Pemurnian HIRARC – Makmal Kejuruteraan Alam Sekitar

TARIKH: 31 Oktober 2019 (Khamis)

PEMUDAHCARA: TN. HJ. AHMADON BIN BAKRI (S/U OSHE)