Curriculum Vitae

1.    MAKLUMAT PERIBADI

Nama:     BAHARUDIN BIN MASTARI
Tarikh Lahir:    21 Januari 1968
Tempat Lahir:     Batu Pahat, Johor
No. K.P:    680121-01-5797 (Lama: A0933268)
Umur :    44 Tahun
Alamat Rumah:    No. 53, Jalan Perdana 2/2, Taman Sri Pulai Perdana, 81110 Kangkar Pulai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim.
Alamat Pejabat :      Pejabat Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor.
No. HP:   +6019-7553383
No. Telefon:  +607-5530366          No. Faks:   +607-5579376
Email:  brbaha@utm.my   Laman web: http://brbaha.staff.utm.my/
Taraf Perkahwinan:  Berkahwin
Anak :  4 (Batrisyia 14, Aida Kaisah 12, Sarah Aqilah 9, Ahmed Danish 7)

 

2.    KELAYAKAN AKADEMIK   

1.    Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) – BBA(Hons.), 1991-1995
2.    Sekolah Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat, Johor, Tamat Tingkatan 6  Atas, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, 1986-1987.
3.    Sekolah Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat, Johor, Tamat Tingkatan 5, Sijil Pelajaran Malaysia, 1984-1985
4.    Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, Batu Pahat, Johor, Tamat Tingkatan 3,  Sijil Rendah Pelajaran, 1981-1983
5.    Sekolah Kebangsaan Seri Pasir, Seri Medan, Batu Pahat, Johor, Tamat Darjah 6, 1975-1980

 

3.0    JAWATAN/JABATAN BERTUGAS SEKARANG

Jabatan :  Pejabat Naib Canselor
Jawatan Hakiki :  Penolong Pendaftar Gred N44
Tarikh Naik Pangkat: 4 April 2008
Mulai dari :  10 Oktober 2008 hingga sekarang
Memangku Jawatan :  Timbalan Pendaftar Gred N48 (1.1.2011- sekarang)

 

Tugas dan Tanggungjawab:

Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Timbalan Pendaftar Kanan Naib Canselor.

Sebagai pegawai liaison UTM dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, Badan Berkanun dan Kerajaan Johor.

•    Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar Negara staf UTM dan mengeluarkan surat kelulusan bagi pihak Naib Canselor.

Menyelaras laman web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html dan UTM http://www.utm.my.

Sebagai website administrator bagi mengemaskini maklumat web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html Pejabat Naib Canselor dan UTM http://www.utm.my dari masa ke semasa.

Menyediakan dan menyelaras maklumat dan data bagi teks ucapan Naib Canselor mengikut keperluan.

Menyelaras data dan maklumat yang bagi keperluan semasa bagi Naib Canselor.

•    Menyelaras Pelaksanaan UTM Reading Station dengan pihak Perpustakaan Sultanah Zanariah.

Membantu Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor.

Mengurus dan menilai prestasi staf di bawah penyeliaan.

Membantu menyediakan maklumat untuk keperluan mesyuarat yang dihadiri oleh Naib Canselor.

 

4.0    PENGALAMAN KERJA DALAM DAN LUAR UTM

4.1    Pengalaman Perkhidmatan Di Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Penempatan:  Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ)Jawatan:  Penolong Pendaftar Gred N3
Tarikh Berkhidmat di UTM:  8 Disember 1995
Tarikh Lantikan Tetap:  25.3.1998
Tempoh :  8 Disember 1995 – 1 Jun 2002
Bahagian :  Pengurusan Sumber Manusia (PSM)
Pengalaman Awal Berkhidmat di UTM

Melapor diri di UTM pada 6 Disember 1995 dan ditugaskan untuk menguruskan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia (PSM) di PSZ.   Ini merupakan cabaran pertama bagi menguruskan PSM di UTM.  Penempatan saya pada masa itu sangat bertepatan kerana PSZ amat memerlukan pegawai untuk menguruskan segala hal berkaitan dengan Sumber Manusia.  Dalam tempoh kira-kira 6 tahun di PSZ saya telah berjaya menguruskan Pengurusan Sumber Manusia di PSZ dengan cemerlang dan melibatkan diri pelbagai aktiviti anjuran PSZ.

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

•    Menguruskan semua aspek berkaitan pengurusan sumber manusia.
•    Menguruskan semua aspek pembangunan sumber manusia (Latihan).
•    Menguruskan pelbagai tuntutan perjalanan rasmi.
•    Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

4.2    Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Jawatan    :     Penolong Pendaftar Gred N3/N41
Naik pangkat    :    Penolong Pendaftar Gred 44 (4.4.2008)
Tempoh    :     3 Jun 2002 hingga 10 Oktober 2008
Bahagian    :    Pejabat  Timbalan Naib Canselor (P&I)
Pengalaman di Pejabat TNC(P&I)

Bagi mengembangkan kerjaya sebagai pentadbir, saya diarahkan bertukar dari PSZ ke Pejabat TNC (P&PK) pada 3 Jun 2002.  Tanggungjawab ini merupakan satu cabaran dan peluang untuk  memberikan perkhidmatan terbaik kepada UTM. Berbekalkan pergetahuan dan pengalaman saya di PSZ serta dorongan dan bimbingan Ketua Pustakawan, Cik Rosna Mohd Taib telah banyak menyuntik semangat untuk menyahut cabaran perpindahan ini dengan hati yang terbuka dan positif ke arah peningkatan dan pembangunan kerjaya sebagai pentadbir UTM.  Saya beriltizam untuk memberikan khidmat yang terbaik dan berintegriti tinggi kepada UTM dan negara.  Sepanjang tempoh berkhidmat di Pejabat TNC, saya pernah berkhidmat/pegawai kepada 3 TNC iaitu:

 

Y. Bhg. Dato’ Prof. Ir. Dr. Zaini bin Ujang, TNC (Penyelidikan & Inovasi)

7 Mac 2007- 31 Sept. 2008

Y. Bhg. Prof. Dr. Ismail bin Kailani, TNC (Pembangunan), 7 Disember 2003 – 6 Mac 2007

Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Mohd. Azraai bin Kassim, TNC (Pembangunan & Perancangan Korporat),  Jun 2002 – 6 Disember 2003

 

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

•    Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar negeri untuk kelulusan Naib Canselor atau  Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia/Perbendaharaan Malaysia.

•    Mengurus dan menyelaras permohonan mengadakan program latihan, seminar, persidangan, bengkel dan simposium peringkat dalaman, kebangsaan dan antarabangsa anjuran bahagian dan fakulti.

•    Menyelaras dan melaksana program, projek dan mesyuarat yang dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

•    Membantu memantau dan mengkoordinat segala aktiviti, program, kerja bagi jabatan-jabatan di bawah pengawasan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

•    Membantu Timbalan Naib Canselor dalam menjalankan tugas beliau di samping bertindak sebagai ‘interface’ antara jabatan dengan jabatan-jabatan lain di Universiti Teknologi Malaysia dan jabatan-jabatan luar Universiti Teknologi Malaysia.

•    Mengurus dan menyelaras permohonan penggunaan dan penyewaan ruang daripada Fakulti, Bahagian, Pelajar dan pihak luar UTM – Dewan Sultan Iskandar, Dewan Sultan Iskandar, Dataran Agora, Dewan Kuliah, Bangunan SUB dan Padang Palapes dan padang/gelanggang permainan.

•    Menyediakan kertas kerja untuk di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif dan Menyuarat Lembaga Pengarah Universiti mengikut keperluan.

•    Setiausaha Jawatankuasa Teknikal Pelan Integriti Nasional (Tadbir Urus Terbaik, Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Pemantapan Pengurusan Sumber Manusia).

•    Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh TNC (P&I) dari semasa ke semasa.

 

4.5    Pengalaman Perkhidmatan Di Luar Universiti Teknologi Malaysia

 

Syarikat: Transform Tech (M) Sdn. Bhd., Yong Peng, Johor
Nama Jawatan : Assistant Supervisor
Tempoh Berkhidmat : 6 Jun – 10 Ogos 1995

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

•    Menyelia staf Bahagian Operasi dalam produksi pembuatan transformer.
•    Mengurus dan mengawal bahan material syarikat (Assistant Company Material Control).
•    Penyelaras latihan kakitangan syarikat.

 

5.0    JAWATAN PENTADBIRAN/TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN

 

5.1    Jawatankuasa Peringkat Jabatan/Universiti

 

•    Pengerusi, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), Sept. 2005 – Okt. 2008
•    Setiausaha, Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Universiti, 2002 – 2008
•    Setiausaha, Mesyuarat JK Harta dan Ruang Universiti, 2002 – Okt. 2008
•    Setiausaha, Jawatankuasa Induk  Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004-2005
•    Setiausaha Induk, JK  Induk Sambutan Hari Keluarga UTM, 2006
•    Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Arked Universiti, 2002- Okt. 2008
•    Ahli Panel, Temuduga Pemilihan Arked Universiti, 2002- Okt. 2008
•    Ahli, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Canseleri, 2002 – Okt. 2008
•    Ahli. Mesyuarat JK Pengurusan Ruang Perniagaan Universiti, 2004 – Okt. 2008
•    Ahli, Jawatankuasa Pemandu Rekreasi, 2002 – Okt. 2008
•    Ahli, Jawatankuasa Penjanaan Pendapatan Universiti, 2003-2004
•    Ahli, Jawatankuasa Penjimatan Universiti, 2003 -2004
•    Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Pengguna IT Universiti, 2004 – Okt. 2008
•    Turut Hadir, Mesyuarat Jawatankuasa Pembelian Kenderaan Universiti, 2002 – Okt. 2008
•    Setiausaha, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Pejabat Canseleri, 2009 – sekarang
•    Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, 2007– sekarang

 

6.0    HADIAH/ANUGERAH

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2006
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2003

 

7.0    KERTAS KERJA UNIVERSITI

Kertas Kerja Laporan Kajian Cadangan Pembangunan Pusat Komersil KOOP oleh Koperasi UTM Berhad Dengan Kerjasama SHA’S Jaya (M) Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Nov. 2002.
Kertas Kerja Cadangan Pembangunan Stesen Minyak di Tanah Hakmilik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Feb. 2003.

•    Kertas Kerja Permohonan Untuk Menggunakan Tabung Perundingan, Seminar, Akademik Dan Pembangunan Sumber Manusia Oleh Fakulti/Bahagian, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Feb. 2004.

•    Kertas Kerja Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Malaysia Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 Mac. 2004.

