Conference Proceedings

NATIONAL


 1. Wan Salihin Abdullah, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir. Multimedia dalam Pendidikan: Perspektif Jabatan Multimedia Pendidikan, Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, Proceedings of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik & Program Penggalakkan Sains dan Teknologi 1998, anjuran AJK Sains dan Teknologi Negeri Johor Darul Takzim, Malaysia, 24 Julai 1998.
 2. Baharuddin Aris, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir and Manimegalai Subramaniam. Learning multiplication tables using karaoke technique. Proceedings of the Malaysian Educational Technology Association Conference, Johor Bahru, Malaysia, 1 – 3 November 1998
 3. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir and Manimegalai Subramaniam, Implementation of a new information technology and multimedia oriented curriculum at Jabatan Multimedia Pendidikan, UTM, Proceedings of MERA-ERA Joint Conference, Hotel Century Mahkota, Melaka, 1 – 3 Disember 1999
 4. Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, Pengajaran dan Pembelajaran Maya Menerusi Teknologi Kawalan Komputer Jarak Jauh, Proceedings of Konvensyen Pendidikan UTM 2000.
 5. Baharuddin Aris, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, WEBCD: Media Alternatif dalam Pembelajaran Elektronik (WEBCD: Alternative Media to Electronic Learning), Proceedings of Konvensyen Pendidikan UTM 2000.
 6. Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir, Teknologi Cakera Optik dan Kesannya Terhadap Sistem Pendidikan, Seminar Pendidikan Kebangsaan: Teknologi dalam Pengajaran Pembelajaran di Alaf Baru, UPSI : 7 – 9 Mei 2000
 7. Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir, Learners’ Preferences in Information, Presentation, and Interaction Design for Web-Based Instructions. Symposium of Online Learning (SOLE2), PWTC, Kuala Lumpur, 5 – 6 September 2001.
 8. Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun, Pendapat Pelajar Terhadap Reka Bentuk Perisian Multimedia yang Berasaskan kepada Pendekatan Pembelajaran Konstruktivis, Proceedings of Persidangan E-Pembelajaran Kebangsaan 2004, Penang, 7 – 9 Jun 2004
 9. Jamalludin Harun, Baharuddin Aris & Mohamad Bilal Ali, Merekabentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah Menerusi Web Bagi Program Pendidikan Perguruan, Proceedings of Persidangan E-Pembelajaran Kebangsaan 2004, Penang, 7 – 9 Jun 2004
 10. Ibrahim Ahmad, Baharuddin Aris dan Jamaluddin Harun. Merekabentuk Pembelajaran Berasaskan Masalah menerusi Web bagi program Pendidikan Perguruan (Designing Problem-based Learning through the Web for Teacher Education program). Presented at Persidangan E-Pembelajaran Kebangsaan 2004, Penang (2004).
 11. Khairiyah Mohd Yusof, Jamalludin Harun & Mohd Salleh Abu, Promoting Active Learning in Universiti Teknologi Malaysia: A Bottom Up, Top Down Approach, Conference on Engineering Education, Kuala Lumpur, 14-15 December 2004.
 12. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, Computer-Based Training in Small and Medium Enterprises, 5 – 6 December 2005, Proceeding of Workshop on Product Lifecycle Support and Training for Small and Medium Enterprises, Business & Advanced Technology Center (BATC) UTM Skudai.
 13. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof, Syed Ahmad Helmi, Effective Strategies For Integrating E-Learning in Problem Based Learning For Engineering & Technical Education, 12 – 15 Disember 2005, Proceeding of Regional Conference On Engineering Education : Engineering Education – Meeting The Challenges Of Graduates Employability (RCEE 2005), Eden Garden Hotel Johor Bahru, Johor
 14. Ibrahim Ahmad, Baharuddin Aris dan Jamaluddin Harun. Keberkesanan penggunaan perisian multimedia interaktif dalam matapelajaran ICT menerusi pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Effectiveness of interactive multimedia courseware in ICT subject via Problem-based Learning). Presented at Seminar ICT dalam Pendidikan (ICT@edu 2005), Kuala Lumpur 2005.
 15. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Mohamad Bilal Ali, Baharuddin Aris, Penggunaan Bahasa Melayu Menerusi Kemudahan Komunikasi Digital : Satu Kajian Kes di Universiti Teknologi Malaysia, 16 – 18 September 2005, Proceeding of Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu, Paradise Beach Resort Tanjung Bungah, Pulau Pinang.
