Supervision

Summary

Main Supervisor – PhD (Graduated)

1

Co-Supervisor – PhD (Graduated)

1

Main Supervisor – PhD (Ongoing)

3

Co-Supervisor – PhD (Ongoing)

4

Main Supervisor- Master by Research (Graduated)

4

Main Supervisor- Master by Research (On-Going)

2

Main Supervisor- Master by Taught Course (Graduated)

14

Main Supervisor- Master by Taught Course (On-Going)

0

Main Supervisor- Master by Mixed-Mode (Graduated)

1

Main Supervisor- Master by Mixed-Mode (On-Going)

0

No Name Status (Graduated/Ongoing) Title Date
1. Akor Terungwa Stephen Graduated (GOT) A Problem-Oriented Project-Based Learning Framework For Generic Skills In Electronics Engineering Programs Nigerian Universities’ 2020
2 Mohd Izyan Zuhaili bin Zainuddin Ongoing Kerangka Kemahiran Kebolehpasaran Lestari Bagi Graduan Program  Kejuruteraan Awam Di Politeknik 2020
3 Hazalina Binti Mohd Haniff Ongoing Kerangka Latihan Kemahiran Bagi Meningkatkan D=Status Ekonomi Asnaf Negeri Johor 2018
4 Rosli Bin Rahmat Ongoing Kerangka Program Latihan Kemahiran Pemesinan terhadap Pencapaian Pelajar IKM 2018

No

Name

Status (Graduated/Ongoing)

Title

Date

1

Mohd Rashidi Ali

Ongoing

Kerangka Kompetensi Kemahiran Sosial Dalam Kalangan Pelajar Autisme Di Pusat Latihan Vokasional Autisme Ke Arah Memenuhi Keperluan Pasaran Kerja.

2030

2

Balqis bin Hussin

Ongoing

PEMBANGUNAN MODEL KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN LESTARI GRADUAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) POLITEKNIK DI MALAYSIA

2030

3

Mohd Azery Bin Md Johar

 

Ongoing

Pembangunan Modul Keusahawanan Berasakan Pbm Dikalangan Pelajar Teknologi Maklumat Di Politeknik

2017

4

Mohd Efendi Bin Rahmat

Ongoing

Menguji Kerangka Latihan Penulisan Skrip Berdasarkan Scenario Based Learning Experiential Learning Theory Terhadap Pelajar Program Diploma Pengajian Filem Dan Video Politeknik

2017

5

Andi Mallanti

Graduated

Keberkesanan Modul Nilai Keusahawanan Holistik Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Vokasional Di Batam Indonesia

2017

Master by Research (Main Supervisor)

No Name Status (Graduated/Ongoing) Title Date
1. Zulafida bte Abdullah Graduated

Modul Pembelajaran kendiri pengaturcaraan Arduino menggunakan mobile dalam mata pelajaran reka bentuk teknologi tingkatan 2

 

2018
2 Siti Aisyah Othman Graduated

Pembangunan Modul Pengajaran Teknologi Dalam Pertanian (Tdp) Bagi Program Teknologi Mekanisasi Agro Di Kolej Vokasional

 

2018
3 Aizatul Husna bte Mohd Sabri Ongoing

Pembangunan Helaian Kerja Proteus Program Teknologi Elektronik Di Kv Zon Pulau Pinang

 

2018
4 Nur Azura Mahin Ongoing

Keberkesanan Inovasi Hibrid Flexi-Tv Dalam Pdpc Pak 21 Terhadap Pelajar Tingkatan 4 Tajuk Pandangan Tambahan Bagi Mata Pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal

 

2018
5. Siti Aminah Binti Ahmad Graduated

Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Penyelesaian Masalah Menggunakan Helaian Kerja Dalam Mata Pelajaran Elektrik di Kolej Komuniti

 

2015
6. Mariani Binti Che Yahya Graduated

Keberkesanan Kaedah Inkuiri Terbimbing Menggunakan Helaian Kerja Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik

 

2015

 

Master by TaughtCourse (Main Supervisor)

No

Name

Status (Graduated/Ongoing)

Title

Date

1.

Azman Bin Salamat

Graduated

Etika Penilaian Dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Ibrahim Sultan

 

2018

2.

Azharuddin Bin Mohamed

Graduated

Hubungan Pengetahuan Teknikal Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Kolej Vokasional Rintis Zon Selatan

 

2018

3.

Merija Binti Kadir

Graduated

Tahap Amalan Reflikasi Guru Kemahiran Hidup Terhadap Proses Pengajaran

2017

4.

Abdul Rahim Bin Razali

Graduated

Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Pengajaran Amali Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Negeri Selangor

 

2017

5.

Azrinawati Binti Ahmad @ Othman

Graduated

Faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Pembelajaran Amali Dalam Kalangan Pelajar Kemahiran Hidup Negeri Selangor

 

2015

6.

Nazifah Binti Muhamad Amin

Graduated

Peranan Ketua Panitia Sebagai Mentordalam Penyampaian Dan Perlaksanaan Pembelajaran Dalam Kalangan Guru Negeri Selangor

 

2015

7.

Aimi Nadiah Binti Ahmad Al-Hadi

Graduated

Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Kolej Dan Hubungannya Dengan Program Yang Jalankan

 

2015

8.