•    Kertas Kerja Permohonan Pembayaran Tuntutan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Diterima Lewat Atau Tidak Mendapat Pertimbangan Kelulusan Dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 April 2004.

•    Kertas Kerja Laporan Pandangan Panel Khas Cadangan Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

•    Kertas Kerja Permohonan Membekalkan Telefon Bimbit Kepada Pemandu, Pejabat Harta Bina UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

•    Kertas Kerja Permohonan Pembelian Kereta Terpakai Universiti Oleh Puan Rahani Abu Bakar, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Nov. 2004.

•    Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Seminar Fakulti Sains Bagi Menyediakan Jaket Eksekutif Kepada Staf Fakulti, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Okt. 2004.

•    Kertas Kerja Cadangan Pemakaian Pakaian Istiadat Bagi Pegawai-Pegawai Kanan Bagi Majlils Rasmi UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 2 Feb 2005.

•    Kertas Kerja Bengkel Perancangan Strategik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 4 Feb 2005.

•    Kertas Kerja Bayaran Pajakan Dan Premium Pemilikan Tanah Kerajaan Negeri dan Persekutuan Serta Pertukaran Hakmilik Hartanah Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

•    Kertas Kerja untuk makluman Hartanah dan Aset Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

•    Kertas Memorandum Kepada Menteri Pengajian Tinggi Cadangan Tambahan Enrolmen Pelajar Program Diploma Universiti Teknologi Malaysia, Urusetia, 2005.

•    Kertas Kerja Pajakan Tanah Milik Persekutuan Geran No. 49755, Lot 5482, Mukim Setapak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 21 Mac 2006.

•    Kertas Kerja Penganjuran Sambutan Hari Keluarga UTM Tahun 2006, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 28 Mac 2006.

•    Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Universiti Atau Vot Bahagian/Fakulti Bagi Menyediakan Pakaian Korporat/Batik (Canseleri, Bendahari, Institut Ibnu Sina), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Sept. 2006.

•    Kertas Kerja Cadangan Reka Bentuk Dan Penyeragaman Kad Nama Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 26 Mac  2007.

•    Kertas Kerja Laporan Kajian Semula  Pengurusan Makmal di UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 1 Jun 2007

•    Kertas Kerja Cadangan Penyeragaman Dan Reka Bentuk Slaid Persembahan (Slide Presentation) Staf Bagi Menonjolkan Imej Korporat Dan Identiti Universiti Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 27 Jun 2007.

•    Kertas Kerja Makluman Mengenai Penilaian Tanah Kurniaan Kerajaan Negeri Johor Di PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar (215.309 Ekar) Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar (95.761 Ekar), Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 3 Oktober 2007.

•    Kertas kerja Cadangan Untuk Melantik Perunding Perhubungan Awam Bagi Menjalankan Publisiti Bagi Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 November 2007.

•    Kertas kerja Permohonan Cadangan Menanam Semula, Memajak Dan Menguruskan Ladang Kelapa Sawit Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) oleh Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 17 Disember 2007.

•    Kertas kerja Permohonan Sebidang Tanah Untuk Tujuan Aktiviti-Aktiviti Berkaitan Dengan Penyelidikan Dan Pembangunan Sumber Manusia di Negeri Perak.  (UTM Kampus Cawangan Perak), 2003

•    Kertas kerja Permohonan Peruntukan Kewangan Untuk Membeli Empat (4) Ekor Kuda Pusat Ekuin UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 11 Januari 2008.

•    Kertas kerja Permohonan Penyerapan  Empat (4) Orang Staf Pusat Ekuin UTM ke Jawatan Kontrak di Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 22 Januari 2008.

•    Kertas kerja Pelan Tindakan Kewangan dan Perbelanjaan Berhemat Universiti Teknologi Malaysia 2008, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 14 Julai 2008. (*Penyediaan kertas bersama Puan Rohayah Abdul Jalil, Penolong Bendahari,UTM Skudai)

•    Kertas Kerja Tabung Endowmen Merdeka, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti, 2009.

•    Kertas Kerja untuk Kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) kenaikan pangkat secara lantikan kepada Cik Kasmah Binti Ishak Pembantu Tabdir Kesetiausahaan Gred N22 ke Pembantu Tadbir Gred N32  di  Universiti Teknologi Malaysia, April 2010.

•    Kertas Kerja untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Harta dan Ruang Universiti, Cadangan penempatan semula Sekolah Arab UTM Johor Bahru dari aras bawah Masjid Sultan Ismail Ke Ruang U4B-B01 Kolej Perdana, April 2012.

 

8.0    KEHADIRAN PROGRAM LATIHAN (PERSIDANGAN, BENGKEL, KURSUS, SEMINAR DAN LAIN-LAIN)

 

2012

•    Program Budaya Al Quran dan tafsir, setiap pagi Jumaat 8.00-9.00 pagi, Pejabat Naib Canselor. sepanjang tahun.
•    Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari – sekarang.
•    Leadership Discourse Siri 2/2012, HBS Case Study: Merck: Managing Vioxx, Fasilitator oleh Naib Canselor, Dewan Bankuet, 12 April 2012.
•    Leadership Discourse Siri 1/2012 – Blue Ocean Strategy, Fasilitator oleh Naib Canselor, Dewan Bankuet, 12 April 2012.
•    Bengkel Manual Prodesur Kerja dan Fail Meja Pejabat Canseleri, Bilik Seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-24 Februari 2012.
•    Bengkel Pejabat Canseleri, Hang Tuah Heritage Hotel, Melaka, 16-18 Februari 2012.
•    Retreat Transformasi Minda – High Impact Leadership, Lotus Desa Ru Beach Resort, Kota Tinggi,  10-12 Febr. 2012.