 16. Tan Choon Keong, Vincent Pang, Baharuddin Aris & Jamalludin Harun, A Study to Determine the Supporting Tools of Information and Communication Technology (ICT) in Creativity among Student Teachers of a Public University in Sabah, Malaysia. Proceeding of Seminar Kebangsaan Komunikasi Ketiga 2006: Ketrampilan Berkomunikasi, Kecemerlangan Organisasi, 16-18 Jun 2006, The Gurney Resort Hotel and Residences, Penang.
 17. Kok Boon Shiong, Maizah Hura Ahmad, Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir, Learning “Goal Programming” Using Multimedia: Design Factors and Students’ Preferences, Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 18. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Norah Md. Noor & Noor Azean Atan, Applying Andragogy and Enhancing Generic Skills in Technology Supported Learning of Multimedia Software Design Subject. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 19. Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun, Active Learning through Technology among Undergraduate’s Students at Universiti Teknologi Malaysia. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 20. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Nur Sakinah Mohd Isa & Norwarni Abdul Manap, Reka Bentuk Laman Web Interaktif Berasaskan Strategi Metakognitif bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan Empat. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 21. Baharuddin Aris, Jamaluddin Harun & Tan Choon Keong, The Creativity Analyser (CRAN): Systems for Fostering Creativity, Measuring Creativity and Determining Learning Styles. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 22. Hassan Siraj, Baharuddin Aris, Jamalludin Harun & Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Web/PSS – Sistem Pengurusan Disiplin Pelajar Berdasarkan Pembelajaran Dewasa. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 23. Megat Aman Zahiri, Baharuddin Aris & Jamalludin Harun, Penyeliaan Latihan Mengajar Menggunakan Konsep Pembelajaran Kolabratif. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 24. Henry Goh, Baharuddin Aris & Jamaluddin Harun, Analysis: First Step in Designing Technology Supported Learning Environment to Enhance Generic Skills of Student Teachers. Proceeding of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 25. Mohammed Noor Hasan & Jamalludin Harun, Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Penggunaan Sistem e-Pembelajaran Berasaskan Sumber Terbuka di Universiti Teknologi Malaysia. Proceedings of Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19: Rekabentuk, Pembangunan, Penggunaan dan Penilaian Teknologi Instruksional, 9-11 September 2006, Awana Porto Malai, Langkawi.
 26. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun & Norasykin Mohd Zaid. Kajian Terhadap Penggunaan Sistem E-Pembelajaran Sebagai Media Perbincangan Projek Berkumpulan Pelajar. Proceeding of Simposium Pengajaran dan Pembelajaran UTM 2007, 28 – 29 November 2007, New York Hotel.
 27. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Rasman Alip, Penilaian Perisian Multimedia Bertajuk Pythagoras Theorem Form Two Dari Aspek Reka Bentuk Dan Pencapaian Pelajar, Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik 2008, 10 – 12 Oktober 2008, Dewan Senat, UTM.
 28. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Nur Wahida Zakaria, Tahap Kemahiran Metakognitif Pelajar dalam Menyelesaikan Masalah Matematik, Proceeding of Seminar Pendidikan Sains dan Matematik 2008, 10 – 12 Oktober 2008, Dewan Senat, UTM.
 29. Ngau Chai Hong & Jamalludin Harun. (2013). Pembangunan Dan Penilaian Web Pembelajaran ‘e-Pedagogi Untuk Guru Abad Ke-21’. Program Perkongsian Intelek Pensyarah Institut Pendidikan Guru Tahun 2013 Zon Selatan (PROSPEN). 15 -17 Mei, 2013, PLGDP, Bandar Tenggara, Johor.
 30. Tan May Ling, Jamalludin Harun (2016).The Impact of Instructional Scaffolding in Social Collaborative Learning Environment on Engineering Students Knowledge Construction. 6th Regional Conference on Engineering Education 2016. Johor Bahru. 9-10 August 2016. pp 170-177

