Administrative

Editor Fakulti, UTM Institutional Repository (UTM-IR), Universiti Teknologi Malaysia.

Penyelaras, Program SPACE, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (Disember 2002 hingga kini).

Timbalan Pengurus Teknologi Maklumat, Unit Teknologi Maklumat, Fakulti Kejuruteraan Awam (1 Julai 2003 hingga kini).

Pentadbir Penyelenggaraan, Unit Teknologi Maklumat, Fakulti Kejuruteraan Awam (1 Julai 2002 hingga 30 Jun 2004).

Pentadbir Penyelenggaraan, Unit Teknologi Maklumat, Fakulti Kejuruteraan Awam (1 Julai 2000 hingga 30 Jun 2002).

AJK Penyelarasan E-Learning, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (Lantikan Mei 2008)

AJK Anugerah Kualiti Fakulti 2005 & 2006, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (Lantikan September 2007)

AJK Seminar Kebangaan Penyelidikan Kejuruteraan Awam (SEPKA 2007), 11-12 November 2007, Hotel Good Hope.

AJK Pertandingan Model Jambatan 2007, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia, 28-29 Ogos 2007.

AJK ISO Fakulti, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (Lantikan 2007 hingga kini)

Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Korporat, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (12 Februari 2004 hingga 11 Februari 2006).

Ahli Jawatankuasa Bengkel Perancangan Strategik Unit IT 2004, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahli Jawatankuasa Biro Kebajikan Dan Kerohanian, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia (2003/2005).

Ahli Jawatankuasa Program Muzakarah Fakulti 2004, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahli Jawatankuasa Hari Keluarga Universiti Teknologi Malaysia 2003.

Ahli Jawatan Kuasa Kecil Pertandingan Rekabentuk Model Jambatan 2003 Peringkat Kebangsaan (Sekolah) dan Peringkat Asia Pasifik (IPT), Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia.

Pengajar Kursus ICT (Khidmat Masyarakat), Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia.

Membantu fakulti memenangi Anugerah Teknologi Maklumat Sempena Hari Kualiti Universiti pada 29 Ogos 2001 sebagai Ahli Jawatan Kuasa Induk Anugerah Teknologi Maklumat UTM (2002), Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia

Ahli Jawatan Kuasa Induk, Seminar Perisian Kejuruteraan Awam II, Fakulti Kejuruteraan Awam , Universiti Teknologi Malaysia, 15 Julai 2001.

Ahli Jawatan Kuasa Induk, Seminar Perisian Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Awam , Universiti Teknologi Malaysia, 14 Februari 2001.

Pengerusi Majlis dalam Roadshow Pertandingan Rekabentuk Jambatan Keluli 2001 dengan kerjasama MSSA, 24 Februari 2001

Membantu Fakulti Memenangi Anugerah Kualiti Naib Canselor Dalam Penyediaan Buku Agihan dan Pembentangan, 2001.

Ahli Jawatan Kuasa Majlis Istiadat Sambutan 30 Tahun Universiti Teknologi Malaysia (14 Mac 2002), Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia

Ahli Jawatan Kuasa Laporan Tahunan 2001 Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia.