Peperiksaan Akhir

Musim peperiksaan akhir telah bermula di Universiti Teknologi Malaysia. Good luck kepada semua pelajar Universiti Teknologi Malaysia umumnya dan pelajar MPPK1353 dan MPPS1363 khasnya.