PROGRAM VOLUNTARY INDUSTRIAL TRAINING KINI KEMBALI BAGI TAHUN 2023.

Poster Program Voluntary Industrial Training 2023

Voluntary Industrial Training (VIT) merupakan salah satu usaha pihak Pusat Akademik & Pengalaman Pembelajaran (CAEL) Universiti Teknologi Malaysia untuk mendedahkan dan menyediakan pelajar dengan suasana sebenar alam pekerjaan yang bakal mereka tempuhi di peringkat awal pengajian. Program ini menumpukan kepada pelajar Tahun 2 yang ingin melakukan Latihan Industri secara sukarela sepanjang cuti semester. Dengan pengetahuan teori dan kemahiran asas yang telah dipelajari pada Tahun 1 dan Tahun 2, pihak CAEL optimis bahawa program VIT ini dapat meningkatkan kemahiran dan praktikal pelajar berdasarkan pengetahuan yang dipelajari semasa perkuliahan.

Jawatankuasa Latihan Praktik Sekolah Pendidikan, FSSH UTM juga yakin bahawa dengan pengalaman yang ditimba di industri sepanjang 4 minggu VIT dijalankan ini dapat menambahbaik kemahiran dan pengetahuan pelajar bagi pengajian akan datang dan lebih bersedia untuk menghadapi Latihan Industri wajib yang dilaksanakan pada tahun ketiga pengajian.

Berdasarkan penerangan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar sebelum mereka yang berjaya memohon boleh menjalani VIT, iaitu:

 • Mengisi maklumat syarikat/ industri menggunakan Borang Pendaftaran Syarikat yang disediakan
 • Memastikan syarikat bersetuju untuk pelajar Tahun 2 menjalani VIT di syarikat/ industri mereka dengan mengisi Borang Penempatan Pelajar di Syarikat
 • Kedua- dua borang ini boleh diperolehi di https://drive.google.com/drive/folders/12bjM80iSff3XbV8nj1KvMnA42cqAS5ZK?usp=sharing
 • Mengisi Google Form bagi proses Pendaftaran “Voluntary Industrial Training” Sekolah Pendidikan, FSSH UTM di pautan https://forms.gle/J7Q5C1fRHKPK3b2k8 dan memuatnaik kedua-dua borang di atas menerusi pautan Google Form ini.

Bagi pelaksanaan VIT kali pertama, pihak CAEL telah menyediakan elaun sebanyak RM500 secara one-off dan pelajar yang berjaya melengkapkan VIT akan diberikan sijil penglibatan. Namun, penambahbaikkan akan sentiasa dilakukan dari tahun ke tahun bagi memberikan kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang terlibat secara sukarela di dalam program VIT ini. Selain kelebihan ini, pelajar juga boleh memperkayakan resume dengan pengalaman yang telah ditimba dari VIT bagi permohonan Latihan Industri sebenar nanti.

Penyelaras Latihan Industri Sekolah Pendidikan,

Dr. Mohamad Izzuan Mohd Ishar

Posted in Uncategorized | Comments Off on PROGRAM VOLUNTARY INDUSTRIAL TRAINING KINI KEMBALI BAGI TAHUN 2023.

PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI SESI 2022/2023, SEMESTER 3 BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN, FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN, UTM.

Latihan Industri merupakan penempatan mahasiswa di Industri/ Organisasi Luar agar mereka dapat mempraktikkan pengetahuan secara teori kepada amalan dalam bidang kerjaya mereka sebelum dianugerahkan ijazah sarjana muda. Mahasiswa akan didedahkan dengan aspek sosial, interaksi, budaya, dan proses kerja di alam pekerjaan. Semua mahasiswa peringkat Sarjana Muda di UTM termasuk program Pendidikan diwajibkan menjalani Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan kecuali mereka yang telah memperoleh pengecualian kredit Latihan Industri yang dipersetujui pihak Fakulti. Bagi Sekolah Pendidikan, tempoh Latihan Industri yang dilaksana mengambil masa 8 hingga 10 minggu yang berlangsung sepanjang semester 3 setiap sesi pengajian.

