My Master by Taught Course Students

Main Supervisor – Master by Taught Course (Graduated)

Masarrah binti Abdul Mutalib

Research Project entitled “Meaningful Interaction In Social Learning Environment To Enhance Critical Thinking Skills Among Students”

Norhasnah binti Mohd Nordin

Research Project entitled “Kesan Perisian Tatabahasa Bahasa Inggeris EZE Terhadap Pelajar Diploma”

Wan Mohd Hazani bin Wan Ibrahim

Research Project entitled “Tahap Literasi Komputer Pelajar Diploma Tahun Dua Bidang Pengajian Islam di IPT Daerah Johor Bahru”

Nuur Rauthoh binti Md Sukri

Research Project entitled “Pemikiran Kritis dan Kreatif melalui Perbincangan Facebook Berpandukan Model Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah”

Nur Syuhada binti Saidy

Research Project entitled “Kompetensi, Persepsi dan Kesediaan Guru-Guru bukan Opsyen di Daerah Kulaijaya dalam Pelaksanaan Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi”

Vicki Angela Insok

Research Project entitled “Implementation of Mobile Learning and Online Social Network in Learning Web Based Development”

Mogana A/P Letchumanan

Research Project entitled “Penggunaan Frog VLE dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Rendah”

Fatimah Sarah binti Yaacob

Research Project entitled “Student’s Interaction to Enhance Student’s Critical Thinking in Mobile Learning Environment Through Task-Based Learning Approach”

Mohamad Fahiezan bin Md Zan

Research Project entitled “Tahap Penggunaan dan Persepsi Pelajar Sarjana Fakulti Pendidikan UTM terhadap Sistem Pengurusan Dokumen Perpustakaan UTM dalam Pembelajaran dan Penyelidikan”

Norhafisah binti Zakaria

Research Project entitled “Kesedaran dan Penggunaan Pangkalan Data Atas Talian Perpustakaan UTM untuk Pembelajaran dan Penyelidikan dalam Kalangan Pelajar UTM Johor Bahru”

Abdul Raqib bin Md Hanipah

Research Project entitled “The Usage of Social Media in Sharing English Teaching and Learning Materials for English Teachers in Primary Schools”

Siti Nor Amni binti Mukhetar

Research Project entitled “Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih Berbantukan Simulasi dalam Meningkatkan Pencapaian dan Minat Pelajar bagi Tajuk Cahaya”

Murtala Aminu

Research Project entitled “Awareness, Perception and Understanding of College of Education Lecturers on the Use of Blended Learning in Teaching and Learning”

Khaliza binti A.Wahid

Research Project entitled “Pembelajaran Teradun membantu Meningkatkan Pencapaian dan Minat Pelajar Dalam Matematik”

Suraya binti Morsidi @ Morshidi

Research Project entitled “Instant Messaging: Enhancing the cognitive style, active learning and self-directed learning among student of Universiti Teknologi Malaysia”

Nuurul Amira binti Razak

Research Project entitled “Pengunaan Aplikasi Pembelajaran Mudah Alih bagi Menganalisis Novel Komsas dalam Meningkatkan Pencapaian Dan Minat Pelajar”

Main Supervisor – Master by Taught Course (Ongoing)

Meenachi A/P Dorasamy

Research entitled “Tahap Pengaplikasian dan Faktor Penggunaan Media Digital dalam Kalangan Guru-Guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Daerah Segamat”

Sani bin Ahmad

Research entitled “Keberkesanan Penggunaan Google Classroom dalam Pengajaran Mata Pelajaran Sains di kalangan Murid Tahap Dua Sekolah Kebangsaan”

Sheril Syazwani binti Salleh

Research entitled “Self-directed Learning untuk Pelajar Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh (ODL)”

Vadivelan Simadiri

Research entitled “Project Based Learning Pedagogical Design in Visual Art Education”

Zatul Iffah binti Mat

Research entitled “Pelaksanaan Model Tasmik J-QAF menggunakan Aplikasi Pelantar Pembelajaran Google Meet Satu Pendekatan”

Copyright © 2024 Norazrena Abu Samah