 

INTERNATIONAL


 1. Jamalludin Harun and Baharuddin Aris, Designing Web-based Instruction: Learners’ Perspectives. 7th International Symposium on Open and Distance Learning and Information Technology, Problems and Promises, Yogjakarta, Indonesia (2001).
 2. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Mohamad Bilal Ali and Jamalludin Harun. Communication and Computer Technology Applications in Education: Universiti Teknologi Malaysia’s Research and Development Experiences. South East Asian Association for Institutional Research (SEEAIR) International Conference, Kuala Lumpur (2002).
 3. Baharuddin Aris, Jamalludin Harun and Mohd. Najib Ghaffar. Designing and Development of User-friendly Multimedia Courseware for Adult Learners. CESA International Conference, Bandung, Indonesia (2003).
 4. Ibrahim Ahmad, Baharuddin b. Aris & Jamaluddin Harun, Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Proses Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Subjek Sains Komputer, Persidangan Pertama Antarabangsa UPSI-UPI, Kuala Lumpur, 9-12 Ogos 2004
 5. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir & Norah Md Noor, Problem Based Learning and E-Learning: A Case Study in Faculty of Education, International Symposium on E-Learning (ISEL 2005), Kota Kinabalu, Sabah, 24 – 25 July 2005.
 6. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Baharuddin Aris, Mohd Fadzli Ali, & Mohd Nihra Haruzuan, The Use of E-learning in Universiti Teknologi Malaysia: Effective Strategies That Have Been Identified, International Symposium on E-Learning (ISEL 2005), Kota Kinabalu, Sabah, 24 – 25 July 2005.
 7. Rashidi Johan, Che Soh Said, Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun, A Framework for Personalized Web based Learning Management System, International Symposium on E-Learning (ISEL 2005), Kota Kinabalu, Sabah, 24 – 25 July 2005.
 8. Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir & Baharuddin Aris, Pembelajaran Berasaskan Masalah Menerusi Web: Kajian Ke atas Peningkatan Aras Keyakinan Pelajar Perguruan Fakulti Pendidikan, UTM (Problem-based Learning through the Web: case study on the improvement of student teachers’ confidence level at the Faculty of Education, UTM). 3rd International Seminar on Learning and Motivation: Enhancing Student Engagement, Langkawi, September 2005.
 9. Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun, Pembelajaran Matematik Menerusi Perisian Multimedia Berasaskan Pendekatan Kecerdasan Pelbagai: Kajian ke atas Pola Interaksi dan Peningkatan Motivasi Pelajar, 3rd International Seminar on Learning and Motivation: Enhancing Student Engagement, Langkawi, September 2005.
 10. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Syed Ahmad Helmi, Promoting Problem-Based Learning (PBL) in Engineering Courses at the University of Technology, Malaysia, , 26 – 29 September 2005, Proceeding of 4th Asia-Pacific Forum on Engineering and Technology, Bangkok Thailand.
 11. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof, Enhancing the Quality of Teaching and Learning in Higher Education through Problem-Based Learning, 14 – 15 Mac 2006, Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 12. Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Noor Azean Atan, Development or e-Learning Related to Learning Computer Science, Information Technology and Multimedia: Universiti Malaysia’s Experience, 14 – 15 Mac 2006, Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching, Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 13. Khairiyah Mohd Yusof, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Syed Ahmad Helmi, Challenges in Implementing Holistic and Authentic Assessment in Problem-based Learning in Universiti Teknologi Malaysia, 16 -19 May 2006, Kuala Lumpur Proceeding of International Conference On Assessment (KLICA), Sunway Lagoon Resort Hotel Putra Jaya, Selangor.