Siti Nur Rohazrien Binti Juhari

Graduated

Elemen Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan. Pekerja Dalam Industri Pembuatan Di Negeri Johor

 

2015

9

Siti Nur Rohazrein binti Juhari

 

Graduated

Keboleh Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Lepasan University Swasta

2012

10

Sanif Sapaat

Graduated

Kefahaman Konsep Elektrik Dalam Kalangan Pelajar Maktab Perguruan

 

2006

11

Nur Hafiez Aswad Zakaria

Graduated

Kemahiran Teknikal dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Dalam Kursus Mekanikal

2019

12

Azir bin Abu

Graduated

Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Dalam Kalangan Pensyarah Di Malaysia Institute Aviation Technology

2018

13

Ahmad Zefril Pawzi

Graduated

Kesediaan Unikl Miat Dalam Melahirkan Teknousahawan (Teknopreneur)

2018

14

Marlishanaz binti Ramli

Graduated

Technical Competency Elements For Mechatronics Trainers

2018

Master by Mixed-Mode (Main Supervisor)

No

Name

Status (Graduated/Ongoing)

Title

Date

1.

Mohd Ali Jemali

Graduated

Tahap Keterampilan Emosi Guru-Guru Pelatih Opsyen Kemahiran Hidup Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia Di Dua Buah Maktab Negeri Johor

2005

Under Graduate FInal Project

No Student Name Undergraduate Project Department Year
1 Ain Soleha binti Amal Supervisor Tech & Eng. Edu 2023
2 Mohd Firdaus Ismail Supervisor Tech & Eng. Edu 2022
3 Mohd Hafiz Ramli Supervisor Tech & Eng. Edu 2022
4 Mohd Iqmal bin Othman Supervisor Tech & Eng. Edu 2022
5 Daing Haziq bin Daing Ahmad Supervisor Tech & Eng. Edu 2022
6 Karimah Tajuddin (SPPH) Supervisor Tech & Eng. Edu 2021
7 Mohd Arif bin Omar Supervisor Tech & Eng. Edu. 2019
8 Nur Amirah Daud Supervisor Tech & Eng. Edu. 2019
9 Anuar Ahmad Razali Supervisor Tech & Eng. Edu. 2019
10 Yap Kin Low Supervisor Tech & Eng. Edu. 2019
11. Normaizatulakma binti Abu Seman Supervisor Tech & Eng. Edu 2014
12. Nuraisyah binti Ahmad Supervisor Tech & Eng. Edu 2014
13 Edy Azhar bin Jalani Supervisor Tech & Eng. Edu 2014
14 Mohd Rahmi bin Rameli Supervisor Tech & Eng. Edu 2014
15 Zulhelmi bin Mohd Yusof Supervisor Tech & Eng. Edu 2014
16 Harmiza binti Mohd Har Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
17 Liyana binti Suhari Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
18 Maliani binti Mohamad @ Mat Lazim Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
19 Masnida binti Muhammad Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
20 Nor Azila binti Baharudin Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
21 Siti Munirah binti Abdul Manaf Supervisor Tech & Eng. Edu. 2012
22 Yusri Sari Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
23 Muhamad Zandar Zakaria Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
24 Mohd Hanafi Md Razali Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
25 Nur Farhanah Din Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
26 Juniza Md Zin Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
27 Norhidayah Abdullah Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
28 Nur Hidayatul Akmal Nordin Supervisor Tech & Eng. Edu. 2007
29 Suzanne Laong Ak Clement Etan Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
30 Abd Aziz Hj Ahmad Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
31 Ho Yee Wan Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
32 Afizul Azli Che Ab Kadir Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
33 Hazalina Mohd Hanif Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
34 Shahrina Omar Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
35 Siti Aishah Sukaimi Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
36 Nancy Phang Kong Ming Supervisor Tech & Eng. Edu. 2006
37 Ismail Mahiran Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
38 Zabidah Yaakob Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
39 Tarmizi Mohamad Adnan Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
40 Syeharizaf Shariffudin Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
41 Mat Sazilin Ayub Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
42 Azrul Hady Dzulkifly Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002
.43 Azewati Mohamad Noh Supervisor Tech & Eng. Edu. 2002

Under Graduate (Intership)

No

Student Name

Undergraduate Project

Department

Year

1.

Chong Chuo Xiu

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2018

2.

Nor Asyikin binti Abdullah

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2018

3.

Nor Syazwani binti Muhammad

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2018

4.

Nurul Ariqah binti Kamaruddin

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2018

5.

Nur Hidayah binti Lukman

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2018

6.

Ezziatun Nurul binti Aziz

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2014

7.

Ezalyn Taipau

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2014

8.

Nur Afiqah binti Mohd Nasir

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2014

9.

Nur ‘Ain Zubaidah binti Zainul Kharib

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2014

10.

Eddy Azhar bin Jalani

Supervisor

Tech & Eng. Edu.

2014

UTM Postgraduate Examination/Viva

Summary
MSc. Internal Examiner 3
Fast track student examiner  
Others Examiner  

Internal Examiner

NO

ROLE

NAME OF STUDENT

TITLE

YEAR

1.

Examineer

Mohd Rizal bin Ramly

A Framework of Teaching Competencies for Vocational Instructional in Prison Institution

2022

2

Examineer

Muhamad Hafidz bin Mohd Yusof

Kualiti Penyampaian Pengajaran Kursus Amali Teknologi Elektronik Dalam Kalangan Pensyarah Kolej Vokasional Johor

2020

3

Chairman

Yushortini binti Md Yusof @ Mohd Yusof

Kerangka Konsep Amalan Kepimpinan Pengarah Cemerlang Kolej Vokasional Malaysia

2016

5

Examineer

Ira Salizawati Abd Rahman

Tahap Kreativiti dan Inovasi pelajar program Rekabentuk Grafik di Politeknik.

2014