UTM menyatakan matlamat Latihan Industri adalah bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mahasiswa dalam kerjaya masing-masing di samping berusaha ke arah melahirkan graduan yang berketerampilan, kreatif, dan berwibawa. Pihak Jawatankuasa Latihan Praktik Sekolah Pendidikan turut mendukung objektif Latihan Industri yang digariskan oleh UTM selari dengan pembudayaan nilai teras Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan iaitu Integrity, Synergy, Excellence, Sustanability, dan Sprituality (ISESS) antaranya melatih mahasiswa menyediakan laporan teknikal berkaitan dengan Latihan Industri yang dijalankan (I); membina rangkaian antara universiti dengan industri (S); mendedahkan mahasiswa kepada suasana persekitaran dan kerja dalam bidang masing-masing (E); membantu pembelajaran mahasiswa seterusnya di universiti (S); serta menghayati nilai etika profesyen masing-masing (S).

Selain itu, terdapat beberapa lagi objektif yang digariskan oleh UTM bagi memastikan mahasiswa yang menjalani Latihan Industri akan lebih bersedia dengan suasana kerja yang bakal diceburi. Dalam memastikan mahasiswa memperoleh tempat latihan yang sesuai dan berupaya memberi nilai tambah kepada mereka, terdapat proses pendaftaran Latihan Industri yang perlu dilalui oleh mereka. Namun, disebabkan oleh Sistem Latihan Industri UTM (ITS UTM) masih dalam proses penambahbaikkan, maka proses permohonan dan pendaftaran bagi Latihan Industri Sekolah Pendidikan sesi 2022/2023, semester 3 akan berlangsung secara manual. Berdasarkan penerangan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka boleh menjalani Latihan Industri, iaitu:

 1. Mengenalpasti syarikat/industri yang sesuai berdasarkan senarai yang diberikan di Senarai Syarikat
 2. Sekiranya mahasiswa mempunyai syarikat/industri selain dari senarai yang diberikan dan pihak syarikat/industri telah bersetuju untuk menempatkan pelajar di sana, mahasiswa perlu memberikan Borang Pendaftaran Syarikat kepada syarikat/industri yang dipilih untuk diisi oleh mereka
 3. Mahasiswa WAJIB menghubungi pihak syarikat/industri terlebih dahulu untuk bertanyakan status pengambilan pelatih Latihan Industri dan kekosongan tempat sebelum membuat permohonan Latihan Industri
 4. Seterusnya, pelajar perlu mengisi Google Form Permohonan Latihan Industri Sesi 2022/2023, Semester 3
 5. Jangan lupa untuk memuatnaik Borang Pendaftaran Syarikat yang telah diisi oleh syarikat/industri (sekiranya ada)
 6. Penyelaras kemudian akan menilai dan menghantar permohonan sekali lagi kepada pihak syarikat/industri bagi tujuan pengesahan penerimaan penempatan Latihan Industri
 7. Akhir sekali, penyelaras akan memaklumkan status permohonan dan penempatan menerusi emel kepada mahasiswa

Sehubungan dengan Latihan Industri ini juga, pihak UTM CC telah bekerjasama dengan pihak TalentCorp untuk menyediakan peluang Latihan Industri berelaun minimum sebanyak RM600 menerusi pengisian maklumat di MyNext | Talent. Akan tetapi, mahasiswa masih perlu mengisi permohonan seperti proses di atas. Selain permohonan untuk Latihan Industri, ruangan MyNext | Talent juga membolehkan pelajar mencari pekerjaan selepas tamat pengajian. Bagi Latihan Industri sesi 2022/2023, semester 3 akan berlangsung selama 10 minggu iaitu dari 31 Julai 2023 sehingga 6 Oktober 2023 dan tempat pelaksanaan Latihan Industri adalah di dalam Negeri Johor sahaja.

