• TITLE: KOLEKSI KHUTBAH JUMAAT PUSAT ISLAM Siri 1
 • ISBN: 978-967-12048-4-9
 • PUBLISHED YEAR: 2020
 • PUBLISHER: Pusat Islam UTM
 • ROLE: Co-Editor and Author
 • DESCRIPTION: Mengendungi koleksi khutbah dalam beberapa tema yang berbeza.
 • TITLE: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN HAK REMAJA
 • ISBN:
 • PUBLISHED YEAR: 2017
 • PUBLISHER: Dewan Bahasa dan Pustaka
 • ROLE: Author
 • DESCRIPTION: Penjelasan yang mudah dan padat berkaitan hak-hak remaja dalam penggunaan teknologi maklumat. Juga mengandungi nasihat dan panduan yang berguna untuk rujukan.
 • TITLE: ISLAM, DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA
 • ISBN: 978-983-52-1416-5
 • PUBLISHED YEAR: 2017
 • PUBLISHER: Penerbit UTM Press
 • ROLE: Editor
 • DESCRIPTION: Menjelaskan isu-isu sekitar pilihan raya dan amalan demokrasi dalam negara Malaysia, dengan beberapa rujukan yang khusus dari perspektif Islam.
 • TITLE: FIQAH PERKAHWINAN: Binalah Syurga di Dunia demi Sebuah Syurga Abadi
 • ISBN: 978-967-388-245-8
 • PUBLISHED YEAR: 2016
 • PUBLISHER: Telaga Biru Sdn Bhd
 • ROLE: Author
 • DESCRIPTION: Menjelaskan panduan perkahwinan termasuklah aspek pertunangan, ikatan suami isteri, hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga, penjagaan anak dan lain-lain.
 • TITLE: PENGENDALIAN PILIHAN RAYA MALAYSIA: TEORI DAN PRAKTIKAL
 • ISBN: 978-983-52-1213-0
 • PUBLISHED YEAR: 2016
 • PUBLISHER: Penerbit UTM Press
 • ROLE: Editor
 • DESCRIPTION: Mengandungi artikel-artikel yang menghuraikan berkenaan pengendalian pilihan raya serta amalan pilihan raya yang bebas dan adil.

 • TITLE: MEMBENTUK PERIBADI REMAJA SOLEH
 • ISBN: 978-967-12048-4-8
 • PUBLISHED YEAR: 2014
 • PUBLISHER: Aisyah Humaira Publication
 • ROLE: Co-Author
 • DESCRIPTION: Menjelaskan tentang beberapa pengajaran dari Al-Quran, hadis, sirah, akidah dan akhlak Islam yang perlu difahami oleh para remaja.
 • TITLE: PANDUAN KENDALI USRAH REMAJA
 • ISBN: 978-967-12048-4-9
 • PUBLISHED YEAR: 2014
 • PUBLISHER: Aisyah Humaira Publication
 • ROLE: Co-Author
 • DESCRIPTION: Menyediakan panduan dan rujukan latihan untuk pengendali usrah remaja.
 • TITLE: PELAKSANAAN KANUN JENAYAH SYARIAH: TEORI DAN REALITI
 • ISBN: 978-967-12694-0-4
 • PUBLISHED YEAR: 2014
 • PUBLISHER: KUIZM Publication.
 • ROLE: Co-Author
 • DESCRIPTION: Perbincangan berkaitan pelaksanaan undang-undang jenayah berteraskan hukum Islam di Malaysia dengan melihat aspek-aspek yang menjadi cabaran semasa.
 • TITLE: ANAKKU PENYEJUK MATAKU: 6 Paksi Tarniah Anak-anak berdasarkan al-Quran dan Sunnah
 • ISBN: 978-967-388-113-0
 • PUBLISHED YEAR: 2013
 • PUBLISHER: Telaga Biru Sdn Bhd
 • ROLE: Co-Author
 • DESCRIPTION: Mengandungi panduan dan tips yang mudah dalam pendidikan anak-anak. Menjelaskan tentang bahan pendidikan dari aspek akidah, ibadah, akhlak dan pergaulan yang perlu diterapkan kepada anak-anak.
 • TITLE: Soal Jawab Undang-undang Kontrak
 • ISBN: 983-3376-50-9
 • PUBLISHED YEAR: 2006
 • PUBLISHER: PTS Publication Sdn Bhd.
 • ROLE: Author
 • DESCRIPTION: Menyediakan kaedah mudah dalam memahami undang-undang kontrak iaitu melalui soal-jawab. Meliputi tajuk elemen asas kontrak, kelayakan berkontrak, jenis-jenis kontrak, kandungan kontrak dan penamatan kontrak.
 • TITLE: INSTITUSI-INSTITUSI ISLAM
 • ISBN: 983-42630-07
 • PUBLISHED YEAR: 2005
 • PUBLISHER: Pusat Islam UTM, Kuala Lumpur.
 • ROLE: Co-Author
 • DESCRIPTION: Mengandungi perincian berkaitan elemen-elemen penting dalam ajaran Islam dari aspek sistem sosial, kekeluargaan, sistem ekonomi, pendidikan, perundangan dan politik.
 • (TEACHING MODULE)
 • TITLE: UNDANG-UNDANG TANAH DI MALAYSIA
 • ISBN:
 • PUBLISHED YEAR: 2005
 • PUBLISHER: Penerbit UTM Press.
 • ROLE: Author
 • DESCRIPTION: Modul Pengajaran bagi kursus Undang-undang Tanah untuk pelajar Diploma Pengurusan Hartanah
 • (TEACHING MODULE)
 • TITLE: UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN
 • ISBN:
 • PUBLISHED YEAR: 2004
 • PUBLISHER: Penerbit UTM Press.
 • ROLE: Author
 • DESCRIPTION: Modul Pengajaran bagi kursus Undang-undang Perniagaan untuk pelajar Diploma Pengurusan Perakaunan dan Undang-undang Perdagangan untuk pelajar Diploma Pengurusan Teknologi.

MORE PUBLICATIONS …