Master students

Full Research

No. Name Status Title Roles of supervisor
1 Nurzalina Binti Hashim Graduated Kriteria Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Pendidikan Vokasional Yang Dapat Membangunkan Pemikiran Aras Tinggi Pelajar Main Supervisor
2 Fathiyah Binti Mohd Kamaruzaman Graduated Keberkesanan Pelaksanaan Kursus Kemahiran Vokasional bagi Pelajar Bermasalah Pendengaran Berdasarkan Model KIPP Main Supervisor
3 Mohd Hizwan Bin Mohd Hisham Graduated Pengaplikasian E-Learning Dalam Pendidikan Kejuruteraan Berdasarkan Model Intergrasi Pembelajaran Kooperatif Berasaskan Masalah Main Supervisor
4. Noor Sharliana Binti Mat Nasir Graduated Pelaksanaan Sistem Modular Dalam Kursus Amalan Bengkel Mesin Di Sekolah Menengah Teknik Zon Selatan Malaysia Main Supervisor

 

 

Master Student – Dissertation
Mixed Mode

No. Name Status Title Roles of supervisor
1 Abdul Rahman Abd Wahad Graduated Pembinaan Indikator Karakter Murid Kreatif Bagi Pelajar Reka Cipta Main Supervisor
2 Ruba’ie Bin Said Graduated Indikator Pengurusan Bengkel 5s Di Kolej Vokasional Zon Selatan Main Supervisor
3 Tee Bee Yong Graduated Keberkesanan Kurikulum Perdagangan Di Sekolah Menengah Ke Arah Melahirkan Pelajar Berketerampilan Untuk Industri Kecil Main Supervisor
4 Md Rizal Bin Sharif @ Abas Graduated Keberkesanan Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Lukisan Kejuruteraan di Sekolah Menengah Harian. Main Supervisor
5 Rofiza Binti Rahman Active Faktor Pelaksanaan Guru yang berkesan Main Supervisor

 

Master Student – Research Project
Taught Course

No. Name Status Roles of supervisor
1 Norhasibah Buang Graduated Main Supervisor
2 Ting Kung Shiung Graduated Main Supervisor
3 Abdullah Md Taib Graduated Main Supervisor
4 Abdul Hadi Abdullah Graduated Main Supervisor
5 Abdul Manaf Mohd Elias Graduated Main Supervisor
6 Siti Nor Santi Mohd Safawi Graduated Main Supervisor
7 Nadia Farhana Mohammad Zabidi Graduated Main Supervisor
8 Owi Kim Huei Graduated Main Supervisor
9 Rafeizah Mohd Zulkifli Graduated Main Supervisor
10 Ahmad Sashwani Azmi Graduated Main Supervisor
11 Siti Nadia Binti Mohd Safie Graduated Main Supervisor
12 Zanariyah Bt Zailin Graduated Main Supervisor
13 Anipah Binti Samari Graduated Main Supervisor
14 Hazlani Bin Abu Talib Graduated Main Supervisor
15 Mohd Abdul Manaf Bin Kalam Graduated Main Supervisor
16 Norhidayah Binti Mohd Som Graduated Main Supervisor
17 Zulkifli Bin Lebai Bahar Graduated Main Supervisor
18 Mimi Mohaffyza Binti Mohamad Graduated Main Supervisor
19 Noor Sharliana Binti Mat Nasir Graduated Main Supervisor
20 Nor Aishah Binti Abdul Aziz Graduated Main Supervisor