 14. Khairiyah Mohd Yusof, Syed Helmi, Zaki Kamsah, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Inducting First Year Engineering Students into Problem-based Learning, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 15. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof & Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, The Effect of Problem-based Learning towards Students Performance in Authoring Language Subject, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 16. Syed Ahmad Helmi Syed Hassan, Khairiyah Mohd Yusof, Kamaruddin Abdul Hamid, Zaidatun Tasir, & Jamalludin Harun, Integration of E-learning and Problem-based Learning: Extending the Learning Environment to Cyberspace, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 17. Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Khairiyah Mohd Yusof & Baharuddin Aris, Best Practices of E-learning and Problem-based Learning in Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia from Students Perspectives, Proceeding of 6th Asia Pacific Conference on Problem-based Learning, 25 – 28 May 2006, Tokyo, Japan.
 18. Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Noor Azean Atan and Norah Md. Noor. Universiti Teknologi Malaysia’s e-learning research and development experiences related to learning computer science, Information Technology and multimedia subjects. Proceeding of 3rd International Conference On University Learning and Teaching (INCULT), Concorde Hotel Shah Alam, Selangor.
 19. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharuddin Aris, Jamalludin Harun and Meor Ibrahim Kamaruddin (2007). Penyeliaan dalam Program Latihan Mengajar, UTM: Satu Tinjauan dari Aspek Pemarkahan. LITCON 2007: International Conference on Literacy, Berjaya Georgetown Hotel, Penang.
 20. Sow Lee Sun, Zaidatun Tasir dan Jamalludin Harun (2007). Penghasilan Modul Pembelajaran Berasaskan Teori Beban Kognitif Untuk Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2007). Sofitel, Johor.
 21. Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Baharudin Aris, Jamalludin Harun. Kemahiran ICT Di Kalangan Guru-Guru Pelatih UTM: Satu Tinjauan. Proceedings of 1st International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2007). Sofitel, Johor.
 22. Tan Choon Keong, Baharuddin Aris, Jamaluddin Harun. Enhancing Creativity: The Morphological Analysis Matrix Method. Proceeding of 1st International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2007). Sofitel, Johor.
 23. Tan Choon Keong, Baharuddin Aris & Jamalludin Harun. Integrated System for Brainstorming and Measuring Creativity: Screen Design Principles. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences and Humanities. Penang, Malaysia (2008).
 24. Tan Choon Keong, Baharuddin Aris & Jamalludin Harun. Brainstorming using Computer in ELT: Screen Design Considerations. Proceedings of the 7th Malaysia International Conference on English Language Teaching (MICELT). Seremban, Malaysia (2008).
 25. Nurbiha A. Syukur, Zaidatun Tasir & Jamalludin Harun (2011). Investigating Students Cognitive Engagement in e-Learning. Proceeding Of International e-Learning Conference 2011 (IEC). Thailand : Bangkok
 26. Zaidatun Tasir, Yahya Mohammed Hashem Al-Dheleai, Jamalludin Harun, & Nurbiha A. Shukor (2011). Students Perception towards the Use of Social Networking as an e-learning Platform. Proceeding of The 10th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU ’11), Penang, 2 – 6 October 2011.
 27. Instrumen Pentaksiran Kompetensi ICT Pelajar Prasiswazah di Institusi Pengajian Tinggi. Proceeding of International Conference on Teaching and Learning Education 2011 (2011)
 28. Pola Interaksi Pembelajaran Koperatif Menerusi Laman Web. Proceeding of International Conference on Teaching and Learning Education 2011
 29. Students’ Perception towards the Use of Social Networking as an e-learning Platform. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU ’11)
 30. Penggunaan E-Pembelajaran Di Universiti Teknologi Malaysia: Satu Pengalaman. Seminar Serantau Perguruan Ugama, Brunai (2011).
