Classes

TEACHING EXPERIENCES

2012-2018

Sem 1 2012-2013

  1. MPF1713 GROUP COUNSELLING
  2. MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 2 2012-2013

  1. SPPP1012 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
  2. MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2013-2014

  1. MPF1713 GROUP COUNSELING
  2. MPPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION
  3. MP121152 PRAKTIKUM FP 2014

Sem 2 2013-2014

MPF2123 Career Development

MPPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2014-2015

MPF2123 Career Development

MPPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 2 2014-2015

MPF2123 Career Development

MPPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2015-2016

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 2 2015-2016

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2016-2017

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 2 2016-2017

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2017-2018

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 2 2017-2018

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

Sem 1 2018-2019

MPPB1343 Career Development

MPU1024 RESEARCH METHODOLOGY IN EDUCATION

 

POSTGRADUATE COURSES TAUGHT

MPPB1343/ MPF2123 – PERKEMBANGAN KERJAYA

MPPU1024 – KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

MPF1713-KAUNSELING KELOMPOK

MPF2123-PERKEMBANGAN KERJAYA

 

UNDERGRADUATE COURSES TAUGHT

SPPP1012 – PSIKOLOGI PENDIDIKAN

SPPP4502 – BIMBINGAN DAN KAUNSELING