Noteworthy Projects

1) Pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 5 Guru-Guru Kolej Vokasional Malaysia

2) Pensijilan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 Guru-Guru PVMA sekolah harian biasa

3) Program Vokasional Menengah Atas Sekolah Menengah Harian

4) Kursus-Kursus Peningkatan Kemahiran dan Profesional Guru-Guru Kolej Vokasional Malaysia

5) Projek Peningkatan Pautan dan Kualiti Capaian Jalur Lebar 5G Kampus UTM