Penyelaras Latihan Industri Sekolah Pendidikan,

Dr. Mohamad Izzuan Mohd Ishar

Posted in Uncategorized | Comments Off on PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI SESI 2022/2023, SEMESTER 3 BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN, FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN, UTM.

PELAKSANAAN “VOLUNTARY INDUSTRIAL TRAINING” KALI PERTAMA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN, FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Poster Taklimat Voluntary Industrial Training (VIT), Sekolah Pendidikan, FSSH UTM

Voluntary Industrial Training (VIT) merupakan salah satu usaha pihak Pusat Akademik & Pengalaman Pembelajaran (CAEL) Universiti Teknologi Malaysia untuk mendedahkan dan menyediakan pelajar dengan suasana sebenar alam pekerjaan yang bakal mereka tempuhi di peringkat awal pengajian. Program ini menumpukan kepada pelajar Tahun 2 yang ingin melakukan Latihan Industri secara sukarela sepanjang cuti semester. Dengan pengetahuan teori dan kemahiran asas yang telah dipelajari pada Tahun 1 dan Tahun 2, pihak CAEL optimis bahawa program VIT ini dapat meningkatkan kemahiran dan praktikal pelajar berdasarkan pengetahuan yang dipelajari semasa perkuliahan.

Jawatankuasa Latihan Praktik Sekolah Pendidikan, FSSH UTM juga yakin bahawa dengan pengalaman yang ditimba di industri sepanjang 4 minggu VIT dijalankan ini dapat menambahbaik kemahiran dan pengetahuan pelajar bagi pengajian akan datang dan lebih bersedia untuk menghadapi Latihan Industri wajib yang dilaksanakan pada tahun ketiga pengajian.

Berdasarkan penerangan ini, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar sebelum mereka yang berjaya memohon boleh menjalani VIT, iaitu:

Bagi pelaksanaan VIT kali pertama, pihak CAEL telah menyediakan elaun sebanyak RM500 secara one-off dan pelajar yang berjaya melengkapkan VIT akan diberikan sijil penglibatan. Namun, penambahbaikkan akan sentiasa dilakukan dari tahun ke tahun bagi memberikan kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang terlibat secara sukarela di dalam program VIT ini. Selain kelebihan ini, pelajar juga boleh memperkayakan resume dengan pengalaman yang telah ditimba dari VIT bagi permohonan Latihan Industri sebenar nanti.

Penyelaras Latihan Industri Sekolah Pendidikan,

Dr. Mohamad Izzuan Mohd Ishar

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TVETIC KE-4 2021

https://humanities.utm.my/tvetic2021/wp-content/uploads/sites/89/2021/11/header-with-co-host.png
TVETIC Ke-4 2021 (sumber: https://humanities.utm.my/tvetic2021/)

Pada 24 dan 25 November yang lalu, sekumpulan pensyarah dan staf sokongan telah menjayakan sebuah persidangan dalam talian bagi Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Persidangan Kebangsaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVETIC) kali keempat ini julung kalinya dijalankan secara dalam talian memandangkan keadaan negara dan dunia masih dibelenggu dengan pandemik Covid-19. Perancangan awal TVETIC ke-4 ini telah dijadualkan pada hujung tahun 2020, namun telah ditunda pada tahun 2021 bagi memastikan perancangan yang lebih komprehensif dan mengikut garis panduan (SOP) yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia serta Universiti Teknologi Malaysia. Hasil dari persidangan yang telah berlangsung selama 2 hari ini ialah sebuah proceeding persidangan yang menghimpunkan abstrak lanjutan dan poster dari para pembentang dan pseserta yang menyertai persidangan ini. Berikut adalah pautan ke proceeding persidangan ini: https://online.fliphtml5.com/jmvnb/xfna/#p=1

Poster TVETIC Ke-4 2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Short History about this Retaining Wall

Honeycomb Retaining Wall (Source: Pinterest)

