Books and Book Chapters

BOOK AUTHORED

  • Mohd Rustam Mohd Rameli & Hamdan Said (2018). Tawan keresahan, Tingkat motivasi pembelajaran matematik. Dewan Bahasa & Pustaka.

 

BOOK CHAPTERS AUTHORED

  • Yeo Kee Jiar, Hamdan Said, & Mohd Roslan Saad (2008). Kajian kes: Pendidikan inklusif mata pelajaran seni reka tanda. In Yeo Kee Jiar, Hamdan Said, dan Azlina Mohd Kosnin, Perbezaan Individu menurut teori dan amali (pp. 71-85). Skudai: UTM Press.
  • Mohd Najib Abdul Ghafar, Tay Siok Beng, Zainudin Hassan, & Hamdan Said (2016). Kepimpinan kerja berpasukan dan kepuasan kerja. In Sanitah Mohd Yusof dan Ahmad Johari Sihes, Penyelidikan dalam perancangan dan Perlaksanaan kurikulum (pp. 61-86). Skudai: UTM Press.