Seminar on Emerging Pollutants by NAHRIM

Sharing Experiences: Conducting Cooperative Learning In Classroom

Kursus Penyediaan Chemical Registry

TARIKH : 10 NOVEMBER 2019 (AHAD)

MASA: 9 PAGI

FASILITATOR: CIK NURUL ATIKAH BINTI MOHD AMIN (PENOLONG PEGAWAI SAINS)

Bengkel PRISM JKAAS

Tarikh : 2 Oktober 2019 (Rabu)

Tempat : Pulai Spring Resort,Johor

Bengkel Susulan Kemajuan Penyediaan Laporan PE

Sesi Perjumpaan Antara Penyelaras Makmal & Pelajar PG

Bengkel Kod QR Dalam Pengurusan Makmal

Mesyuarat pelarasan pelaksanaan penaksiran risiko bahan kimia terhadap kesihatan (CHRA)

Taklimat ‘Route for Becoming Professional Engineer’ ole IEM

Briefing FRGS 2019 – SKA