MoA with Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia

KENYATAAN AKHBAR

SIARAN SEGERA

UTM – KERJASAMA ITB DALAM NanoMITe – PROJEK RCNN:

MEMPERKUKUHKAN KERJASAMA PENYELIDIKAN ANTARABANGSA MELALUI NANOTEKNOLOGI DAN INOVASI

Kuala Lumpur, 28 Disember 2016 – Majlis menandatangani dan bertukar-tukar memorandum perjanjian (MoA) dokumen, yang melibatkan kerjasama penyelidikan antara Research Center for Nanoscience and Nanotechnology, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (RCNN ITB) dan NanoMITe Universiti Teknologi Malaysia ( NanoMITe UTM) telah diadakan di Dewan Seminar, Menara Razak, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, petang ini. UTM diwakili oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) UTM Prof Dr Rose Alinda Alias ​​dan Institut Teknologi Bandung, Prof. Ir. Dr. Bambang Riyanto Trilaksono yang juga Naib Rektor Penyelidikan, Inovasi dan Perkongsian.

RCNN ITB ditubuhkan sebagai pusat kebangsaan yang terletak di Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Ia direka sebagai sebuah institut di mana penyelidikan pelbagai disiplin sains nano dan teknologi yang boleh dijalankan di pelbagai peringkat, daripada sains asas kepada aplikasi teknologi. RCNN membayangkan dirinya sebagai pusat kebangsaan cemerlang dalam teknologi nano yang membawa manfaat kepada masyarakat melalui inovasi berasaskan pemahaman serta kawalan pada skala nano.

RCNN membawa bersama kepakaran dalam bidang sains, kejuruteraan dan perubatan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan selaras dalam nano sains dan teknologi. Aktiviti-aktiviti diarahkan ke arah kemajuan antarabangsa untuk penyelidikan dan pembangunan nanosains dan teknologi yang membawa kepada kebaikan negara. RCNN ITB juga mewujudkan dan menyediakan sumber manusia dengan “pengetahuan” dalam nanosains dan teknologi, dalam usaha untuk meningkatkan daya saing global sumber manusia negara.

Dengan pelbagai cabang penyelidikan meliputi penyelidikan nanosains, peranti nano, bahan nano untuk tenaga, perubatan nano, dan nano bioteknologi, RCNN berfungsi pada aplikasi novel dan nano yang membuka pelbagai ciri-ciri unik. Kerjasama penyelidikan dengan UTM pasti memberikan faedah bersama semua pihak yang terlibat dan penyelidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti penyelidikan antarabangsa.

Menurut Prof. Dr. Rose Alinda Alias, kerjasama ini adalah amat sejajar dengan misi UTM untuk menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif yang akan menyumbang kepada penciptaan kekayaan negara. Sebagai sebuah universiti penyelidikan, keusahawanan yang didorong oleh inovasi yang terkemuka dalam bidang sains kejuruteraan dan teknologi, kerjasama ini juga selaras dengan wawasan UTM untuk menjadi pusat bertaraf dunia dalam kategori Universiti Penyelidikan dan kecemerlangan teknologi. UTM, yang kini berada di kedudukan ke-100 dalam bidang Kejuruteraan dan Teknologi oleh 2015/2016 QS World University Rankings, telah mengetuai penyelidikan konsortium NanoMITe dalam membuat MoA dengan RCNN ITB, yang diperjuangkan oleh UTM Razak School of Engineering and Advanced Technology (UTM Razak sekolah).

Disokong oleh permintaan untuk teknologi inovatif, sebuah konsortium saintis dinamakan sebagai Malaysia Institute for Innovatiove Nanotechnology (NanoMITe) yang dipengerusikan oleh Prof. Datuk Dr. Halimaton Hamdan, di seluruh dunia telah ditubuhkan. MoA kerjasama merupakan projek lima tahun itu, yang terdiri daripada lima program utama NanoMITe yang Energy (UTM), Kesihatan, Medical & Healthcare (UM), Makanan & Pertanian (UPM), Elektronik, Peranti dan Sistem (UKM), dan Alam Sekitar ( USM). Kerjasama antara NanoMITe – UTM ini bercadang untuk bekerjasama dengan RCNN – ITB untuk bersama-sama menjalankan projek penyelidikan lebih khusus diterangkan dalam skop penyelidikan dalam memorandum perjanjian yang dilampirkan. Salah seorang penyelidik NanoMITe dalam program Energy, Dr. Rozzeta Dolah berkata teknologi nano dapat menyediakan penyelesaian untuk sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga bersih di masa depan. Kerjasama UTM-ITB pasti menyediakan satu peluang yang baik dalam bidang kejuruteraan nano untuk berkongsi kepakaran, kakitangan, pengalaman, pengetahuan dan sumber. Dengan adanya teknologi kejuruteraan nano dan peralatan yang canggih di RCNN – ITB, ini merupakan peluang terbaik untuk berkongsi kepakaran, penyelidik, pengalaman, pengetahuan dan sumber untuk melaksanakan projek-projek penyelidikan dengan NanoMITe – UTM.

