentuk 2 Dimensi dan 3 Dimensi

8.              IP/CR/2016/2155 : Permainan Asas Imbuhan Bahasa Melayu

9.              IP/CR/2017/1022 : Instrumen Penerapan Kemahiran Insaniah dalam Pengajaran Modul Vokasional bagi Program                                                                Teknologi Pembinaan di Kolej Vokasional Negeri Johor

10.          IP/CR/2017/1024 : nstrumen Penerapan Kemahiran Insaniah dalam Pengajaran Modul Vokasional bagi Program                                                                 Teknologi Pembinaan di Kolej Vokasional Negeri Johor VERSI GURU

11.          IP/CR/2018/0148 : Instrumen Kualiti Perkahwinan

12.          IP/CR/2018/0109 :  Instrumen Kesejahteraan Subjektif