COMPLETED RESEARCH GRANT

Geran Universiti Penyelidikan (GUP)

Title: Penentu faktor kritikal pembayaran zakat harta kepada pihak berautoriti.
Role: Principle Investigator
Period: 2016 – 2018 (24 months)
Fund Allocated: RM49,000

Title: Projek Pemerkasaan Jaringan Kerjasama Persaingan “Coopetation” Antara Pengusaha Produk Halal Dalam Persijilan Halal Di Daerah Pontian.
Role: Principle Investigator
Period: 2016 – 2017 (9 Months)
Fund Allocated: RM35,000

Title: Pembangunan Garis Panduan Indeks Prestasi Industri Halal Di Malaysia
Role: Principle Investigator
Period: 2014 – 2015 (18 Months)
Fund Allocated: RM20,000

____________________________________________________________________

 

Title: Menilai Bahagian Asnaf Amil Zakat Institusi Pengajian Tinggi Berasaskan Keperluan Semasa Mahasiswa Sebagai Asnaf Fi Sabilillah
Role: Member
Period: 2014 – 2016 (24 Months)
Fund Allocated: RM20,000

Title: Model For The Codification Of Islamic Law In Malaysia
Role: Member
Period: 2014 – 2016 (18 Months)
Fund Allocated: RM20,000

Flagship/UTM

Title: Halal Training Model
Role: Member
Period: 2014 – 2016
Fund Allocated: RM 100,000
Title: Persijilan Halal: Analisis Perbandingan di Negara ASEAN Terpilih
Research Headed by Mohd Saiful Anwar Bin Mohd Nawi
Role: Member
Period: 2015 – 2017
Fund Allocated: RM31,000

Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)

Title: Pembangunan Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor

Role: Principle Invistigator
Period: Aug 2019 - July 2021 (12 Months)

Fund allocated: RM15,000

________________________________________________________________

 

Title: Pembangunan Modul Keluarga Sejahtera Negeri Johor

Role: Principle Invistigator
Period: Aug 2019 - July 2021 (12 Months)

Fund allocated: RM15,000

________________________________________________________________

 

Institut Penyelidikan Tinggi Negara (IPPTN)

Title: Sistem Madrasah di Kemboja: Analisis Kritikal Terhadap Keperluan Intervensi. – Penyelidik Bersama: Geran Penyelidikan Kontrak di bawah Institut Penyelidikan Tinggi Negara (IPPTN) untuk Program CLMV.
Headed by: Dato Dr. Mohd Yusuf (UUM)
Role: Co-InvistigatorPeriod: 2013 – 2014 (6 Months)
Fund allocated: RM65,000