Bengkel Pengukuhan Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Alam Sekitar

with No Comments

UTM melalui Pejabat OSHE UTM mengorak langkah kehadapan dengan menubuhkan satu pasukan khas Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Alam Sekitar – yang mana mengumpulkan ahli-ahli dalam bidang pengurusan cerobong, STP/OTP, buangan sisa terjadual, kualiti air sungai serta kelestarian kampus. Ianya adalah gabungan … Read More