28 November 2021, NALI

Bertugas sebagai AJK Penjurian bagi NALI 2021. NALI adalah singkatan bagi New Academia Learning Innovation, yang diadakan secara maya pada 6 – 8 Disember 20021 yang mengetengahkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang menitikberatkan “student-centred learning philosophy”. Antara bidang tugas AJK penjurian ialah menyemak dan membuat pemilihan juri mengikut kriteria yang ditetapkan, memantapkan rubrik penjurian, memberi taklimat kepada para juri mengenai system penjurian dan menganalisa markah penjurian di dalam system.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *