Service Learning – Program Gerbang Inovasi

Tarikh: 15 Jun 2022
Tempat: SMK Taman Universiti, Johor Bahru

Objektif:
1) Membangkitkan kreativiti dalam aspek pembelajaran. 
2) Meningkatkan semangat inovasi dalam kalangan pelajar. 
3) Membina kemahiran berfikiran logik, menyelesaikan masalah secara kreatif, mengambil risiko secara bijak dan juga berkomunikasi.
4) Merangsang minda untuk lebih berjaya dan bermotivasi. 

Video kenangan Program Gerbang Inovasi – https://www.youtube.com/watch?v=GcsyTCYsuo8

Video kenangan Program Gerbang Inovasi
Aktiviti Imaginary Town yang dilakukan oleh pelajar mengikut kumpulan
Bimbingan yang diberikan oleh pelajar UTM kepada pelajar Tingkatan 1 SMKTU, JB
Imaginary Town
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.