Undergraduate Final Year Projects

GRADUATED

1. Er Chai Lee – Bachelor of Technology with Education (Living Skills) : Persepsi Guru SJK (C) di Daerah Johor Bahru terhadap Pengurusan Bilik Darjah

2. Cheng Lee Yee – Bachelor of Technology with Education (Living Skills):Persepsi Guru SJK (C) terhadap KBSR dan KSSR di Zon Johor Bahru

3. Mohd Fadzil Bin Ibrahim – Bachelor of Technology with Education (Electric & Electronic Engineering): Penerapan Pemikiran Kreatif dan Inovatif dalam Melahirkan Bakal Pendidik yang Berliterasi Kreatif dan Berpersonaliti Kreatif

4.Marlissa Bt. Omar– Bachelor of Technology with Education (Electric & Electronic Engineering): Persepsi Pensyarah Kolej Vokasional terhadap Keberkesanan Kursus Teknologi Elektrik dan Teknologi Elektronik dalam Menghasilkan Tenaga Mahir

5.Salbiah Bt. Ramli- Bachelor of Technology with Education (Electric & Electronic Engineering): Persepsi Pensyarah Kolej Vokasional Terhadap Perlaksanaan Kolej Vokasional di Negeri Johor

6.Nurliana Bt. Matam– Bachelor of Technology with Education (Electric & Electronic Engineering): Penerapan “Green Employability Skills” Terhadap Pelajar di Kolej Vokasional di Johor

7. Ayeeda Farhana Bt. Ruhizan– Bachelor of Technology with Education (Electric & Electronic Engineering): Tahap Penguasaan Kemahiran Insaniah Pelajar Kolej Vokasional di Negeri Johor

8. Mohd Firdaus B. Ab Rahman -Bachelor of Technology with Education (Mechanical Engineering):Kebolehkimpalan dan Pengoptimuman Parameter Proses Penyambungan Logam Berlainan Jenis Menggunakan GTAW

9. Juliana Bt. Abdul Jalil – Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

10. Leong Si Huei – Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

11. Mohd Hisyamuddin bin Alias- Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

12.Norfarahain bt. Sahroni– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

13.Zarul Asyhraf bin Idrus– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

14.Farah Wahidah bt. Mokhtar– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

15.Faizura Hani binti Mat Ghani– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

16. Mazwani bt. Mohamed Noor– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

17. Zafirah binti Ishak– Bachelor of Technology with Education (Building Construction)

18. Nur Azlin bt Ab. Aziz– Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

19.Nur Amira bt M Nasiruddin-Bachelor of Technology with Education (Living Skills)

20. Emynoor-Bachelor of Technology with Education (Mechanical Engineering)

 

ACTIVE