Intellectual Property

PATENT

NO

ROLE

NAME OF PATENT

 STATUS OF PATENT

 PATENT REGISTRATION NO.

1

Member

AN ONLINE INTERACTIVE MULTIMEDIA DICTIONARY (LEAD: ZAIDATUN BT. TASIR)

APPROVED

IP/PT/2007/0321

COPYRIGHT

NO

ROLE

NAME OF COPYRIGHT

STATUS OF COPYRIGHT

UTM REFERENCE NO

DATE APPROVED

YEAR APPLY

1

Leader

STRATEGI PEMBELAJARAN PENAAKULAN BERFOKUSKAN METAKOGNITIF – SPPBM PEMBEZAAN

Copyright No – MyIPO: LY2017005553

IP/CR/2016/2018: CRLY00010494

Surat Copyright 130(42) – 28/12/2017

2016

2

Leader

SPPD – SUM STRATEGI PEMBELAJARAN GEOMETRI TIGA DIMENSI: PELAN DAN DONGAKAN MENERUSI PERISIAN DINAMIK SKETCHUP MAKE

Copyright No – MyIPO: LY2018002349

IP/CR/2016/2017: CRLY00012429

Surat Copyright 133(88) – 14/6/2018

2016

3

Leader

KEBARANGKALIAN (PROBACT) STRATEGI PEMIKIRAN MATEMATIK LUAR BILIK DARJAH

Copyright No – MyIPO: LY2017005959

IP/CR/2016/2016: CRLY00010264

Surat Copyright 131(6) – 24/1/2018

2016

4

Leader

UTM-MOOC MODULE FOR TOPIC: BASIC CONCEPTS OF WEBPAGE

Copyright No – MyIPO: LY2016003868

IP/CR/2016/1190

Surat copyright 113(75) – 10/10/2016

2016

5

Member

THE MODEL OF FLIPPED CLASSROOM FOR NON TECHNICAL SUBJECT

(LEAD: HASNAH BINTI MOHAMED)

Copyright No – MyIPO: Yes

 

IP/CR/2016/0595

 

2016

6

Leader

MULTIPURPOSE RAINBOW POUCHES

Copyright No – MyIPO:  LY2017005555

IP/CR/2016/2224 : CRLY00010496

Surat Copyright 130(40) – 28/12/2017

2016

7

Leader

LEARNING TROLLEY FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Copyright No – MyIPO:

LY2017005564

IP/CR/2016/2226 : CRLY00010392

Surat Copyright 130(31) – 28/12/2017

2016

8

Leader

POLA BOLEH LARAS PAKAIAN TRADISIONAL KANAK-KANAK

Copyright No – MyIPO: LY2017005563

IP/CR/2016/2227: CRLY00010393

Surat Copyright 130(32) – 28/12/2017

 

9

Leader

MOTIVASI GIGI CANTIK – MOGIC

Copyright No – MyIPO:
LY2017005560

IP/CR/2016/2228: CRLY00010396

Surat Copyright 130(35) – 28/12/2017

2016

10

Member

MULTI-PURPOSE GEOMETRICAL INSTRUMENT

(LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2017/0410

Surat Copyright

2017

11

Member

KOTAK MAGIX MATH

(LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2017/0411

Recommended Correction

2017

12

Member

INFINITY PORTABLE TOOL BOX

(LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2017/0412

Recommended Correction

2017

13

Member

MOTOR-SKILLO BOARD

(LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2017/0413

Recommended Correction

2017

14

Member

CUTIE PIE GARDEN – A LOW COST OUTDOOR PLACE FOR STUDENTS (LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2017/0414

Recommended Correction

2017

15

Member

MAGNETIC KIT

(LEAD: NORAH BINTI MD NOOR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2017/0415

Recommended Correction

2017

16

Member

MODUL SERVICE LEARNING ANTARABANGSA

(LEAD: MOHD. FA’IZ BIN AHMAD)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2017/0591

Surat Copyright

2017

17

Member

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DI SEKOLAH KURANG MURID (LEAD: SANITAH BTE MOHD YUSOF)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2017/0608

Surat Copyright

2017

18

Member

COMPREHENSIVE ACADEMIC PROGRAMME DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT TRAINING PROGRAMME (LEAD: ZAINUDIN BIN ABU BAKAR)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2018/0297