Retaining wall is a structure that holds or retains soil behind it. There are many types of materials that can be used to create retaining walls like poured concrete, treated timbers, rocks, and the most popular nowadays is concrete blocks. The selection of retaining wall is based on the purposed of the project including for foundation of adjacent properties and services, working space requirements and site constraints, maintenance of the wall and support system in permanent condition, etc. Did you know one of the most popular type of retaining wall in Malaysia (above picture) is created by Malaysian engineer? Where did you often see it? Yes, most of this design are found at many of Malaysian highways or flyovers. Click the link down below to know the short history about this retaining wall:

https://fb.watch/7ODvI-Fyn3/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brick Bonding/ Masonry

It is an important aspect that utilizes manufactured products, field produced materials, and skilled workmanship to produce walls and floor surfaces. The structure must have adequate strength to carry loads, highly durable, watertight, and aesthetic (on colour, texture, and type of bond). The associated materials include concrete block, clay brick, clay tile, stone, mortar, and rebar system. More to learn click:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UTM NewsHub: News #345446

JOHOR BAHRU, 22 Jan. — Seminar secara dalam talian Mari Belajar Silat Dari Rumah telah memberikan pendedahan awal tentang kaedah dan kemahiran asas dalam mempertahankan diri daripada situasi bahaya, serta telah juga membantu menaikkan semula salah sebuah cabang seni mempertahankan diri yang semakin hilang ditelan zaman.

Seminar tersebut merupakan anjuran Kursus Silat Gayung UKQF 2712 di bawah Institut Siswazah Tersedia Kehidupan (UTM ILeague), Universiti Teknologi Malaysia.

BACA SELEBIHNYA di https://news.utm.my/ms/2021/02/webinar-mari-belajar-silat-dari-rumah-kukuhkan-kefahaman-asas-pertahanan-melalui-perkongsian/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UTM NewsHub: News #337544

On 9 December 2020, the Faculty of Social Sciences and Humanities (FSSH), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), had organized International Education Colloquium with Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) to provide a precise direction for the development of Technical and Vocational Education and Training (TVET) and Engineering Education.

READ MORE at https://news.utm.my/2020/12/international-education-colloquium-fssh-rmutt-2020-transforming-and-revitalizing-tvet-and-engineering-education/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kepimpinan melalui Teladan

27 Ogos 2020

Pendedahan kepada elemen kepimpinan merupakan langkah yang terbaik dalam menerapkan keyakinan dan keinginan untuk terus cemerlang di dalam kerjaya yang dilakukan. Pada modul kali ini, Dr. Sharifah telah menerangkan sifat-sifat kepimpinan yang perlu ada dalam diri seorang pensyarah. Di awal modul, Dr. Sharifah menceritakan tentang sifat kepimpinan Naib Canselor Pertama UTM, Tan Sri Ainuddin Wahid dengan merujuk buku bibliografi beliau. Tan Sri Ainuddin menginginkan pelajarnya menjadi insan yang lebih bagus daripadanya dan menjadi seorang jurutera yang berkemahiran apabila keluar dari institusi pengajian. Sifat kepimpinan ini sememangnya sifat yang sangat mulia kerana keikhlasan seorang pensyarah dalam mendidik dan menjalankan amanah yang diberikan dengan menginginkan yang hasil yang terbaik daripada anak didiknya.

Kemudian, kami diterangkan pula dengan kepimpinan jenis operasi dan strategik. Penggunaan mentimeter dalam berkongsi pendapat sangat berguna kerana dapat melihat kepelbagaian idea dan kefahaman para pensyarah muda tentang kedua-dua jenis kepimpinan ini. Saya secara personal lebih mendorong kepada jenis kepimpinan strategik di mana bagi kefahaman saya tentang kemahiran ini, kepimpina strategik memerlukan seseorang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa dan pada masa yang sama masih menyasarkan untuk memenuhi misi yang digariskan. Dalam tugasan sebelum ini yang mana kami diminta untuk menceritakan tentang falsafah pengajaran, saya merasakan sebagai seorang yang sentiasa fleksibel dalam pengajaran dan pembelajaran kerana merasa lebih dekat dengan pelajar dan mudah memahami mereka, kepimpinan strategik adalah sebahagian dari unsur yang menggerakkan aktiviti dan menjayakan persekitaran kelas dengan lebih baik dan positif. Kepimpinan strategik adalah melibatkan pemimpin (dalam ruang lingkup ini adalah pemimpin dalam kelas sebagai pensyarah) untuk merancang dan memastikan perancangan aktivtiti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan lancar dan pelajar dapat menerima dan memahami ilmu yang disampaikan.