 

1995-2011

•    Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari – Disember 2011.
•    Leadership Discourse Siri 3/2011 – Blue Ocean Strategy oleh Naib Canselor, Dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  21 Oktober 2011.
•    Program Syarahan Perdana ”The Healing Power of the Muraculos Quran” oleh Syakh Ahmaed Tijani Ben Omar”, Dewan Senat, 13 Julai 2011.
•    Petugas Kembara Mahkota Johor 2011, 18-19 Jun 2011
•    Leadership Discourse Siri 1/2011 – Keynote oleh Naib Canselor, dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  23 Mei 2011.
•    Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Mahkota Hotel, 1-3 April 2011
•    Kursus English Communication Training (Conducting & Participating in Meeting), Bilik seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-25 Februari 2011
•    Pra Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Dewan Utama Pusat Latihan UTM, 19 Januari 2011.
•    Bengkel Pembangunan Sumber Manusia UTM, Hyatt Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 19-21 Jan. 1995
•    Bengkel Pengurusan Sumber Manusia UTM Bagi Penolong Pendaftar dan Pembantu Tadbir, Pusat Komputer UTM Skudai., Anjuran Pejabat Pendaftar, UTM Skudai, 13-14 Febr. 1996.
•    Kursus Asas Pengurusan, Starhill Golf & Country Resort Senai, Anjuran Unit HRD UTM, 13-15 Mac 1996.
•    Kursus Pengurusan Cemerlang, Bertempat Di Bilik Seminar, PSZ, Anjuran PSZ, 23 April 1997.
•    Seminar Pengkomputeran, Menara Mesiniaga, Petaling Jaya, Anjuran Mesiniaga, 16 Jun 1997.
•    Kursus Fasilitator Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Hotel Sofitel Senai, Johor,  Anjuran Unit HRD UTM, 25-27 Julai 1997.
•    Kursus Pengurusan Sumber Manusia, Hotel Sofitel, Anjuran Unit HRD UTM, 16-18 Sept. 1997.
•    Bengkel Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Bilik Gerakan UTM, anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis 1997.
•    Kursus Menyelesaikan Masalah & Membuat Keputusan, Bilik Taklimat Korporat FKA UTM Skudai, Anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis. 1997
•    Persidangan Perpustakaan PSZ: Harapan Pengiktirafan ISO 9002, Bertempat Di Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 11-12 Nov. 1998.
•    Kursus Bahasa Inggeris “Report Writing”, Bilik Taklimat Korporat FKA, Anjuran HRD UTM, 13-14 Okt. 1998.
•    Kursus Induksi Umum dan Khusus, Dewan Kuliah FKM, Anjuran Unit HRD UTM, 20 Sept. – 5 Nov. 1998.
•    Bengkel Kumpulan Proses PSZ, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,       8 Okt. 1998.
•    Bengkel Pengurusan Harta UTM, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,    10  Okt.1999.
•    Kursus Pengurusan Kualiti/Pengurusan Akademik, Dewan Al Ghazali, Anjuran Unit HRD UTM, 10-11 Ogos 1999.
•    Kursus Training Needs Analysis, Dewan Sri Kempas, Kolej Tuanku Canselor UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 29 Julai 1999
•    Kursus Program English Grammar in Use, BIlik Mesyuarat Rumah Alumni, Anjuran Unit HRD UTM, 11-12 Mei 2000.
•    Persidangan Pustakawan PSZ 2000, Bilik Seminar PSZ, Anjuran         PSZ, 23-24 Nov. 2000.
•    Kursus Kawalan Buku Vot, Dewan Kuliah, Bangunan N24, UTM Skudai, 7-8 Nov. 2000.
•    Seminar Pengurusan dan Pentadbiran IPT 2000, Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran UPM, 4-6 Ogos 2000.
•    Creative Problem Solving and Innovative Thinking Workshop, BIlik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 25-27 Julai 2000.
•    Kursus Pengurusan E-Universiti, Hotel Vistana Kuala Lumpur, Anjuran Unit  HRD Pejabat Pendaftar, 6-8 Ogos 2001.
•    Kursus Team Building dan Peta Minda, D’Ark Janda Baik, Bentong Pahang, Anjuran PSZ, 14-16 Mei 2001.
•    Kursus Kesedaran Kualiti, Anjuran Unit HRD UTM, 21-22 Feb. 2001.
•    Seminar Financial Management, Bertempat Di Pulai Spring, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 18 Dis. 2002.
•    Bengkel Penyediaan Blueprint Pelan Induk Sumber Manusia, Hotel Equatorial Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 10-20 Okt. 2002.
•    Bengkel Pengurusan Fakulti, Riviera Bay Resort Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 15-18 Ogos 2002.
•    Bengkel Ujian Personaliti dan Ujian Minat Kerjaya, Desaru Beach Resort, Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 23-25 Jun 2002.
•    Bengkel Perakam Waktu, Pusat Latihan Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD, Pejabat Pendaftar, 11 April 2002.
•    30    Bengkel Analisis Keperluan Latihan dan Standard Kompetensi PP/TP/Pendaftar, Hotel Sri Malaysia, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 1-2 Mac 2002.
•    Kursus Audit Dalam MS ISO 9002, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,   UTM, 4-5 Febr. 200.2
•    Bengkel Sistem Maklumat Latihan & Pembangunan Staf, Bilik Latihan Komputer, Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 31 Jan. 2002.
•    Bengkel Blueprint Pemasaran UTM, Desaru Golden Beach Desaru Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26 Feb -1 Mac 2003.
•    Kursus Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran Unit HRD& Unit OSH UTM, 13-15 Jun 2003.
•    Konvensyen Pentadbir UTM 2003, Hotel Mutiara Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26-28 Jun 2003.
•    Bengkel Sistem Saluran Aduan & Cadangan Dalaman UTM, Makmal  2, CICT UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar, 5 Sept. 2004.
•    Taklimat Pengurusan Kewangan (Cabaran dan Harapan) oleh Bendahari UTM, Pejabat Bendahari, UTM, 7 Sept. 2004
•    Bengkel Cadangan Mewujudkan Struktur Organisasi Universiti, Rumah Alumni, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar UTM, 8-9 Dis. 2004
•    Seminar Keutuhan Pengurusan Universiti, Marriot Hotel Putrajaya, Anjuran UKM dan JALUMA, 16-18 Februari 2005.
•    Kursus Amalam 5S, Bilik Seminar Alumni UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 20-21 April 2006.
•    Kursus High Impact Leadership & Management, Kayangan Suit Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 14-15 Nov. 2006.
•    Kursus Pengurusan Kewangan Universiti, Dewan Indera Kayangan Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27-28 Febr. 2007.
•    Kursus Bagaimana Membina Petunjuk Prestasi Utama, Dewan Indera Putra, Pulai Springs Resort, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 3-4 Mac 2007.
•    Kursus Penyambut Tetamu Untuk Petugas Majlis Rasmi Universiti, Dewan Senat UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 2 Ogos 2007.
•    Bengkel Pengurusan Data Universiti, Kayangan Suites Pulai Spring Resort, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 4-5 Febr. 2008.
•    Kursus Team Building dan Motivasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), Kem El-Azzhar, Morib, Selangor, Anjuran Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), UTM, 29 Febr.- 2 Mac 2008.
•    Program Pembangunan Insan: Tanggungjawab dan Peranan Intelektual Muslim oleh Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady, ISTAC Sewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27 Mac 2008.
•    Program Pembangunan Insan: Cabaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Etika Keilmuan oleh Sheikh Hj. Muhammad Fuad Kamaludin Al-Maliki, Penasihat Yayasan SOFA Negeri Sembilan Bertempat di Dewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 19 Jun 2008.
•    Bengkel Perancangan Strategik UTM, Melaka, Oktober 2008.
•    Kursus the Seven Habits of Highly Effective People, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mac 2009
•    Kursus Rebranding UTM Ke arah Universiti Bertaraf Dunia, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mei 2009
•    Kursus Kecemerlangan Dalam Pembinaan Pasukan Kerja, Excel Training Resorts, Kampung Kapal, Ulu Beranang, Lenggeng, Negeri Sembilan, Anjuran Pejabat Naib Canselor UTM, 10-12 Julai 2009.
•    Kursus Total Quality Organisation (TQO), Sofitel Hotel Senai,  Johor, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 11-12 September 2009.
•    Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, Hotel Renaissance   Melaka, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 9-10 Oktober 2009.
•    Pra Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, M-Suites Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 1 Oktober 2009.
•    Seminar Sehari Ke Arah Sihat Lestari Dewan Senat dan Foyer Pentadbiran UTM, Anjuran Pusat Kesihatan Mahasiswa UTM, 3 November 2009.
•    Bengkel Pengurusan Jenazah & Harta Dalam Islam Bertempat di Dewan Al-Ghazali, Pusat Islam UTM Skudai, Anjuran Pusat Islam UTM, 25 Januari 2010
•    Kursus Tatacara Majlis Istiadat DiRaja Johor, Anjuran HCD UTM, Pusat Latihan Staf UTM, UTM Johor Bahru, 22 April 2010.
•    Bengkel Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Bangunan Pentadbiran, Anjuran HCD UTM,  Dewan Bankuet, UTM Johor Bahru, 4 Mei 2010.
•    Seminar Satu Malaysia Oleh Datuk Sabudin Hasan, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, Anjuran HCD UTM, 14 Mei 2010
•    Seminar Universiti: Model Ekonomi Baru Oleh Prof Datuk Dr. Noor Azlan Mohd Ghazali, Anjuran HCD, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, 18 Mei 2010
•    Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, mulai November 2008 – Disember 2011.

