Books and Book Chapters

BOOK CHAPTER

1. Adnan Ahmad dan Norhamizah Abd Halim (2017). Amalan Pengajaran Amali Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional. Kurikulum dan Instruksi Siri 3. (109-119). Penerbit UTHM

2. Adnan Ahmad (2015). Persepsi Pensyarah Kolej Vokasional terhadap Perlaksanaan Kolej Vokasional di Malaysia. Kelestarian Perlaksanaan Kolej Vokasional di Malaysia. (53-71). UTM Press