Technical Reports and Other Publications

ARTICLES


 1. Jamalludin Harun, Panduan Mengaktifkan Pelajar dalam Sesi Perbincangan Secara Elektronik, Buletin e-Pembelajaran@UTM, Edisi 1, December (2006). Published by Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, UTM.
 2. Jamalludin Harun, Saya Tidak Berminat Mengunakan e-Pembelajaran: Tolong Jangan Paksa Saya, Buletin e-Pembelajaran@UTM, Edisi 1, December (2006). Published by Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, UTM.
 3. Jamalludin Harun, Aktifkan Pengajaran Anda: Bagaimana Merekabentuk Bahan Pengajaran Elektronik Bagi Menggalakkan Pembelajaran Aktif, Buletin P&P, Edisi Ogos 2006. Published by Pusat Pengajaran dan Pembelajaran, UTM.
 4. Acceptance Of Web 2.0 Tools In Higher Education. Education Postgraduate Research Seminar 2010
 5. Touch Screen Avatar English Learning System For University Students Learning Simplicity. Education Postgraduate Research Seminar 2010
 6. Pembelajaran Koperatif Atas Talian: Analisis Interaksi dan Komunikasi, Education Postgraduate Research Seminar 2011
 7. Sistem Pengurusan Pembelajaran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di IPTA : Satu Analisis Awal, Education Postgraduate Research Seminar 2011
 8. Tinjauan Kajian Mengenai Penggunaan Teknologi Penganalisaan Video Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pergerakan Kemahiran (VAS Video Analysis Software), Education Postgraduate Research Seminar 2011

REPORTS


 1. Baharuddin Aris, Maizah Hura Ahmad, Tiawa Hamid, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam and Noraffandy Yahaya (1999), Kesan multimedia berasaskan video/karaoke terhadap prestasi dan sikap pelajar (The effects of using video-based multimedia towards students’ performance and attitudes) : Research Report and VCD as a tool for learning multiplication tables – RMC Vot 71078
 2. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Maizah Hura Ahmad, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Noraffandy Yahaya, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, Norah Md. Noor and Noor Azean Atan (2004), Keberkesanan pembelajaran sifir melalui teknik karaoke menggunakan bahan pembelajaran berbentuk VCD (The effectiveness of learning multiplication using the karaoke technique with the help of learning materials in the form of VCD): Research Report and VCD as a tool for learning multiplication tables. RMC: Vot 71603
 3. Salleh Abu, Baharuddin Aris, Jamalludin Harun, Noraffandy Yahaya & Zaidatun Tasir (2000). The Development of CERdik IT As A Stand-Alone And Interactive Educational Multimedia Courseware In Improving Students’ Performance And Attitudes Towards IT, Research Report and CD-ROM. RMC: Vot 71477
 4. Baharuddin Aris, Kok Boon Shiong, Maizah Hura Ahmad, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Shaharuddin Md. Salleh, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, Norah Md. Noor, Noor Azean Atan and Zaleha Abdullah (2006). Keberkesanan pembelajaran perisian goal programming menggunakan perisian rakaman skrin (Effectiveness of learning a goal programming software using a screen capture software). Research Report and CD-ROM. RMC: 71923
 5. Tasir, Zaidatun and Aris, Baharuddin and Ali, Mohamad Bilal and Harun, Jamalludin and Md Noor, Norah and Mohd Said, Mohd Nihra Haruzuan (2009) A Survey on Andragogy Principles for Web Based Instruction in Malaysia Higher Education. Project Report. Faculty of Education, Skudai, Johor. (Unpublished), FRGS: Vote 78115.

EDUCATIONAL SOFTWARE AND WEBSITE


 1. “Macromedia Authorware 6: Pengenalan Kepada Fungsi dan Pembolehubah (Siri 2)” (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Authorware 6: Pengenalan Kepada Fungsi dan Pembolehubah (Siri 2)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 2. “Macromedia Authorware: Projek Interaktif Aras Tinggi” (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Authorware: Projek Interaktif Aras Tinggi (Siri 3)”. Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 3. “Macromedia Dreamweaver MX: Asas Pembangunan Halaman Web” (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Dreamweaver MX: Asas Pembangunan Halaman Web (Siri 1)”. Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 4. “Macromedia Dreamweaver MX: Pembangunan Web Dinamik & Interaktif” (2002). CD-ROM to accompany book “Macromedia Dreamweaver MX: Pembangunan Web Dinamik & Interaktif (Siri 2)”.  Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 5. “Adobe Photoshop 7: Fotografi Digital, Web dan Multimedia” (2003). CD-ROM to accompany book “Adobe Photoshop 7: Fotografi Digital, Web dan Multimedia (Siri 2)”. Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 6. “Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004”. (2004) CD-ROM to accompany book “Multimedia Menerusi Macromedia Flash MX 2004”, Kuala Lumpur: Venton Publishings.
 7. Designed and developed several Multimedia Courseware such as Computer Components, Interactive Multimedia, and Introduction to Central Processing Unit (for freshmen level in Arizona State University)
 8. Designed and developed several Multimedia Interactive Courseware such as Introduction to Computer, Introduction to Multimedia, and Introduction to Networking (for undergraduate students in Faculty of Education, UTM)
 9. Designed and Developed Web Based Learning Materials for SPT 1002 : Computer Literacy, SPT 3632 : Multimedia Technology, SPT 3602 : Authoring and Programming Language (Macromedia Authorware) and etc (for undergraduate students in Faculty of Education, UTM)