12th Innovation Competition is one of the activity under UKQU 2202 Inovasi dam Kreativiti coached by Dr Norma Alias.

Pertandingan ini  diadakan sebagai assessment terhadap projek pelajar berdasarkan tema berikut:

Smart village

Cheerful environment

Cafe on campus.

Setiap pelajar perlu memaparkan hasil inovasi dan kreativiti mereka berdasarkan tema yang diberi. Hasil projek pelajar dipamerkan dan di nilai dalam pertandingan yang diadakan pada 16 Mei 2017 bertempat di Dewan Tuanku Canselor, UTM  JB.

Setinggi tahniah kepada pelajar yang berjaya seperti berikut:

  1. Siti Fatimah Hubaidillah-Gold
  2. Siti Norzulaikha Ismail dan Nurul Najiha Abd Rahman Adrin-Silver
  3. Muhamad Hafiz Abd Rahman dan Muhammad Amsyar Hamidi-Bronze
  4. Nur Syahirah Mohd Rafe-Best Presenter.

We proud of you!

Semoga pertandingan seumpama ini dapat menggalakkan pelajar untuk berfikir dengan kritis dan kreatif dimasa akan datang.