Pengarah RCNN ITB, Prof. Ir. Dr. Hermawan K. Dipojono berkata, kerjasama penyelidikan dengan ITB dijangka memberi fleksibiliti untuk penyelidikan dalam RCNN dan pada penggunaan sumber asli Indonesia. Kolaborasi UTM-ITB menggalakkan budaya nanosains kepada masyarakat melalui pendidikan dengan menawarkan program latihan dan perantisan pensyarah dari universiti-universiti di seluruh negara. Kerjasama ini juga menyumbang kepada perkembangan perundingan teknikal atas permohonan nanosains dan teknologi untuk meningkatkan kualiti industri negara kedua-dua pihak di Malaysia dan Indonesia.

“UTM berharap majlis menandatangani MoA ini akan menjadi titik permulaan bagi bermulanya pelbagai usaha sama lain dalam perkongsian kepakaran pada masa akan datang, terutamanya dalam meningkatkan kerjasama dengan industri dalam penyelidikan gunaan, kursus, latihan dan penyelidikan, kedua-dua di dalam dan di peringkat global. Ia hanya melalui apa-apa pakatan strategik kita akan dapat menjana hasil yang lebih berkesan ke arah penciptaan kekayaan dan kemakmuran sejagat “, kata Prof. Dr. Rose Alinda Alias ​​mengakhiri ucapan penutup beliau.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Prof. Datuk Dr. Halimaton Hamdan

Chairman of LRGS NanoMITe Consortium

UTM Razak School of Engineering and Advanced Technology

Level 7, Menara Razak

Universiti Teknologi Malaysia

Jalan Sultan Yahya Petra

54100 Kuala Lumpur

Hubungi: 019 7772874

E-mel: halimatonhamdan @utm.my

Dr. Rozzeta Dolah

NanoMITe Researcher

UTM Razak School of Engineering and Advanced Technology

Level 7, Menara Razak

Universiti Teknologi Malaysia

Jalan Sultan Yahya Petra

54100 Kuala Lumpur

Hubungi: 017 3617855

E-mel: rozzeta.kl@utm.m

y

Laporan Pergerakan Lawatan: 

Saya dan Prof. Datuk Dr. Halimaton Hamdan bersama seorang lagi penyelidik NanoMITe dari Universiti Teknologi Petronas (UTP) Prof. Dr. Noraini Mukhti telah ke Institut Teknologi Bandung (ITB) atas kunjungan ke unit Research Center for Nanosciences and Nanotechnolgy (RCNN). Kami bertolak dari Malaysia pada 22 Februari 2017. Kunjungan ini adalah kesinambungan dari pemeteraian MoA antara ITB RCNN dan NanoMITe UTM yang dibuat pada 28 Disember 2016. Dokumen MoA bagi pihak ITB telah dibawa dan diserahkan semasa kunjungan ini berlangsung iaitu pada 23 Februari 2017.

Sepanjang lawatan, pihak ITB telah membawa kami bertiga di makmal nanotechnology seperti yang telah dipersetujui dalam kandungan MoA. Makmal ITB di unit RCNN merupakan alatan yang canggih dan terkini sesuai untuk penyelidikan NanoMITe.

Institut Teknologi Bandung, Indonesia (RCNN – ITB) menjemput NanoMITe Universiti Teknologi Malaysia (NanoMITe – UTM) untuk hadir ke mesyuarat di ITB pada 23 Februari 2017. Ini bertujuan untuk mempergiatkan aktiviti penyelidikan dalam bidang nanosains dan nanoteknologi. RCNN NanoCenter adalah satu pusat penyelidikan nano yang mempunyai kepakaran multilevel dalam bidang nanosains dan teknologi termaju nano. Antara bidang tujahan CAS NanoCenter termasuk nanosciences, nanoengineering, nanodevices, nanomaterial for energy, nanomedicine dan nanoteknologi.