Hari Keluarga FKA 2018

Slaid Pembentangan YBhg. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) di Majlis Perhimpunan Bulanan Bersama Naib Canselor pada 3 April 2018

Summer School 2017 With Bisha University, UAE

Hari Kualiti / Jaquan Hari Raya FKA

Majlis Iftar FKA 2017

Terima kasih kepada Kelab Keluarga FKA (KKFKA) kerana telah berjaya melaksanakan program ini….

Anugerah Citra Karisma 2017

Congratulations to all my dearest colleagues…

UTM Staff Sports Game

FKA Car Boot Sale

Free Food Campaign For FKA Students

Lawatan Surveillance Audit ISO