Surat Copyright

2018

19

Leader

HAUSKA CARD GAME

Copyright No – MyIPO: LY2020004222

IP/CR/2018/0332:

Surat Copyright 150(72) – 13/10/2020

2018

20

Leader

3R MANUAL – CREATIVITY IN SUSTAINABILITY

Copyright No – MyIPO: LY2018006361

IP/CR/2018/0333: CRLY00016326

Surat Copyright

2018

21

Member

INOVASI UNTUK MEMBANTU MURID MENULIS HURUF VOKAL KECIL MENGIKUT URUTAN YANG BETUL (LEAD: MUHAMMAD KHAIR BIN NOORDIN)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2018/0334

Submit

2018

22

Member

INOVASI PRODUK UNTUK KEMAHIRAN MENUKAR UNIT PANJANG (LEAD: MUHAMMAD KHAIR BIN NOORDIN)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2018/0335

Surat Copyright

2018

23

Leader

EASYBOT KIT

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2018/0336

Submit

2018

24

Member

PENGGUNAAN M3 ROBO UNTUK MENARIK MINAT DALAM PENGAJARAN SIFIR

(LEAD: MUHAMMAD KHAIR BIN NOORDIN)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2018/0338

Submit

2018

25

Leader

ROUNDING NUMBERS KIT

Copyright No – MyIPO: LY2018006210

IP/CR/2018/0341: CRLY00016163

 

2018

26

Leader

DESIGN AND DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITIES FOR E-SERVICE LEARNING PROGRAM BASED ON AUTHENTIC LEARNING STRATEGY

Copyright No – MyIPO: Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2018/0487: CRLY00022104

Surat Copyright 145(89) – 4/12/2019

2018

27

Member

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI

(LEAD: SANITAH BTE MOHD YUSOF)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2019/0235

Submit

2019

28

Member

3-IN-1 ALPHA LEARNING INSTRUMENT

(LEAD: ZAINUDIN BIN ABU BAKAR)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2019/0310

Surat Copyright

2019

29

Member

ALPHATECH (LEAD: ZAINUDIN BIN ABU BAKAR)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2019/0313

Secretariat Correction

2019

30

Leader

KIT ZOO-X

Copyright No – MyIPO:

LY2019007365

IP/CR/2019/0315: CRLY00021811

Surat Copyright 145(26) – 27/11/2019

2019

31

Leader

EASY-GO MULTIFUNCTION PEN

Copyright No – MyIPO: LY2019007537

IP/CR/2019/0316: CRLY00022059

Surat Copyright 145(80) – 3/12/2019

2019

32

Leader

TENSE SPINNER

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/2019/0317

Secretariat Correction

2019

33

Member

RMUTT JOB TRAINING ON PRODUCTION OF MEDIA INSTRUCTION (LEAD: NORASYKIN BINTI MOHD ZAID)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/2019/0532

Surat Copyright

2019

34

Member

A REPORT ON FSSH UTM’S EXPERIENCE TOWARDS DIGITIZING EDUCATION

(LEAD: NINA DIANA BINTI NAWI)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/00841

Surat Copyright

2020

35

Member

INSTRUMEN PENAAKULAN ETIKA KEGURUAN UNTUK BAKAL GURU (LEAD: SANITAH BTE MOHD YUSOF)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/01193

Pending To Secretariat

2020

36

Member

KIT SUN, EARTH, MOON (SEM)

(LEAD: NOOR DAYANA BINTI ABD HALIM)

Copyright No – MyIPO: Yes

IP/CR/01213

Surat Copyright

2020

37

Member

KERUSI KOMFI BELAJAR

(LEAD: NOOR DAYANA BINTI ABD HALIM)

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/01216

Recommended

2020

38

Leader

PELITA (PEN LITERASI SI-BU-PA-NA-LA)

Copyright No – MyIPO:

LY2020005441

IP/CR/01238

Surat Copyright 154(47) – 16/11/2020

2020

39

Leader

FAT TO FIT CYCLE

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/01268

Secretariat Correction

2020

40

Leader

SOLAR SYSTEM KIT

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/01307

Recommended

2020

41

Member

INSTRUMENT FOR ACADEMIC RESEARCH WRITING COMPETENCIES

Copyright No – MyIPO:

IP/CR/01314

Secretariat Correction

2020