MASTER OF EDUCATION (BY RESEARCH), MASTER OF EDUCATION (MIXED MODE)

 

 

Master of Education (by Research)
No. Name Research Title Year/Status

Role of Supervision

 

1.

Nor Afizah binti Bujang

MIC 183010

 

Kesediaan Guru Pendidikan Islam terhadap Amalan Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

 

2018/ Active Co-Supervisor
2.

Muhammad ‘Afifi Bin Mohd Diah

MPP173002

 

Pembinaan Item Ujian Psikometrik Pelajar Ke Aliran Vokasional

2017/

Active

Main Supervisor
3.

Aminah Binti Abdul Mannan

MPP173006

Hubungan antara tret personaliti dengan salah laku seksual dalam kalangan remaja

2017/

Active

Co-Supervisor

 

Master of Education (Mixed Mode)
No. Name Research Title Year/Status Role of Supervision
1.

Nurelly Rifan

MPP142039

Perbandingan Analisis Item dan Penetapan Gref Berdasarkan Teori Ujian Klasik dengan Teori Respon Item

 

2014/ complete Main Supervisor
2.

Siti Sarah Binti Baharom

MPP172025

 

Ciri Psikometrik Instrumen Laluan Kerjaya Guru

 

2017/ Active Main Supervisor
3.

Mohd Khairul Fuad Bin Abdullah

MPP172010

 

Penilaian program dwi bahasa melalui pendekatan model Stufflebeam

 

2017/ Active Main Supervisor
4.

Aliza binti Abdullah

MPP193003

Pembinaan dan pengesahan instrumen pengukuran kompetensi pentakiran alternatif dalam kalangan tenaga pengajar kolej vokasional 2019/ Active Main Supervisor