Science Communication Module Book

Get a copy of your own Science Communication Module book – a guide to understand, learn and apply science communication better! Pre-order now via www.akademisains.gov.my/science-communication for only RM160. Science Communication in Practice: A Malaysian...

Buku Komunikasi Sains Pertama di Malaysia!

Buat julung kalinya, buku yang mengandungi gabungan teori, praktis dan modul latihan berstruktur berkenaan komunikasi sains telah berjaya diterbitkan. Penulisan melalui buku ini merupakan perkongsian autentik yang dipersembahkan melalui pengetahuan, pengalaman dan...

Syarat Keahlian Institut Kimia Malaysia IKM

Menurut Seksyen 17 Akta Ahli Kimia, seseorang boleh diterima sebagai ahli Institut Kimia Malaysia IKM sekiranya ahli Majlis IKM berpuas hati yang seseorang itu memenuhi kesemua 3 syarat berikut: Mempunyai ijazah atau kelayakan akademik setara, dalam bidang kimia atau...

Berita Sains

Sorotan Sains 2018 Definisi 1 kilogram telah diperbaharui menggunakan kiraan pemalar Plank berbanding sebelumnya yang dipiawaikan kepada berat objek yang boleh berubah. Ini kerana bahan aloi platinum-iridum yang menjadi rujukan kalibrasi 1 kilogram sejak 129 tahun...