Undergraduate Final Year Projects

Undergraduate Supervision

2016

Pah

2015

Zam & Hajar

2014

2013

 1. Mohd Arfizam Bin Ahmad “Sistem Hadiah Menggunakan Teknik Keselamatan MD5” UTM Thesis (2013)
 2. Wee Hui Siang “Aplikasi Senarai Aktiviti Semasa Berasaskan Android” UTM Thesis (2013)
 3. Muhammad Fariduddin Razali “Online Survey to Evaluate Information Security Awareness Among Students” UTM Thesis (2013)
 4. Noorhasyimah Binti Ahmad “Bank Question for Security Awareness Assessment” UTM Thesis (2013)
 5. Nur Khanizah Binti Abdul Rashid “Sistem E-Zakat (Pengurusan Bayaran dan Agihan” UTM Thesis (2013)
 6. Nur Amirah Binti Ismail “Sistem E-Wakaf” UTM Thesis (2013)
 7. Nurul Khalisah Muhamad Sabri “Sistem Pengurusan Servis Sukarelawan Mercy Malaysia” UTM Thesis (2013) Mercy Malaysia Volunteer Service Management System
 8. Fariz Fazliana Ismail “Sistem Kawalan Inventori Menggunakan Barkod” UTM Thesis (2013) Inventory Control System Using Barcode
 9. Nabila Shuhada Ahmad “Perisian POS menggunakan Barkod (Pembelian & Keahlian Pelanggan” UTM Thesis (2013) Point of Sale Software Unisng Barcode

 

2005

 1. Chim Siang Lam “Permainan Tembakan Berbilang Pemain bagi Telefon Mudah Alih”. (2005) Multi-player Shooting Game for Mobile Phones
 2. Nachiappan A/L Kandasamy “Sistem Pembelian Barangan Berasaskan Web dan WAP Push”. (2005) WAP Push and Web Based Purchasing System
 3. Tan Lee Peng “Sistem Pengurusan Kekunci Dalam Sistem Penghantaran Tugasan di FSKSM, UTM”.(2005) Key Management for Assignment Submission System.
 4. Muhammad Asri Bin A Bakar “Sistem Transaksi Pembayaran Menggunakan Kad Pintar (Kad Debit UTM)”. (2005) Payment Transaction System Using Smartcard (Debit Card UTM)

 

2004

 1. Mohd Zam Zam Bin Zainudin, “Pengimplementasian Infrastruktur Kekunci Umum Terhadap Prototaip Portal Pensyarah FSKSM”. (2004) Implementation of Public Key Infrastructure for FSKSM’s Lecturers Prototype Portal
 2. Abdul Razak Bin Ismail, “Simulasi Penjanaan dan Pertukaran Kekunci Simetri dan Tak Simetri”. (2004) Symmetric and Asymmetric Key Generation and Key Exchange Simulation
 3. Mohamad Firdaus Bin Ab Rahim, “Steganografi: Penyembunyian Teks dalam Video”. (2004) Steganografi: Text Hiding in Video.
 4. Mohamad Noor Bin Hamdan, “ Sistem Pengecaman Warna Kulit pada Imej Menggunakan Permodelan Warna Kulit”. (2004) Image Skin Color Detection System using Skin Color Modelling
 5. Zainon Abdullah @ Idris, “Sistem Simulasi Proses Kemudahan Kekunci Umum(PKI). (2004) Public Key Infrastructure Process Simulation
 6. Yusnida Binti Ramli, “Sistem Cuti FSKSM Menggunakan Tandatangan Digital”. (2004) FSKSM’s Leave System using Digital Signature
 7. Abdul Rafiz Bin Md Yusuf, “ Mekanisme Pengurusan Kekunci Simetri Bagi Sistem Mel Elektronik ”. (2004)
 8. Ong Hock Peng, “ Kawalan Capaian Perkhidmatan Komputer Menggunakan Kad Pintar Pelajar Dengan Teknik Pengesahan ”. (2004)
 9. Mohd Azim Othman, “ Perisian Permainan Hangman Berkonsepkan Single User Dengan Menggunakan J2ME Bagi Telefon Bimbit ”. (2004)
  Mah Siew Mei, “ Sistem Pengurusan Masa Menggunakan Cap Jari ”. (2004)
 10. Yakub Termin,“Analisa Perbandingan Algoritma Penyulitan Data Cast and Tea ”. (2004)
 11. Shakirah Binti Abdul Karim, “ Sistem Maklumat Pengurusan Projek Bior Inovasi Dan Perundingan Bercirikan Keselamatan Kripto Lengkungan Eliptik ”. (2004)
 12. Suaibatul Aslamiah Binti Kamaruddin, “ Sistem Pengecaman Pengucapan Dengan Menggunakan Rangkaian Neural ”. (2004)

