Administrative

Penyelaras (Master of Language in Communication & Digital Culture)

Jawatankuasa Akademik & Kualiti, Akademi Bahasa

Jawatankuasa Pascasiswazah, Akademi Bahasa

Panel Akademik, Akademi Bahasa

Ahli Jawatankuasa Tetap Senat Perpustakaan & Sumber Pendidikan

Jawatankuasa Pembangunan dan Kecemerlangan Pelajar FSSK

Ahli Jawatankuasa First Year Experience (FYE)