Classes

12419080_10156319494130705_7714420904810864343_o

20152016-1

No.  Subject Code  Subject Name  Section
1.  SKAA2012  Makmal Kejuruteraan Awam 1  02
2.  SKAA3012  Makmal Kejuruteraan Awam 2  03

20152016-2

No.  Subject Code  Subject Name  Section
1.  SKAA2012  Makmal Kejuruteraan Awam 1  02
2.  SKAA3012  Makmal Kejuruteraan Awam 2  03
3.  SKAU3052  Makmal Kejuruteraan Awam 01
4.  SKAA2223  Mekanik Bahan dan Struktur 01