PAUS GAGAL oleh Tok Rimau

Paus Gagal (2012) merupakan ujikaji zine di mana keseluruhan draf kandungannya berbentuk certot (Cerita kontot) yang dihasilkan melalui kicauan di Twitter. 166 cerita. 48 laman. Follow @tokrimau di Twitter

Paus Gagal oleh Tok Rimau

Speak Your Mind

*