PhD students

Bil Name Project Title   Status
1 Somaiyeh Vedadi The Effect Of Augmented Reality Multimedia On Vocabulary Acquisition And Perceived Motivation Phd  
2 Mageswaran A/L Sanmugam Gamification With Integration Of Player Motivation To enhance Science Learning In Malaysian Secondary Schools Phd Graduated 2017
3 Hanan Moustafa Abdalla Aly Promoting Self Regulating Learning Within Personal Learning Environment In Egyptian Higher Education Phd  
4 Salihuddin Bin Md. Suhadi Penggunaan Epembelajaran Melalui Pendekatan Kaedah Sokratik Untuk Menguasai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Subjek Fizik Phd Graduated 2017
5 Sani Ahmed Sambo In progress Phd  
6 Suhaimi Bin Zakaria @ Othman Kesan Teknologi Pengajaran Rotasi MRSP120 Pelbagai Mod Dalam Persekitaran Pembelajaran Bermakna Bagi Memperkukuh Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Phd Graduated 2017
7 Diyana Binti Jamari Strategi Pembelajaran Berasaskan Kes Dan Bimbingan Metakognitif Bagi Meningkatkan Kemahiran Penyelesaian Masalah Phd  
8 Anas (Mohammad Kamal) H. Al Hanandeh Integrating Serious Games With Blended Learning Approach In The Technological And Pedagogical Content Knowledge TPACK To Enhance Motivation In Reading English Language Skill Phd  
9 Azlina Binti A.Rahman Kaedah Flipped Classroom Melalui Pengintegrasian Scaffolding Dalam Pembelajaran Berasaskan Projek Bagi Memenuhi Gaya Pembelajaran Pelajar Phd Graduated 2017
10 Azlinda Binti Shafie Model pelbagai station bagi penerapan Gamifikasi dalam pembelajaran C++ di Sekolah Malaysia PhD