Undergraduate FYP

MAIN SUPERVISOR

No

Name

Status (Graduated/ Ongoing)

Title

Date

1

Nur Idayu Bt. Rosni

Graduated

Pembangunan Sistem Maklumat Inventori Makmal Kimia Sekolah Berasaskan web

2005 /2006

2

Rohana Bt. Abdul Wahab

Graduated

Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Menerusi Animasi Berkomputer Bagi Tajuk Jirim, Kimia Tingkatan Empat

2005 /2006

3

Suhailah Bt. Nor Asim

Graduated

Pembangunan CD-ROM: Bahan Bantu Mengajar Berbentuk Latihan Berkomputer Bagi Tajuk Pengenalan Kepada Pengaturcaraan Dalam Konteks Bahasa C++.

2005 /2006

4

Junainah Bt. Buhari

Graduated

Pembangunan Perisian Bahan Bantu Mengajar Berkomputer Berdasarkan Strategi Konstruktivisme Bagi Topik Panduan Mengajar Sains Komputer Dalam Saiz Kumpulan Berbeza

2005 /2006

5

Poey Sok Hua

Graduated

Pembangunan Perisian BBM Berasaskan Animasi Berkomputer Bagi Simulasi Teori Kinetik Jirim (Mata Pelajaran Fizik KBSM Tingkatan Empat)

2005 /2006

6

Hiew Yee Fun

Graduated

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar Tahun Lima, Fakulti Pendidikan, UTM

2005 /2006

7

Noraini Bt. Mohd Lazim

Graduated

Pembangunan Prototaip Laman Web Sebagai Bahan Bantu Mengajar Bagi Tajuk “Penggunaan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran”

2005 /2006

8

Nor Shafarina binti Sakir

Graduated

Penambahbaikan Pembangunan MPK bagi Pengaturcaraan HTML Serta Kajian Penerimaan Penggunaannya

2007 /2008

9

Ayuni Farhana Binti Ab Kadir

Graduated

Pembangunan Sistem Adaptif Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan C++

2007 /2008

10

Khoo Vee Lynn

Graduated

Keberkesanan Subjek Sains Komputer Tawaran Fakulti Pendidikan, UTM Terhadap Kemahiran Generik Pelajar

2007 /2008

11

Siti Nur’ain Binti Mohd Said

Graduated

Pembangunan Laman Web Berasaskan Pendekatan Pemikiran Kritis Dan Penyelesaian Masalah Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I (C++)

2007 /2008

12

Siti Khatijah Binti Naraman

Graduated

Penerimaan Guru Pelatih Terhadap Penggunaan PPBK: Kajian Kes Terhadap Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

2007 /2008

13

Mohd Sham Bin Zakaria

Graduated (PKPG Program)

Pembangunan Laman Web Bagi Bahasa Pengaturcaraan C++ Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif

2007 /2008

14

Yakub Bin Jamaludin

Graduated (PKPG Program)

Pembangunan E-Kamus Bagi Javascript Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif

2007 /2008

15

T. Komate A/P Tambai

Graduated

(PKPG Program)

Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Modul Pembelajaran Kendiri Berdasarkan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif Bagi Subjek Pengaturcaraan Web

2007 /2008

16

Mohd Ariff Bin Badarudin

Graduated

(PKPG Program)

Pembangunan Laman Web Bagi Subjek Bahasa Pengaturcaraan I C++ Berdasarkan Strategi Pembelajaran Berasaskan Situasi

2007 /2008

17

Tee Kim Cheng

Graduated (PKPG Program)

Pembangunan Pembelajaran Berbantukan Komputer Bagi Asas Pembangunan Laman Web Menggunakan Microsoft Frontpage Berasaskan Reka Bentuk Teori Beban Kognitif

2007 /2008

18

Goh Sze Wei

Graduated (PKPG Program)

Pembangunan Laman Web Berasaskan Pembelajaran Autentik Bagi Topik Pemformatan Laman Web, Tag HTML Dan Penggunaan Jadual

2007 /2008

19

Maizatul Akmalia Binti Mohd Arifin

Graduated

Pembangunan Laman Web Bagi Pembelajaran Frontpage Bertajuk Aplikasi Behavior, Navigasi Dan Komponen Web Berasaskan Persekitaran Pembelajaran Autentik

2007 /2008

20

Norsheela Binti Othman

Graduated

Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Topik Jadual, Bingkai Dan Templat Web Dalam Subjek Bahasa Pengaturcaraan III Fakulti Pendidikan UTM

2006 /2007

21

Noor Khuzaimah Binti Abdul Rahman

Graduated

Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Topik Tag Html, Pemformatan Laman Web Dan Pengaplikasian Audio Dan Video Menggunakan Aplikasi Frontpage XP 2003

2006 /2007

22

Nurul Zawana Binti Mohd Nor

Graduated

Modul Pengajaran Kendiri Bagi Tajuk Pembinaan Navigasi, Penggunaan Web Component, Penggunaan Input Form Dan Pembinaan Site Transition Menggunakan Aplikasi Microsoft Frontpage XP 2003

2006 /2007

23

Wong Mei Fong

Graduated

Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan Pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Garis Dan Satah Dalam Tiga Matra Matematik KBSM Tingkatan Empat

2006 /2007

24

Audry Chan Pei Hoon

Graduated

Pembangunan Perisian Multimedia Berdasarkan Pembelajaran Aktif Bagi Tutorial Bertajuk Kebarangkalian I Matematik Kbsm Tingkatan 4

2006 /2007

25

Mariam Binti Mohamed

Graduated

Pembangunan Sistem Maklumat Bagi Projek Sarjana Muda Fakulti Pendidikan

2006 /2007

26

Beatrice Andrew

Graduated

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran: Sejauh Mana Ia Meningklatkan Kemahiran Generik Guru Pelatih, Fakulti Pendidikan

2006 /2007

27

Swee Hoi Peng

Graduated

Pembangunan Laman Web Berasaskan Pembelajaran Autentik Bagi Topik Pemformatan Laman Web, Tag HTML Dan Penggunaan Jadual

2008 /2009

CO SUPERVISOR

No

Name

Status (Graduated/Ongoing)

Title

Date

1

Muhammad Takiyudin B. Sukeri

Graduated

Computer Based Learning: Perkara-Perkara Asas Fardhu A’in (PAFA)

2003 /2004

2

Mohd Firdaus B.  Abdul Hamid

Graduated

Computer Based Learning: Ibadat Haji Dan Umrah                                                               

2003 /2004