 31. Zaidatun Tasir, Farah Alina Ludin, Jamalludin Harun, Nurbiha A. Shukor, Persepsi, Penerimaan Dan Kemahiran Pensyarah Dalam Menggunakan Forum Atas Talian, Proceeding of International Malaysian Educational Technology Convention 2012, 29 – 31 October 2012, Kuala Lumpur.
 32. Nurbiha A. Shukor, Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, Henny Van der Meijden (2013). A Predictive Model for Students’ Cognitive Engagement in Online Learning, World Educational Conference of Science, 2013.
 33. Ngau Chai Hong & Jamalludin Harun (2014). Tahap Efikasi Kendiri Dan Tahap Kreativiti Guru-guru Pra Perkhidmatan dalam Mengintegrasikan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik 2014, 11 – 13 Ogos, 2014. Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknlogi Malaysia, Johor.
 34. Ngau Chai Hong & Jamalludin Harun (2014). Designing Technology-Enhanced Pedagogies into Teaching and Learning. 1st International Educational Postgraduate Seminar (IEPS 2014). ppp23 -24 November, 2014. KSL Resort, Johor Bahru.
 35. Siti Mastura Baharuddin & Jamalludin Harun (2014), Enhancing Students Level of Critical Thinking Through Interaction in Problem Based Learning and Computer Supported Collaborative Learning Environment, International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2014), pp 808-812, Langkawi
 36. Ngau Chai Hong & Jamalludin Harun (2015). Why Hibric 3C For The 21st Century Teachers. 1st International Conference on Educational Studies (ICES 2015). 2 – 4 Jun, 2015. Pulai Spring Resort, Johor.
 37. Siti Salbiah Omar, Noor Dayana Abdul Halim, Johari Surif & Jamalludin Harun (2015). Creativity in Science Education: Definition and Constraints, Proceedings Of The 3rd International Postgraduate Conference on Science And Mathematics. 10 – 11 Oktober 2015, Tanjung Malim, Perak
 38. Masni Othman, Jamalludin Harun (2015). Pembelajaran Inkuiri-Kolaboratif Dalam Persekitaran Teknologi Web 2.0 Dan Potensinya Terhadap Tahap Kemahiran Penghujahan Saintifik Pelajar Dalam Pembelajaran Sains. 2nd International Education Postgraduate Seminar (IEPS 2015). Johor Bahru. 20-21 December 2015.
 39. Suraya Muhammad, Jamalludin Harun, Johari Surif, Noor Dayana Abdul Halim (2015). Conceptual Framework Of Authentic Chemistry Problem-Solving Competency Among School Students. 2nd International Education Postgraduate Seminar (IEPS 2015). Johor Bahru. 20-21 December 2015.
 40. Nurul Syazwani Ismail, Jamalludin Harun, Shaharuddin Md Salleh, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria. Promoting Higher Order Thinking Skills Through Mobile Technology. 2nd International Education Postgraduate Seminar (IEPS 2015). Johor Bahru. 20-21 December 2015. pp 1-10
 41. Suhaimi Zakaria @ Othman, Zaleha Abdullah, Jamalludin Harun, & Norasykin Mohd Zaid (2016). Student Evaluation On Higher Order Thinking Skill (HOTS) in Blended Station Rotation Model. International Graduate Conference On Engineering, Science And Humanities. 15-17 August 2016, Johor Bahru
 42. Nurul Syazwani Ismail, Shaharuddin Md Salleh, Jamalludin Harun, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria (2016). A Mobile Problem-Based Learning Application Framework For Supporting Critical Thinking. International Conference On Education And Higher Order Thinking Skills. 11-13 April 2016. Johor Bahru. pp 259-269
 43. Nurfazliah Muhamad, Jamalludin Harun, Shaharuddin Md. Salleh & Megat Aman Zahiri Megat Zakaria (2016). Assessment In Game-Based Learning: A Meta-Analysis. International Conference On Education And Higher Order Thinking Skills. 11-13 April 2016. Johor Bahru. pp 528-533
 44. Siti Salbiah Omar, Jamalludin Harun, Johari Surif, Noor Dayana Abd Halim, & Suraiya Muhammad (2016). A Conceptual Framework For Enhancing Scientific Creativity Among Students. 4THICOGBSE 4th International Conference on Global Business & Social Entrepreneurship. 3-4 September 2016. Penang. pp 53-58
 45. Suraiya Muhamad, Jamalludin Harun, Johari Surif & Noor Dayana Abd Halim (2016). Authentic Chemistry Problem Solving Competency For Open-Ended Problems In Learning Electrolysis: Preliminary Study. International Conference On Education And Higher Order Thinking Skills. 11-13 April 2016. Johor Bahru. pp 365-375
