Trainings

Trainings Attended

  • Syarahan Kepimpinan Berpandukan QALB, ‘Pemupukan Integriti dalam Kepimpinan’, 19 February 2020, Universiti Teknologi Malaysia
  • International Staff Week 2019,  ‘Sustainable Partnership for Universal Prosperity’, 28 October 2019 to 3 November 2019, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor
  • AKEPT Leadership Talk Series (ALTS) 2019: Series 2, ‘Building Agility of the Malaysian Higher Education System’, 10 October 2019, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Bandar Enstek, Negeri Sembilan
  • AKEPT Leadership Talk Series (ALTS) 2019: Series 1, ‘Building Unity of the Malaysian Higher Education Community’, 29 August 2019, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Bandar Enstek, Negeri Sembilan