Selected Activities / Workshops / Seminars / Courses

NO NAME OF ACTIVITIES PLACE OF ACTIVITIES STARTING DATE ENDING DATE
1 Solar Installation and Commisioning Course FFM Trainer PG 16 July 2023 27 July 2023
2 4th International Seminar on Technical and Vocational Conference (Toward Sustainable Development Through TVET) KSL Hotel JB 24 Nov 2021 25 Nov 2021
3. Mesyuarat Kerja Semakan & Penambahbaikan Program Vocational Training Operation (VTO) CIAST Hotel Armada Petaling Jaya 18 July 2019 19 July 2019
4 Bengkel Semakan Dan Pelarasan Fasa 1 – Laboratory Management Information System (LIMS). UIRL UTM 6 Feb 2017 6 Feb 2017

5

Bengkel Kenaikan Pangkat Fakulti Pendidikan 2017 Siri 1

Faculty of Education

18 Jan 2017

18 Jan 2017

6

Bengkel Keselamatan di tempat kerja (OSHE) Fakulti Pendidikan.

Faculty of Education

25 Jan 2017

25 Jan 2017

7

Bengkel Pembentangan Keputusan/Markah Peperiksaan Akhir Sem 2 Sesi 2016/2017 FP

Faculty of Education

3 July 2017

3 July 2017

8

Bengkel Perancangan Strategik Fakulti Pendidikan

Faculty of Education

13 Feb 2017

13 Feb 2017

9

Bengkel Perancangan Strategik Fakulti Pendidikan

Faculty of Education

19 Feb 2017

19 Feb 2017

10

Bengkel Perancangan Strategik Fakulti Pendidikan Siri 1 2018

Faculty of Education

21 Dec 2017

21 Dec 2017

11

Bengkel Workshop on the PRGS and FRGS 2017 Fakulti Pendidikan

Faculty of Education

4 Jan 2017

4 Jan 2017

12

Kursus PLC Trainer (Elctro-Pneumatic) – Omron PLC type            

Faculty of Education

5 Feb 2017

5 Feb 2017

13.

Supervisory Evaluation Pack (As103)

Faculty of Education

8 Mei 2017

8 Mei 2017

14.

Bengkel Semakan Dan Halatuju Kurikulum Abad 21 Fakulti Pendidikan

Faculty of Education

17 Aug 2016

17 Aug 2016

15.

Kursus Chemical Register Fakulti Pendidikan

Faculty of Education

04 Oct 2016

04 Oct 2016

16.

Makmal Pengurusan Nilai: Perolehan Peralatan Pembelajaran & Pengajaran (P&P) Universiti Teknologi Malaysia RM Ke-11 (RP1)

Dewan Sultan Iskandar UTM

14 Mac 2016

 

18 Mac 2016

17

Program Bantuan Pematuhan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (KKP) 2016 Bagi Staf Makmal/Bengkel Bersama PPP Fakulti Pendidikan        

Faculty of Education

22 Aug 2016

22 Aug 2016

18

Taklimat Modul Tuntutat & Bayaran Secara Online  

Faculty of Education

20 Jan 2016

 

20 Jan 2016

 

19

Taklimat Penilaian Dan Kemasukan Markah Bagi Sistem Penilaian Prestasi Staf Akademik (eLPPT) 2016 Kepada Pegawai Penilai Pertama (PPP) Dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Faculty of Education

12 Jan 2016

12 Jan 2016

20

Taklimat Beban Tugas Staf Akademik

Faculty of Education

15 Aug 2016

15 Aug 2016

21.

Bengkel Reseach Group

Faculty of Education

23 Mei 2016

23  Mei 2016

22

Kursus Orientasi Penyeliaan/ Supervisory Orientation Course

Faculty of Education

23 Aug 2015

23  Aug 2015

23.

Program Supervision Development Program (AS102)

Faculty of Education

7 Dec 2015

8 Dec 2015

24

Special Session : How Oxford University Restructured For The 21st Century?

Faculty of Education

8 July 2015

 

8 July 2015

 

25.

2nd International Conference on Education and Social Sciences

Senai Johor

2015

2015

26

International Seminar on Technical and Vocational Education (TVEIS 2014)

Dewan Senat UTM

25 Aug 2014

26 Aug 2014

27.

International Seminar On Global Education II             

UKM Bangi

24 Feb 2014

25 Feb 2014

28.

International Engineering Invention & Innovation Exhibition (I-ENVEX 2014)

Universiti Malaysia Perlis

11 April 2014

13 April 2014

29.

International Seminar ISQAE 2013

Johor  Bahru

2013

2013

30

Kursus Pendek untuk Staf Akademik “Turnitin” dan “OBE”

Makmal Komputer FP

14 Feb 2012

16 Feb 2012

31.

Bengkel Pengenalpastian Jurang Kompetensi Program Vokasional Training Officer/ Executive Manager (VTO/VTE/VTM) Fast Track- Single Tire

UTHM Batu Pahat Johor

1 Ogos 2012

2 Ogos 2012

32.

Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA Tahun 2012

Faculty of Education

7 Oct 2012

9 Oct 2012

33

Kursus Pensyarah Mengajar Tahun 1 Sesi 2011/2012

Dewan Senat UTM

 8 Sept 2011

8 Sept 2011

34.

Kursus Penasihatan Akademik untuk Penasihat Akademik (PA) Sesi 2011/2012

Le Grandeur Senai, Johor

26 July 2011

27 Jul 2011

35

Seminar Penyelidikan Pendidikan (EDUPRESS)

Faculty of Education

14 Dec 2011

15 Dec 2011

36

Seminar Pendidikan Teknik dan Vokasional

UPM

Serdang

2007

2007

37

Seminar TVE06

Hotel Sofitel Senai Johor

9 Dec 2006

10 Dec 2006

38.

National Seminar on Technical Vocational Education

Sofitel Senai

8 December 2006

10 December, 2006

38

Seminar on Current Issues in Education

Faculty of Education

15 October 2005

15 October 2005

39

Seminar Pendidikan JPPG 2005

Faculty of Education

28 Aug 2005

30 Aug 2005