Technical Reports

PUBLICATIONS: EDUCATIONAL SOFTWARE AND WEB DESIGN
 1. Keberkesanan Pembelajaran Sifir Melalui Teknik Karaoke Menggunakan Bahan Pembelajaran Berbentuk VCD (The Effectiveness Of Learning Multiplication Using The Karaoke Technique With The Help Of Learning Materials In The Form Of VCD).
 2. “Panduan Akademik Interaktif”, Faculty of Education, UTM, 2003.
 3. Web Site for Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia. URL address http://www.fp.utm.my, (Available: 2002-2004).
PUBLICATIONS: REPORTS
 1. Baharuddin Aris, Mohd. Salleh Abu, Maizah Hura Ahmad, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Noraffandy Yahaya, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, NorahMd. Noor and Noor Azean Atan (2004). Keberkesanan pembelajaran sifir melalui teknik karaoke menggunakan bahan pembelajaran berbentuk VCD (The effectiveness of learning multiplication using the karaoke technique with the help of learning materials in the form of VCD):  Research Report and VCD as a tool for learning multiplication tables. Research Report: RMC Vote No. : 71603.
 2. Baharuddin Aris, Kok Boon Shiong, Maizah Hura Ahmad, Mohamad Bilal Ali, Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir, Manimegalai Subramaniam, Mohd. Nihra Haruzuan Mohammad Said, NorahMd. Noor, Noor Azean Atan and Zaleha Abdullah (2006). Keberkesanan Pembelajaran Perisian Goal Programming Menggunakan Perisian Rakaman Skrin (Effectiveness Of Learning A Goal Programming Software Using A Screen Capture Software): Research Report, RMC: Vot No. 71923.
 3. Esah Sulaiman, Noor Azean Atan, Zaidatun Tasir, Baharuddin Aris, Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, Mohamad Bilal Ali, Rio Sumarni Sharifuddin, Zaleha Abdullah and Rosni Zamuddin Shah Sidek(2003), E-Supervision Dalam Program Latihan Praktik Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia: Research Report, RMC Vote No. : 71902.
 4. Noor Azean Atan etc (2008) Pembangunan Pengujian Adaptif Berbantukan Komputer Berasaskan Latih Tubi Untuk Pengajaran Subjek Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Komputer: Research Report, DPP Vot No. 76548 : RM 5 000
 5. Noor Azean Atan etc (2008) Pembangunan Sistem Pembelajaran Pengaturcaraan Komputer Berasaskan Strategi Penyelesaian Masalah: Research Report, DPP Vot No. 76550 : RM 4 500
PUBLICATIONS: MODULES
 1. Baharuddin Aris, Mohamad Bilal Ali, Norah Md. Noor, Mohd. Nihra Haruzuan, Noor Azean Atan, Manimegalai, (2004). Modul Kaedah Mengajar Sains Komputer, Fakulti Pendidikan, UTM.
 2. Rio Sumarni, Megat Aman Zahiri, Mohd Fadzli Ali, Norah Md. Noor, Noor Azean Atan, Rosni Zamuddin Shah Sidek (2005). Telecommunication and Computer Network Module, Fakulti Pendidikan, UTM.
 3. Mohd. Nihra Haruzuan, Noor Azean Atan (2006). Modul Bahasa Pengaturcaraan 2 (Visual Basic), Fakulti Pendidikan, UTM.
 4. Noor Azean Atan, Mohd. Nihra Haruzuan (2007). Modul Bahasa Pengaturcaraan 3 (HTML), Fakulti Pendidikan, UTM.