Selepas rehat, Dr. Sharifah menjalankan aktiviti santai dengan membahagia kumpulan bagi menguji pengetahuan dan daya pemikiran pensyarah muda dengan beberapa aktivti. Saya bersama Dr. Razman dan Dr. Mazlin diarahkan untuk ke stesen-stesen yang menguji pengetahuan yang pelbagai antaranya kenegaraan, DNA UTM, pentadbiran UTM, dan deria. Tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk melihat kemahiran kerja berkumpulan, persepakatan, percambahan fikiran, dan perbincangan antara ahli kumpulan. Bagi saya, aktiviti ini membuka ruang dan peluang untuk berkenalan dengan pensyarah lain dengan lebih dekat selain menjalankan pembelajaran secara aktif yang boleh diambil contoh bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk semester hadapan. Setelah aktiviti ini selesai, kami diberi tugasan untuk menemu bual pemimpin dalam kelangan pentadbir di UTM. Saya, Dr. Razman, dan Dr. Mazlin diberi tugasan untuk menemu bual Prof. Dr. Shahrin Mohammad, Pro-Naib Canselor (Strategi) UTM. Aktiviti yang bermula seawal jam 2 petang untuk ke Bangunan Canselori Sultan Ibrahim kemudian mengadakan persediaan dan perbincangan ringkas sebelum masuk ke pejabat Prof. Shahrin pada jam 2:15 petang.

Pelbagai input dikongsikan oleh Prof. Shahrin semasa sesi temu bual berjalan. Antara soalan tambahan lain yang ditanya adalah bagaimana Prof. mentabilkan antara kehidupan dan kerjaya, cabaran yang ditempuhi dalam pembelajaran dan pekerjaan, model peranan sebagai contoh pemangkin kejayaan dalam kehidupan dan kerjaya dan sebagainya. Hasil dari temubual ini, saya selaku wakil kumpulan diminta untuk mebentangkan hasil temu bual. Perkongsian yang dilakukan di dalam dewan mengambil masa hampir 10 minit. Riak wajah rakan-rakan pensyarah muda ini semasa saya membentangkan hasil temu bual memperlihatkan kekaguman mereka terhadap sifat kepimpinan Prof. Shahrin. Moto Prof. Shahrin “your satisfaction is my pleasure” sangat memperlihatkan beliau sebagai seorang pemimpin yang strategik sesuai dengan tanggungjawab beliau dalam menyusun strategi bagi pembangunan UTM. Akhir kata, aktivti sebegini (berjumpa dengan pensayarah yang berpengalaman dalam bidang tertentu seperti pengajaran, penyelidikan, kepimpinan, dan sebagainya) harus dilakukan dengan lebih kerap kerana sangat membantu pensyarah muda untuk mendapatkan nilai dan contoh tauladan dari individu yang berpengalaman selain hanya menumpukan kepada tugasan seperti pelajar.

BC4DCP k1 2020

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Perbandingan Strategi Laut Merah & Laut Biru…

Dalam mewujudkan minda usahawan, peringkat awal seseorang individu harus mengenal pasti strategi yang menjadi pilihannya dalam merancang dan membentuk masa depan dan minda entreprenur yang matang

Yang manakah strategi anda?

Blue Ocean Strategy EXPLAINED with EXAMPLES | B2U

(Sumber: https://www.business-to-you.com/blue-ocean-strategy/)

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments