Master Students

MEd / MPhil Student – Graduated

Year   Name Title Type Roles of Supervision
2002 Mariam bt. Mohd Nor Penilaian Koswer Panduan Solat Taugh Course Co-Supervisor
Mohamad Fu’ad bin Abu Bakar Pembangunan Prototaip Perisian Subtopik Menganalisis Penambahan Dan Penolakan Warna Sains Tingkatan Empat Sekolah Menengah Bestari Melalui Penggunaan IPBK Sebagai Alat Kognitif : Suatu Kajian Kes Taugh Course Co-Supervisor
David Ang Tze Kiong Managing Educational Information Through Web Database A Case Study. Full Reserach Co-Supervisor
Nor Saleha Abdul Ghani Keberkesanan Pembelajaran Topik Sumber Tenaga Bagi Mata Pelajaran Fizik Tingkatan 4 Menerusi Perisian Multimedia Interaktif : Satu Kajian Kes Taugh Course Co-Supervisor
2004 Ibrahim Ahmad Pembangunan Sistem Pembelajaran Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Tajuk Sistem Komputer dan Aplikasinya Mix-Mode Co-Supervisor
2005 Rosliah Kiting Tinjauan Mengenai Tabiat Membaca Di Kalangan Pelajar  Sekolah Menengah Di Salah Sebuah Daerah Luar Bandar Di Negeri Sabah Taught Course Main Supervisor
Julita @ Norjietta bt. Taisin @ Abdullah Sikap Guru Matematik dan Sains Terhadap Penggunaan Pakej Perisian Kursus Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Di Sekitar Daerah Tamparuli Sabah: Satu Tinjauan Taught Course Main Supervisor
Johan @ Eddy Luaran Kajian Kemahiran dan Aras Keyakinan Guru Terhadap Aplikasi Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Beberapa Buah Sekolah Menengah di Daerah Kudat. Taught Course Main Supervisor
Pancratius b. Primus

 