 46. Azizah Yusof, Noor Azean Atan & Jamalludin Harun (2016). Students Perception Towards Utm Mooc As Blended Learning In Higher Learning Institution. International Conference On Education And Higher Order Thinking Skills. 11-13 April 2016. Johor Bahru. pp 655-669
 47. Siti Nur Khadijah Aishah Ibrahim & Jamalludin Harun (2016). Argumentative Knowledge Construction Process in Social Collaborative Learning Environment Towards Students Higher Order Thinking Skills. 3rd International Conference On Science and Social Research (CSSR 2016). 06-07 December 2016. Putrajaya.
 48. Babakura Mamman, Azizah Yusof, Hassan M M AbuHassna, Hanan Aly, Turki Al-Ahmadi,Noor Azean Atan, Jamalludin Harun, Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said, Zaleha Ismail, Nooraffandy Yahaya, and Fawazul Khair. A Meta-Analysis on Design and Learning Strategies in MOOC. Proceedings of The 6th International Graduate Conference on Engineering, Science and Humanities (IGCESH 2016). Johor Bahru. pp 703-705
 49. Nurfazliah Muhamad, Jamalludin Harun, Shaharuddin Md. Salleh, Megat Aman zahiri Megat Zakaria (2016). Assessment in Game-Based Learning: A Meta-Analysis. The International Conference on Education and Higher Order Thinking Skills (ICE-HOTS2916). Johor Bahru, 11-13 April 2016. pp 528-533
 50. Suraiya Muhamad, Jamalludin Harun, Johari Surif, Noor Dayana Abdul Halim, Siti Salbiah Omar, Muhammad Umar Khan (2016). Problem Solving Competency for Open-Ended Problem in Learning Electrolysis: A Case Study of Malaysian Secondary School Chemistry Students. Proceedings of The 6th International Graduate Conference on Engineering, Science And Humanities (IGCESH 2016). 15-17 August 2016. Johor Bahru. pp 710-712
 51. Siti Salbiah Omar, Noor Dayana Abdul Halim, Johari Surif, Jamalludin Harun, Suraiya Muhamad (2016). A Pilot Study on Chemistry Creativity Test for Malaysian Science Students. Proceedings of The International Conference on Education and Higher Order Thinking Skills (ICE-HOTS2016). Johor Bahru. 11-13 April 2016. pp 250-258
 52. Suhaimi Zakaria-Othman, Norasykin Mohd Yazid, Zaleha Abdullah, Jamalluddin Harun (2016). Flourishing Higher Order Thinking Skill Into Online Collaborative Learning in Malaysia: A Review. International Conference on Education and Higher Order Thinking Skills (ICE-HOTS2016). Johor Bahru. 11-13 April 2016. pp 139-153
 53. Suraiya Muhamad, Jamalludin Harun, Noor Dayana Abd Halim, Johari Surif, Siti Salbiah Omar (2016).Chemistry Authentic Learning: Problem Solving in Electrolysis. IUCEL 2016 The International University on E-Learning. Johor Bahru. 20-21 September 2016. pp 116-118
 54. Nurul Syazwani Ismail, Shaharuddin Md Salleh, Jamalludin Harun, Megat Aman Zahiri Megat (2016). Implementation of Problem Based Learning in Mobile Learning Environment: A Meta-Analysis. Proceedings of The 6th International Graduate Conference on Engineering, Science and Humanities. Johor Bahru. 15-17 August 2016. pp 655-658
 55. Suhaimi Zakaria-Othman, Norasykin Mohd Yazid, Zaleha Abdullah, Jamalluddin Harun (2016). Mobile Learning As An Alternative Paradigm In Malaysian School Education System: A Review. 2nd Ieps2015 International Education Postgraduate Seminar. Johor Bahru. 20-21 December 2016. pp 43-53
 56. Wan Nur Tasnim Wan Hussin, Jamalludin Harun & Nurbiha A. Shukor (2018). Framework For Online Interaction In Social Problem Based Learning Environment To Promote Critical Thinking Skill. 7th Igcesh 2018 – International Graduate Conference On Engineering, Science And Humanities. 13-15 August 2018. Johor Bahru.
 57. Wan Nur Tasnim Wan Hussin, Jamalludin Harun, Nurbiha A Shukor (2018). Online Interaction in Social Learning Environment Towards Critical Thinking Skill : A Framework. International Conference on Creative and Innovative Technology In Education (I-CITE2018), 24 – 25 Audgust 2018. Johor Bahru

