e-Poster Projek Sarjana Muda 1 Sains Sukan

1 Disember 2019 – Pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan) membentangkan cadangan kajian projek sarjana muda (PSM) di Makmal Penyelidikan Kecergasan Sukan, Sekolah Pendidikan, UTM.

Pembentangan secara e-poster dibentangkan kepada pemsyarah Sains Sukan yang lain dan pelajar diberi input / cadangan bagi membantu pelajar bersedia melaksanakan PSM dengan baik dan teratur.

Selamat melaksakan PSM kepada semua pelajar ??