 

9.0    PROJEK KEY FOKUS AREA (KFA – HUMAN RESOURCE

9.1    Ahli Projek ” Penggunaan Staf Pengurusan Teknikal (FSKSM, FGHT, FAB, FPPSM, FTI , Akademi Bahasa, SPS)

10.0    AKTIVITI SAMPINGAN, TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN, KEGIATAN LUAR, PERKHIDMATAN MASYARAKAT DAN KHIDMAT NASIHAT

 

10.1    Majlis Rasmi Universiti

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1996

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1997

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1998

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1999

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2000

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2001

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2002

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2003

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu Universiti, 2004

•    Urusetia Induk Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, Jun  2004-2005

•    AJK Kecil Sambutan, Johor Endurance Ride 2005

•    AJK Kecil  Majlis  Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2005

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album, 25 Mac & 2-4 Sept. 2006

•    AJK Kecil Pengurusan Para Lulusan Majlis Penyampaian Ijazah/Diploma UTM Bagi Graduan Program Kerjasama, 25 Nov. 2006

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM 38, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album,  24-26 Mac 2007

•    AJK Kecil Majlis Konvo UTM Ke 40, AJK Sambutan – Pegawai Pengiring Tetamu UTM,  22-24 Mac 2008

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 42 & 43 2009

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 44 pada 27-28 Mac 2010.

