MPhil & MSc

Start YYYY.MMEnd YYYY.MMRole, Degree, Student’s Name, Thesis/ Project’s Title/ Scope, Status
2021.03 2023.08Co-Supervisor, MPhil (Land Administration and Development), Nafiza Abu Al-Ashari, Pengurusan Tanah Milik Persekutuan, Graduated
2019.042021.09Co-Supervisor, MPhil (Land Administration and Development), Reni Ismalia Edy, Model Hubungan di antara Perkhidmatan PSP dalam Mempengaruhi Perumahan Berkualiti, Graduated
2020.102021.03Supervisor, MSc. (Land Administration and Development), Khairil Md. Sarip, Pengurusan Hutan Paya Laut Negeri Perak Menggunakan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi, Graduated
2020.102021.03Supervisor, MSc. (Land Administration and Development), Mohd Ainurridha Ahmad Majdi, Mengoptimum Penggunaan dan Hasil Tanah-Tanah Talian Pembekalan Elektrik Tenaga Nasional Berhad di Daerah Batang Padang, Perak, Graduated
2020.102021.03Supervisor, MSc. (Land Administration and Development), Mohd Suffian Suri Ahamad Redzuan, Sistem Pembangunan Tanah Bersepakat Sebagai Alternatif Konsep Pembangunan Di Kampung Berop B, Tanjung Malim, Graduated
2020.102021.03Supervisor, MSc. (Land Administration and Development), Syamsul Hazeman Md. Salleh, Keberkesanan Rancangan Tempatan Daerah Terhadap Guna Tanah Pulau Pangkor Sebagai Pulau Bebas Cukai, Graduated
2017.092018.04Supervisor, Master of Assets and Facilities Management (MAFM), Nurul Aiin Norhan, Persepsi Pengunjung Terhadap Prestasi Kualiti Perkhidmatan Di Muzium Terengganu, Graduated
2017.052017.08Supervisor, Master of Assets and Facilities Management (MAFM), Fatin Nor Liyana Mohd Azmi, Pengukuran Prestasi Pusat Kesihatan Universiti Awam dan Swasta, Graduated
Please use the menu above or the search box below to learn more about Mohd Shahril Abdul Rahman.