+60139996350 farizahanim@utm.my

2021

Fariza Hanim Suhailin, “Bab 10: Ciri-Ciri Intrinsik Bahan Silikon Untuk Aplikasi Fotonik Termaju”, Koleksi Dan Fungsi Bahan, Penerbit UMT, Universiti Malaysia Terengganu, April 2021, pp. 1-165. (Book Chapter)