 

REFEREED CONFERENCES/ PROCEEDINGS (INDEXED BY SCOPUS/ WEB OF SCIENCE)                                   

2008


 1. Zaidatun Tasir, Norah Md Noor, Jamalludin Harun & Nurul Syazwani Ismail (2008), A Survey On Online Teaching Preferences Among Pre-Service Teachers In Malaysia : Andragogy Vs Pedagogy, The Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (ASCILITE), pp 1022-1027, (Indexed by Scopus)

2014


 1. Suhaizal Hashim & Jamalludin Harun (2014), Effects of CSCL Learning Approach For Students’ Knowledge Construction Process In School Based Assessment (SBA) Environment, 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, Latice April 2014, 293-298, Kuching, Sarawak (Indexed by Scopus).
 2. Adjah Naqkiah Mazlan, Jamalludin Harun & Zainal Abidin Zainuddin (2014), Problems in Learning Movement Skills Among Students in Higher Education, 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, Latice April 2014, 262-266, Kuching Sarawak (Indexed by Scopus)
 3. Norah Md Noor, Jamalludin Harun & Baharuddin Aris (2014), Application of The Pedagogical and Andragogical Model in Web-Based Learning Instruction Among Non-Major Computer Science Students Learning Programming, 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, Latice April 2014, 106-111, Kuching Sarawak (Indexed by Scopus)
 4. Norhasyimah Hamzah & Jamalludin Harun (2014), Investigating Students Reflective Thinking Level in Online Discussion Forum, 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, Latice April 2014, 25-28, Kuching Sarawak (Indexed by Scopus)
 5. Suhaizal Hashim & Jamalludin Harun (2014), CSCL Learning Approach for Students Knowledge Construction Process in School Based Assessment (SBA) Environment: An Observation, 2014 IEEE Conference on Open Systems (ICOS 2014), 41-46, Kuala Lumpur (Indexed by Scopus)
 6. Tan May Ling & Jamalludin Harun (2014), Instructional Scaffolding in Online Collaborative Learning Environment for Knowledge Construction among Engineering Students, 6th IEEE International Conference on Engineering Education (ICEED), Kuala Lumpur (Indexed by Scopus).
 7. Kho Pui Wun & Jamalludin Harun (2014), The Effects of Scenario-Epistemic Game Approach on Professional Skills and Knowledge among Chemical Engineering Students 6th IEEE International Conference on Engineering Education (ICEED), Kuala Lumpur (Indexed by Scopus).
 8. Suhaizal Hashim & Jamalludin Harun (2014). CSCL learning approach for students’ knowledge construction process in School Based Assessment (SBA) environment: An observation. IEEE Conference on Open Systems 2014 (ICOS 2014), 26-28 October 2014, Subang Jaya, Malaysia. 2015: pp 139-144. (Indexed by Scopus)