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 45, Ogos 2010.

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 46, Mac 2011.

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 47, 24-26 September 2011.

•    AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 48, 7-8 Mei 2012.

 

 

 

 

10.2    Kelab/Persatuan

•    Pengerusi, Kelab Berlian,  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi),   2004, 2005 – 2007

•    Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 1997-1998

•    Timbalan Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah,    1999-2000

•    Bendahari, Kelab Keluarga, Perpustakaan Sultanah Zanariah,1996

•    Ahli, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas PERTISAS), UTM, 1996 -sekarang

•    Ahli Badan Kebajikan Staf (BAKES), UTM 2000 – sekarang

•    Ahli, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 2001-2002

•    Ahli, Kelab Berlian, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), 2002-2008

•    Ahli, Kelab Kesturi, Pejabat Naib Canselor 2008 – sekarang

•    Pengerusi Kelab Pejabat Naib Canselor 2011 – sekarang

 

10.3    Penglibatan Aktiviti Sukan

•    Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 1998

•    Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2000

•    Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2001

•    Sukan Antara Jabatan UTM, Permainan Catur, Canseleri, 2007

•    Catur terbuka UTM Sempena Ulang Tahun Kemerdekaan Ke 50, UTM 2007

10.4    Khidmat Masyarakat

•    Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Paya Rumput, Masjid Tanah, Melaka, 2008

•    Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Pasir Gudang, Johor, 2008

•    Ahli Jawatankuasa, Program Anak Angkat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 2001

•    Menyertai Program Khidmat Masyarakat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 1998

10.5    Fasilitator

 

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2011, 20 Jun hingga 7 Julai 2011.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 2/2010, 14 hingga 31 Disember 2010

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2010, 18 Mei hingga 4 Jun 2010.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 22 Mei hingga 5 Jun 2008.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 27 Nov. hingga 13 Dis. 2007.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 28 Mei hingga 13 Jun 2007.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 28 Nov. hingga 14 Dis. 2006

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 9 hingga 26 Mei 2006

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 24 Mei hingga 9 Jun 2005.

•    Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 2004.

 

10.6    Ahli Panel PTK /Task Force

•    Ahli Panel Kompetensi Generik Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Staf Bukan Akademik Gred 17 hingga 40, Mei 2010

•    Ahli Task Force Menyediakan “Project Brief” Tanah Kurniaan DYMM Baginda Tuanku  Canselor di Kampar Perak, 2003

 

 

10.7    Jawatankuasa Kerja Universiti

 

•    Setiausaha, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Pejabat Canseleri (2009 – sekarang)

•    Ahli, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Bangunan Canseleri (2008 – sekarang)

•    Ahli Tetap, Jawatankuasa Induk Kampus Ekopelancongan UTM, 10 April 2012.

 

 

11.0    KEGIATAN PENULISAN/PENERBITAN

 

•    Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buku Komemoratif berjudul “Seabad Meniti Cabaran Menjana Peradaban Terbilang” Sempena Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004.

•    Panduan Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE), Pejabat Canseleri, November 2011

 

 

 

12.0    PEMBAHARUAN KERJA/PEMBANGUNAN SISTEM DAN SUMBANGAN LAIN 1995 – SEKARANG

 

12.1    Pembangunan Sistem

 

12.1.1    Pembangunan Sistem Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara iaitu:

i.    Sistem Permohonan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara (Borang A)

ii.    Sistem Permohonan Perjalanan Persendirian ke Luar Negara (Borang C)

 

•    Projek Coordinator: Baharudin Mastari

•    Kos: RM39,500.00

•    Dibangunkan oleh CICT – Ketua ProjeMohd Helmee Yaacob

•    Rujukan URL https://hrfin.utm.my/smu/ lain-lain modul-perjalanan luar negara

•    Sistem siap Oktober 2011, Dilaksanakan: Oktober 2011.

 

 

12.1.2    Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

Ini merupakan inisiatif dan  inovasi kerja semasa  Y. Bhg. Dato’ Prof. Ir. Dr. Zaini Ujang menjadi TNC(P&I) pada 7 Mac 2007 30 hingga September 2008 yang menyarankan supaya satu Sistem Pengurusan Mesyuarat dibangunkan bagi mengurangkan penggunaan kertas dan memudahkan capaian maklumat secara on-line oleh semua ahli mesyuarat.  Hasil perbincangan dan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM, Sistem

 

Pengurusan Mesyuarat telah berjaya dibangunkan dan telah digunakan dalam mesyuarat Pejabat TNC(P&I) pada 22 Julai 2008 iaitu:

 

ii.    Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Universiti

iii.    Mesyuarat Harta dan Ruang Universiti.

