Master students

Name

Title

Mode (Research / Taught-course/ Mixed Mode)

Marlissa Binti Omar

The Effectiveness Of Augmented Reality Learning Environment In Teaching Engineering Drawing To Enhance Students’ Visualization Skills

Research

Nurkhadijah Binti Abdul Kadir

Pembangunan Web Pembelajaran Bagi Modul Kerja Bata Dalam Meningkatkan Pemahaman Pelajar

Research

Mohd Saiffuddeen Bin Abd Aziz

Masalah Profesionalisme Guru Novis Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia

Mix-mode

Mohd Anizam Bin Mohd Daud

Persepsi Guru Kolej Vokasional terhadap Penyeliaan Pengajaran dan Hubungannya dengan Pembangunan Kompetensi Profesional

Taught-Course

Ezatul Fazrin binti Akman

Tahap Kesediaan Guru Kemahiran Hidup Terhadap Pembelajaran Abad ke-21 “Fun Learning” Di Daerah Johor Bahru

Taught-Course

Ezzatinadiah Binti Julkifleh

Modul Interaktif Berasaskan Teknologi Augmented Reality Bagi Kursus Pembinaan Bangunan II

Full Research