2015


 1. Suhaizal Hashim & Jamalludin Harun (2015). Students’ task related assessment: Does knowledge construction process through CSCL learning environment obliging?. 3rd International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2015), 27-29 May 2015, Bali Indonesia. (Indexed by Scopus)
 2. Siti Nur Khadijah Aishah Ibrahim & Jamalludin Harun (2015). A Meta-Analysis on Students’ Argumentative Knowledge Construction Process in Social Collaborative Learning Environment. The International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE 2015). 9-12 April 2015. Taipei, Taiwan (Indexed by Scopus)
 3. Siti Nur Khadijah Aishah Ibrahim & Jamalludin Harun (2015). Systematic Mapping Studies on Argumentative Knowledge Construction Analysis Frameworks Towards Improving Students’ Higher Order Thinking Skills. IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e 2015). 24-26 August 2015. Melaka. (Indexed by Scopus)
 4. Ang Swee Wen, Norasyikin Mohd Zaid & Jamalludin Harun (2015). A Meta-analysis on Students’ Social Collaborative Knowledge Construction using Flipped Classroom Model. IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e 2015). 24-26 August 2015. Melaka. (Indexed by Scopus)

2016


 1. Ang Swee Wen, Norasyikin Moh Zaida, Jamalludin Harun (2016). Enhancing Students ICT Problem Solving Skills Using Flipped Classroom Model. IEEE 8th International Conference On Engineering Education (ICEED 2016). 7-8 December 2016. Kuala Lumpur (Indexed by Scopus)
 2. Nurul Syazwani Ismail, Jamalludin Harun, Shaharuddin Md Salleh, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria (2016). Supporting Students Critical Thinking With a Mobile Learning Environment: A Meta-Analysis. 10th International Technology, Education and Development Conference (2016). March 2016. Spain (Indexed by Web of Science)

2017


 1. Wen, A.S., Zaid, N.M., Harun, J. (2017). Enhancing students ICT problem solving skills using flipped classroom model. 2016 IEEE 8th International Conference on Engineering Education: Enhancing Engineering Education Through Academia-Industry Collaboration, ICEED 2016, 7856069, pp. 187-192 (Indexed by Scopus)
 2. Ismail, N.S., Harun, J., Zakaria, M.A.Z.M., Salleh, S.M. (2017). The Effect of Mobile Problem-Based Science Dictionary Application DicScience PBL towards Students’ Mastery of Scientific Terms and Critical Thinking. Proceedings – 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, LaTiCE 2017 8064434, pp. 69-75 (Indexed by Scopus).
 3. Ibrahim, S.N.K.A., Harun, J. (2017). Students’ Types of Argumentative Knowledge Construction Process in Social Collaborative Learning Environment. Proceedings – 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, LaTiCE 2017 8064424, pp. 9-15 (Indexed by Scopus).
 4. Wun, K.P., Harun, J. (2017). The Effect of Scenario-Epistemic Game on Higher Order Thinking Skills among High School Chemistry Students in Malaysia. Proceedings – 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, LaTiCE 2017 8064425, pp. 16-22 (Indexed by Scopus)

2018


 1. Yusof, A., Atan, N.A., Harun, J., Doulatabadi, M. (2018). Towards a conceptual framework for service-learning in online learning environment. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2018-March, pp. 2893-2902 (Index by Scopus)
 2. Tan, M.L., Harun, J. (2018). Methods to study elements of the instructional scaffolding strategy model for enhancing engineering students’ knowledge construction in an online social collaborative learning environment, ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings (Index by Scopus)
 3. Othman, S.Z., Zaid, N.M., Harun, J., Abdullah, Z. (2018). Developing Higher Order Thinking Skill with the 120-Minute Instructional Station Rotation (MRSP120) Approach: Students’ Perceptions, Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018 8615170, pp. 1039-1043 (Index by Scopus)
 4. Wen, A.S., Zaid, N.M., Harun, J. (2018). An Overview of Computing Pedagogy Using the Flipped Classroom Model in Malaysian Education. Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, TALE 2018 8615287, pp. 1044-1048 (Index by Scopus)
 5. Anas Hanandeh, Zaleha Abdullah, Jamalludin Harun (2018). The Effects of a Serious Game Activity and Learning Tasks on Students Motivation Towards Reading Skill. Proceedings of IEEE 10th International Conference On Engineering Education (ICEED), pp 229-234 (Index by Scopus)