 

Sistem ini boleh dicapai melalui URL http://mesyuarat.utm.my/pejtncpi/

 

Sistem ini telah dinaiktarafkan setelah berbincang dengan pihak CICT selaras dengan keperluan mesyuarat.

 

12.1.3    Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Naib Canselor (2009)

 

Menyarankan penggunaan sistem mesyuarat dalam:

 

i.    Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)

ii.    Mesyuarat Jawatankuasa OSHE Pejabat Canseleri

iii.    Mesyuarat  Penyelarasan Pentadbiran Canseleri

 

URL http://mesyuarat.utm.my/canselori/.

 

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Mesyuarat Secara Menyeluruh di UTM

 

Sistem pengurusan mesyuarat yang telah dibangunkan ini telah digunakan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (JPU), Mesyuarat Kumpulan Pengurusan Universiti (UMG).

 

Sistem mesyuarat ini perlu digunakan di seluruh UTM berdasarkan kelebihan-kelebihan berikut:

i.    Sistem ini sudah terbukti membantu pengurusan mesyuarat dalam universiti.

ii.    Sistem ini boleh diakses menggunakan intranet UTM (http: utmonline.utm.my) oleh hanya ahli mesyuarat dan urusetia menggunakan kata laluan (password) yang diberikan.

iii.    Keselamatan maklumat terjamin kerana sistem ini mempunyai tahap keselamatan maklumat yang baik yang dikawalselia oleh staf/Pegawai Sistem Maklumat yang berintegriti tinggi.

iv.    Menjimatkan masa keperluan bahan semasa mesyuarat dari segi penyediaan kertas kerja, minit mesyuarat dan laporan perkara berbangkit.

v.    Mengurangkan penggunaan staf kerana bahan-bahan hanya perlu dimuat naik (upload) dan boleh dimuat turun (download) dengan mudah oleh ahli mesyuarat.

vi.    Menjimatkan kos operasi dengan pengurangan kertas/paperless menyumbang inisiatif pelestarian UTM.

 

Cabaran Penggunaan Sistem Pengurusan Mesyuarat:

i.    Sistem rangkaian ICT dan infrastruktur ICT UTM perlu dimantapkan  diselenggarakan dengan baik agar tiada gangguan semasa menggunakan sistem ini.

ii.    Keselamatan maklumat dan data yang disimpan dalam sistem ini adalah tertakluk kepada dokumen terperingkat dan tidak terperingkat Universiti di mana taraf kerahsiaan diberi keutamaan agar maklumat yang terkandung dalam sistem mesyuarat tidak terlepas dari pihak lain yang tiada kepentingan. Hanya pengguna yang diberi kata laluan (password) sahaja boleh mengakses sistem ini.

 

 

 

12.1.4    Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet, Email and Blackberry Messenger

 

 

Komunikasi tanpa sempadan… Merealisasikan Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet.

Semasa Y. Bhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Zaini bin Ujang menjadi Timbalan Naib Canselor (P&I) (awal tahun 2008), beliau telah mencadangkan kepada saya membeli seunit Blackberry Bold sebagai percubaan selama 6 bulan menggunakan perkhidmatan Celcom (M).  Inisiatif ini adalah untuk meningkatkan komunikasi di antara Pegawai Kanan UTM melalui Mobile Internet. Pada Disember 2008, bermula dengan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan hinggalah Dekan dan Dekan Research Alliance (RA) telah menggunakan Blackberry device.

 

 

12.1.5    Sebagai Sistem Administrator (SA) Laman Web Pejabat Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/ dan http://www.cheme.utm.my/staff/zaini/

 

 

(i)    Menyelaras laman web Naib Canselor, Facebook Naib Canselor dan Laman web UTM (www.utm.my) dengan Unit Pembangunan Laman Web Pejabat Hal Ehwal Korporat.

 

(ii)  Memuatnaik (upload) di Laman Web Naib Canselor

 

•    Teks ucapan Naib Canselor.

•    Rencana Minda Lestari setiap Jumaat di akhbar Berita Harian.

•    Sebahagian berita akhbar mengenai UTM.

•    Pemberitahuan keputusan permohonan perjalanan ke luar negara di laman web Naib Canselor di UTL: http://www.utm.my/vicechancellor – pilih staff /guideline for UTM staff.

 

(iii)  Software laman web

 

•    menggunakan software “word press” (terkini, 2010)

•    menggunakan software “joomla” (2008-2010).

•    menggunakan software “mambo”(peringkat awal)

 

 

 

12.2    Sumbangan Berkesan Kepada Pembangunan UTM

 

Pengurusan Hartanah UTM (2005 -2008)

 

(i)    Menguruskan Permohonan Mengekalkan Tapak UTM City Campus Jalan Semarak Kuala Lumpur Sebagai Kampus Tetap (Cawangan)

Pengawai perantara bagi menyediakan justifikasi dan menguruskan permohonan UTM untuk memperolehi status pajakan (lease) tanah UTM City Campus yang diduduki sekarang selama 99 tahun di atas nama ‘UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA’ seluas 19.268 Hektar (47E-2R-25P)”. Sebelum ini tanah berkenaan adalah hak milik “PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN”.      Status:  Selesai

 

 