Kajian Penggunaan Komputer Riba Dan LCD Di Kalangan Guru-guru sekolah Menengah Luar Bandar Di Salah Sebuah Daerah Di Negeri Sabah Taught Course Main Supervisor
2006 Mathew b. Dusun Kajian Perbezaan Pengalaman dan Sikap Terhadap Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Antara Guru-guru Pengguna Komputer Mahir Dengan Guru-guru Pengguna Komputer Biasa Taught Course Main Supervisor
Juliyana bt. Baharudin Pembangunan dan Penilaian Sistem Pembelajaran Berasaskan Masalah Menerusi Web Bagi Tajuk Grafik Digital dalam Pendidikan Taught Course Main Supervisor
2007 Norashikin bt. Sahadan Pembangunan dan Penilaian Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web bagi Tajuk Topologi Rangkaian Dalam Pendidikan Taught Course Main Supervisor
Rafidah bt. Sinone Pembelajaran Kolaboratif Dengan Sokongan Aplikasi Multimedia dan       Kesannya Terhadap Kemahiran Generik Pelajar Mix-Mode Main Supervisor
Kamaruddin Yusoff Aplikasi Multimedia Interaktif Berasaskan Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Berasaskan Projek dan Kesannya Terhadap Pemikiran Kritikal dan Kreativiti Pelajar Mix-Mode Main Supervisor
2008 Mohd Hafiz Faizal Mohamad Kamil Ciri-ciri rekabentuk laman web pendidikan berdasarkan keperluan pelajar Taught Course Main Supervisor
Syamsul Nor Azlan Mohamad Animated Pedagogical Agents as a Tutor, Assistant and Therapy Taught Course Main Supervisor
Lee Chee Hong Pembangunan dan Penilaian Aplikasi Multimedia Interaktif Pembelajaran Berasaskan Projek Bagi Perisian Adobe Photoshop CS2 Taught Course Main Supervisor
Lim Siew Huang Students’ perception on the electronic teaching presentation Taught Course Main Supervisor
Wong Hee Choo A Study on The Learner Readiness Towards mobile Learning and The Effectiveness of Mobile Learning Application in Motivating Learning and Enhances Understanding Taught Course Main Supervisor
2009 Charlene Ann Malanjum Taught Course Main Supervisor
Hafiza Saad Penggunaan ICT Sebagai Alat Melukis Corak Geometri Dalam Bidang Membuat Corak dan Rekaan Taught Course Main Supervisor
Marina Bte Abd. Ghanie Blended Learning Approach in Animation Teaching & Learning Through Web Based System for Adult Learner Taught Course Main Supervisor
Faza Farhana bt. Mohd Azmi Blog As Reflection Tool; a Case Study Of The Students’ Level Of Reflection Taught Course Main Supervisor
Hamizah bt. Laile Preservice Teachers’ Acceptance on The Use of Web 2.0 in Informal Learning and Its Relation With Learning Style Taught Course Main Supervisor
Jamal Nasser Said Al Shidhani The Effect Of TPACK On The Awareness and Belief of Preservices Teachers Towards Integrating Technology in Teaching Taught Course Main Supervisor
Nurul Hidayah bt. Ariff Kajian Penggunaan Web 2.0 Dari Aspek Perkongsian Maklumat Di Fakulti Pendidikan, UTM Taught Course Main Supervisor
2010 Nur Ain bt. Johari Pembangunan dan Penilaian Keberkesanan Persekitaran Pembelajaran Sosial Menerusi Web Bagi Menggalakkan Pembelajaran Aktif Taught Course Main Supervisor
Mohd Tahir Ismail Kajian Tahap Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Web 2.0 dalam     P&P di Sekolah Menengah Taught Course Main Supervisor
2012 Soh Pea Ling Students’ Readiness and Perceptions Towards Mobile Learning and  Their Acceptance in Adopting Mobile Learning Platform as Learning Tool and Communication Tool Taught Course Main Supervisor
Izzatul Akilin bt. Abdullah Pembelajaran Berkonsepkan Teori Perkembangan Kreativiti Wallas dalam Persekitaran web 2.0 dan Kesannya Terhadap Pemupukan Daya Kreativiti Pelajar Taught Course Main Supervisor
2013 Khairunisa Bt Mohamad Fakri Pembelajaran Berkonsepkan Teori Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Persekitaran Web 2.0 Dan Kesannya Dalam Mata Pelajaran Sejarah Taught Course Main Supervisor
Abdul Murad Abd Hamid Pembangunan Dan Penilaian Komik Penceritaan Digital Berasaskan Teori Konstruktivisme Bagi Pembelajaran Bahasa Melayu Pelajar Pendidikan Khas Taught Course Main Supervisor
Norzie bt Khamis Collaborative Problem Based Learning Within Social Learning Environment To Enhance Students’ Argumentative Knowledge Construction Process In Learning English Literature Taught Course Main Supervisor
2014 Mohd Fuad Mohamed Yusof Kesan Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Pembangunan Pengetahuan Menerusi Teknologi Web 2.0 Bagi Kelas Kemahiran Perpustakaan Full Research Main Supervisor
Roslina bt. Zainol Kesan Penggunaan Komik Penceritaan Digital Berasaskan Pendekatan Tematik dalam Persekitaran Pembelajaran Sosial-Masteri Terhadap Pembelajaran Hukum D-M Taught Course Main Supervisor
Masni bt Othman Kesan Pembelajaran Kolaboratif Dalam Persekitaran Web 2.0 Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Dalam Pembelajaran Sains Taught Course Main Supervisor
2015 Diana Mohd Yusof Inculcating Higher Order Thinking Skills  Among Malaysian Students Through Blending of Social Networking Sites in a Collaborative Learning Environment To Enhance Students’ Mathematics Experience Taught Course Main Supervisor
2016 Fatimah Salleh Kesan penggunaan pembelajaran berasaskan masalah dengan sokongan teknologi web 2.0 dalam meningkatkan tahap kemahiran berfikir pada aras tinggi pelajar dalam mata pelajaran Sains. Taught Course Main Supervisor
Haliza bt. Rosdan The Use Of Online Game In Widening and Retaining Vocabulary in Cooperative Learning Environment Taught Course Main Supervisor
2018   Munawwar Adi Putra b. Muchtar Kesan Aplikasi Permainan Pendidikan Mudah Alih bagi Meningkatkan Pembelajaran Kolaboratif dalam Matematik Prasekolah Taught Course Main Supervisor
Abdul Hadi b. Md Zin Kesan Mengintegrasikan Bahan Digital MBMMBI dengan Sokongan Pendekatan Pembelajaran Koperatif dalam Meningkatkan Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Bahasa Inggeris Taught Course Main Supervisor

 

MEd / MPhil Student – On-Going

Year Name Title Type Roles of Supervision
2017 Siti Syazwani Binti Sharir Serious Games Based Learning That Enhances Students’ Scientific Problem Solving Competency and Learning Engagement in STEM Education Full Research Main Supervisor
Nur Afrina Heng Binti Abdullah Kesan Penggunaan Aplikasi Multimedia Berasaskan Pendekatan Koperatif Terhadap Kemahiran Permainan Bola Tampar Taught Course Main Supervisor