Technical Reports and Other Publications

Mohd Hashim, A.H (2007), Larian Kemerdekaan Jalur Gemilang: Dari Aspek Penyelidikan Sains Sukan, Buletin Pendidikan, November 2007, pp9.