About Me

Norziana binti Mat Zain
Pejabat Akademik
Sekolah Komputeran
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Johor Bahru, Johor.

Pejabat: +607 5538818 | Fax: +607 5538829
Emel: norziana@utm.my