 

2003

 1. Nor Suhada Binti Mohd Sidek, “ SPEFSKSM: Sistem Perkongsian Data Menggunakan Teknik Skima Perkongsian Rahsia Threshold ”. (2003)
 2. ‘Urwah Bin Saari, “ Aplikasi Web Clippng Sistem Latihan Praktik FSKSM Menggunakan PDA ”. (2003)
 3. Kamal Azizi, “ Sistem Maklumat dan Kehadiran Guru Bercirikan Keselamatan Data Menggunakan Kaedah Penyulitan Dan Teknik Kawalan Capaian Berasaskan Peranan (RBAC) ”. (2003)
 4. Hamimah Binti Kipli, “ Sistem Mesyuarat Berasaskan Persidangan Video Bagi Kontraktor Pembinaan ”. (2003)
 5. Mohd Sharudin Bin Mat Dali @ Abdul Rahman, “ Penyulitan Suara Menerusi VoIP ”. (2003)
 6. Lee Leong Shian, “ Keselamatan Mesej dalam Penghantaran Mel Elektronik di FSKSM dengan Menggunakan Teknik Steganografi” (2003)
 7. Lee Chin Keong, “ Prototaip Pengesahan dan Penyahkodan Watermarking dalam Imej Digital” (2003)
 8. Yap Siau Lan, “ Penyembunyian Data Menggunakan Pendekatan Algoritma dan Perubahan dengan Teknik Tagging”. (2003)

 

2000 – 2002

 1. Maisie Han Wi-Mei , “Prototaip Sistem Pengesahan Untuk Aplikasi CSCW Dalam Persekitaran Web Yang Menggunakan Protokol Stesen Ke Stesen”. (2002)
 2. Nurzaira Azreena Binti Rahamat “Sistem Teleperundingan Pemakanan Secara Dalam Talian” (2002)
 3. Rita Noremi Bt Mohamad “Sistem Rekod Perubatan Elektronik : Satu Prototaip Berasaskan Senibina Corba-Java Dalam Persekitaran Teragih”. (2002)
 4. Siti Hafizah Nor Binti Abd Razak “Sistem Rekod Perubatan Elektronik : Satu Prototaip Berasaskan Senibina Corba-Java Dalam Persekitaran Teragih”. (2002)
 5. Azhar Bin Ali “Sistem Kawalan Capaian Groupware Menggunakan Skima Perkongsian Rahsia Shamir”. (2001)
 6. Azimah Binti Mohd. Nor “Kawalan Capaian Ke Atas Groupware Menggunakan Skim Perkongsian Rahsia” (2002)
 7. Ahmad Shahrizalazra Bin Alias “Sistem Diskusi Elektronik Di Kalangan Doktor”
 8. Che Shamsul Kamal Bin Che Man “Penyulitan Dan Pemampatan MPEG Video” (2002)
 9. Jagan A/L Aenpalagan “Hak Milik Terpelihara Menggunakan Teknik Watermarking”. (2002)
 10. Nasarudin Ismail “Persidangan Video Bagi Sekolah Bestari” (2001)
 11. Nor Azila Binti Ismail “Sistem Penempahan Dan Pemantauan Penggunaan Internet di PSZ”. (2000)