(ii)    Menguruskan Bayaran Premium Kurniaan Tanah Kerajaan PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar Di Bandar Penawar Mukim Tanjung Surat Untuk Tujuan Pembangunan Kampus Cawangan Universiti Teknologi Malaysia

 

Pegawai perantara bagi menguruskan permohonan UTM mendapatkan pengurangan bayaran premium tanah kurniaan Kerajaan Negeri Johor di PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar, Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi. Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju meluluskan pengurangan premium dari RM13,625,883 KEPADA RM6,850,906.60 (Ringgit Malaysia: Enam Juta Lapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam dan Sen Enam Puluh) sahaja.   Status: Selesai

 

12.3    Usaha-Usaha Peningkatan Kualiti Kerja Dan Tadbir Urus Pentadbiran Pejabat/Universiti

12.3.1    Pemusatan Permohonan Ke Luar Negara (2003)

Pemusatan penghantaran permohonan ke lawatan rasmi (menghadiri persidangan, seminar dan lawatan dll) ke luar negara ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk kelulusan telah dilaksanakan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) pada Disember 2003 hingga Oktober 2008.  Sebelum ini proses penghantaran permohonan ke luar negeri dibuat masing-masing oleh pihak fakulti/bahagian untuk kelulusan Kementerian dan menimbulkan kesulitan antaranya pergi tanpa kelulusan dan tidak menepati prosedur Kementerian.   Pemusatan ini telah berjaya membaiki sistem kerja terdahulu seterusnya memberi impak yang baik kepada pengurusan dan pentadbiran Universiti.

 

12.3.2  Menyediaan Fail Meja Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan &         Inovasi (2003)

Penyediakan Fail Meja setiap staf Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan dan Inovasi dan unit-unit dalam Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) seperti Unit Hal Ehwal Korporat, Unit Persekitaran, Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH), Unit Hal Ehwal Undang-Undang. Staf telah berjaya menyediakan fail meja masing-masing dan dikemas kini dari semasa ke semasa.

 

12.3.3   Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan UTM (2000)

Menganggotai Jawatankuasa Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan Sultanah Zanariah  (PSZ) bagi meningkatkan profesional staf PSZ khususnya dan amnya Universiti.  Kod Etika Profesional PSZ telah berjaya dibangunkan pada tahun 2000.

 

12.3.4    Mewujudkan Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Tarikh diwujudkan    :  September 2006
Pengerusi    :  Baharudin bin Mastari, Penolong Pendaftar,
Pejabat TNC(P&I)  – (Sept 2006 – Oktober 2008)
Ahli         :  Terdiri daripada pegawai gred 1 – gred 41
Pejabat   TNC(P&I), Bahagian Hal Ehwal Korporat, Unit Undang-Undang dan Unit OSH.

TOR:

a.    Penyelaras pengurusan dan pentadbiran Pejabat TNC(P&I)
b.    Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber manusia, kewangan, kualiti kerja dan pentadbiran am.
c.    Membincangan isu-isu semasa dan permasalahan staf Pejabat TNC(P&I).

 

12.4    Lain-lain sumbangan peningkatan tadbir urus/pentabdiran pejabat

i.    1995 – Membangunkan Unit Pengurusan Sumber Manusia (PSM), Perpustakaan Sultanah  Zanariah, UTM Skudai.
ii.    1998 –  Menyediakan Manual Prosedur  Bagi Mengendalikan Program  Latihan Perpustakaan Sultanah Zanariah. – MS ISO 9000:2000
iii.    2002 – Penjanaan Pendapatan Universiti.
(Menguruskan penyewaan kepada pihak luar/persendirian dewan-dewan/bilik  kuliah/peperiksaan, ruang foyer di Bangunan Persatuan Pelajar, padang permainan, padang kawat dan lain-lain kemudahan Universiti)
iv.    2005 – Menyediakan Garis Panduan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Staf UTM (Mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan KPTM).

 

13.0    KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

i.    Berupaya menyediakan data, memuat naik (upload) dan mengemaskini maklumat bagi website Naib Canselor http://web.utm.my/vicechancellor dan web site UTM http://www.utm.my menggunakan softwer ”word press”, “mambo” dan “joomla”.
ii.    Mahiran mengaplikasi dan penggunaan perisian komputer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Aldus Pagemaker dan MS Outlook.
iii.    Mahir dan berpengetahuan dalam penggunaan internet, intranet, sistem maklumat staf, sistem e-mail, Blackberry Mobile Smart Phone (Vodafone).
iv.    Mahir menggunakan Sistem Pengurusan Mesyuarat, Sistem Penguruasn Prestasi e-LPPT, HRFin.  Pemilik Sistem Pengurusan Menyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) (Julai 2008) yang dibangunkan oleh CICT UTM.
v.    Berupaya menginstalasi perisian komputer dan berupaya sebagai trouble shooting komputer.

 

14.0    RUJUKAN (Referees)

Y. Bhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Zaini bin Ujang
Naib Canselor UTM Skudai
Tel: +607-5530000
HP: +619-7321000/0197560765
http://www.utm.my/vicechancellor

Encik Azham Ramli
Timbalan Pendaftar Kanan
Pejabat Naib Canselor
Tel.: +607-5530007
HP : +6019-7808632

Encik Ismaal bin Samat
Timbalan Pendaftar Kanan
Pejabat Timbalan Naib Canselor HEMA
HP : +6019-7293000